The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27800
Title: Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego / The role of agriculture in ensuring world food security
Authors: Wdowenko L. A. / Vdovenko L.
Keywords: kompleks rolno-przemysłowy, światowy eksporter, produkty rolne, opłacalność, produkcja roślin, hodowla zwierząt, kryzys klimatyczny
Date of publication: 2021-02-03 13:56:02
Last changes: 2021-02-03 13:56:02
Year of publication: 2021
Summary: Wzmocnienie procesów globalizacyjnych i zaostrzenie problemów zaopatrzenia świata w żywność wymaga podalszego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego w Ukrainie jako strategiczno ważnego sektora gospodarki kraju oraz jego integracji ze światowym systemem żywnościowym. Ustala się, że sektor rolniczy jest priorytetowym i strategicznym sektorem gospodarki Ukrainy, który w
ostatnich latach wykazuje dodatnią dynamikę rozwoju, jest efektywny na tle innych branż i ma znaczący udział w eksporcie produktów rolnych, stąd jest potrzeba utrwalenia dotychczasowych wyników i utrzymania pozycji
konkurencyjnej na światowym rynku żywności. Wnioski dotyczą czołowej pozycji Ukrainy jako eksportera produktów rolnych.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27800.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Sciences of Europe. 2021. № 62 (62), vol. 3. P. 3-8.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27800.pdf Size : 1761680 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska