The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29118
Title: Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств
Authors: Правдюк Н. Л.
Keywords: інформаційне забезпечення, інформаційна архітектура, бухгалтерський облік, стратегічний розвиток, інформаційно-комунікаційні технології, фінансування, аграрні підприємства
Date of publication: 2021-08-31 08:57:35
Last changes: 2021-08-31 08:57:35
Year of publication: 2021
Summary: Розкрито методологічні основи змісту базових категорій щодо управління стратегічним розвитком, виокремлено складові структури його
інформаційного забезпечення та визначено, що інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств – це науково обґрунтоване управління процесом постійного зростання обсягу інформації та знань шляхом традиційних і нових інструментів обробки й аналізу інформації засобами бухгалтерського обліку, та її використання в діяльності товаровиробників для одержання конкурентних переваг і формування дієвої аграрної політики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29118.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 2. С. 49-63.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29118.pdf Size : 616366 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska