The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29122
Title: Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га
Authors: Цицюра Я.Г.
Keywords: адаптивні системи землеробства, адаптація, методичка, самостійна робота, тестування
Date of publication: 2021-05-20 15:28:22
Last changes: 2021-05-20 15:28:22
Year of publication: 2021
Summary: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів cтудентами другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» з нормативної дисципліни «Адаптивні системи землеробства».
Методичні вказівки розроблено відповідно до системи скоректованих блоків дисципліни, що включають поглиблене вивчення сучасних систем геодезичних та землевпорядних задач та їх практичне вирішення. Цей чинник виділяє їх серед подібних, розроблених на базі типової навчальної програми для студентів.
Рекомендації орієнтовано на активізацію етапу організації самостійної навчальної діяльності студентів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29122.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29122.pdf Size : 732729 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska