The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27919
Title: Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни освітньо-науковий ступінь – доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВЦ
Authors: Чудак Р. А.
Keywords: Інновація, технології, годівля, тваринництво, корми
Date of publication: 2020-12-07 16:00:30
Last changes: 2020-12-07 16:00:30
Year of publication: 2021
Summary: Наведені методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, відповідні форми запису результатів розрахунків, контрольні запитання для контролю знань та перелік тестових питань з розділів дисципліни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27919.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27919.pdf Size : 1260461 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska