The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27897
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія
Authors: Мазур О.В., Пінчук Н.В.
Keywords: рослинництво, землеробство, грунти, гербіциди, технологія вирощування продукції рослинництва
Date of publication: 2021-02-16 14:32:59
Last changes: 2021-02-16 14:32:59
Year of publication: 2021
Summary: Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи
студентів, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей в яких
враховані аспек и важливості галузі рослинництва, для
використання технічних ресурсів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27897.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27897.pdf Size : 546394 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska