The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29116
Title: Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності
Authors: Мулик Т. О., Мулик Я. І.
Keywords: капітал банку, основний капітал, додатковий капітал, статутний капітал, регулятивний капітал, нормативи капіталу банку, достатність (адекватність) капіталу
Date of publication: 2021-08-30 11:52:13
Last changes: 2021-08-30 11:52:13
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено роль та значення капіталу банку та визначено, що він забезпечує захист від фінансових втрат а також його безпеку та надійність. Капітал банку являє собою грошові кошти та виражена у грошовій формі частина нематеріальних, матеріальних та фінансових активів, що є у розпорядженні банків та використовуються ними для здійснення операцій з метою отримання прибутку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29116.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2021. № 7. 10 c.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29116.pdf Size : 357969 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska