The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27851
Title: Технологічні заходи підвищення продуктивності ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Мазур В. А., Колісник О. М.
Keywords: інокуляція, ячмінь ярий, структурний аналіз, врожайність зерна
Date of publication: 2021-02-16 15:00:42
Last changes: 2021-02-16 15:00:42
Year of publication: 2021
Summary: Встановлення впливу мінеральних добрив та біостимуляторів на урожайність ячменю ярого. Дослідження полягали у виявленні агробіологічних особливостей ячменю ярого та обґрунтуванні необхідності розробки ефективних технологічних заходів його вирощування, спрямованих на підвищення адаптивності рослин до несприятливих умов навколишнього середовища з урахуванням варіювання погодних факторів, генотипу сорту, його реакції на використання мікро- і макродобрив, біопрепаратів та встановленні економічно доцільних доз, способів і строків їх застосування залежно від попередника (пшениця озима, кукурудза) в умовах зони дослідження.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27851.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: The 6 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, 14-16 January 2021. United Kingdom: London, 2021. Р. 749-755.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27851.pdf Size : 1365502 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska