The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30584
Title: Екологічно безпечні технології переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки
Authors: Вовк В.Ю.
Keywords: безвідходні технології, енергетична безпека, декарбонізація, біогаз, відновлювані джерела енергії
Date of publication: 2022-01-28 00:54:14
Last changes: 2022-01-28 00:54:14
Year of publication: 2021
Summary: Комплексно вирішувати проблему забруднення навколишнього природного середовища викидами метану та азоту з відходів тваринницва можна шляхом впровадження інноваційних еколого-безпечних технологій з утилізації відходів сільськогосподарського виробництва, зокрема біогазових установок. Такі установки широко використовуються на європейських підприємствах сільського господарства і промисловості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30584.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». м. Київ, 23-24 листопада 2021 р. Київ: Центр екологічн
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30584.pdf Size : 1191187 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska