The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27934
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 13 «Механічна інженерія» спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем "Бакалавр" денної та заочної форми навчання
Authors: Мазур О.В., Пінчук Н.В.
Keywords: рослинництво, землеробство, грунти, гербіциди, технологія вирощування продукції рослинництва
Date of publication: 2021-02-16 08:40:26
Last changes: 2021-02-16 08:40:26
Year of publication: 2021
Summary: У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва”, відображена європейська кредитно трансферно- накопичувальна система даної дисципліни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27934.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27934.pdf Size : 316488 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska