The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27888
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр»
Authors: Мазур О.В., Пінчук Н.В.
Keywords: рослинництво, землеробство, грунти, гербіциди, технологія вирощування продукції рослинництва
Date of publication: 2021-02-16 14:51:19
Last changes: 2021-02-16 14:51:19
Year of publication: 2021
Summary: У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно- практичного курсу з навчальної дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва”, відображена європейська кредитно трансферно- накопичувальна система даної дисципліни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27888.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27888.pdf Size : 315239 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska