The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28637
Title: Використання інформаційних технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти (ЗВО)
Authors: Лебідь О. В
Keywords: дистанційне навчання, освіта, інформаційні технології, комп’ютер, інформатизація
Date of publication: 2021-06-09 09:03:46
Last changes: 2021-06-09 09:03:46
Year of publication: 2021
Summary: В даній роботі описано розвиток дистанційного навчання в світі; обґрунтовано необхідність використання дистанційного навчання, проаналізовані технології дистанційного навчання, які можна використовувати в традиційному навчальному процесі для поліпшення якості освіти. Наголошено, що розвиток
інформаційного суспільства передбачає активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що дозволяє покращити якість навчання, пришвидшити передавання знань та модернізувати систему освіти в цілому. Розкрито сутність поняття дистанційне навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28637.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Colloquium-journal. 2021. № 15 (102), сzęść 1. С. 39-43.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28637.pdf Size : 1298684 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska