The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27939
Title: Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива
Authors: Пришляк Н. В.
Keywords: біопалива, біоенергетика, сировина, тверде біопаливо, енергетичні культури
Date of publication: 2021-02-24 14:35:23
Last changes: 2021-02-24 14:35:23
Year of publication: 2021
Summary: У статті наведено характеристику енергетичних культур. Проаналізовано структуру площ під енергетичними культурами в Україні. Визначено потенціал енергетичних насаджень в Україні. Проаналізовано критерії сталості біопалива згідно з Директивою 2009/28/EG. Здійснено порівняльну характеристику енергетичних рослин для виробництва твердого біопалива. Проаналізовано особливості вирощування біоенергетичних культур, зокрема верби, тополі, міскантусу і світчграсу. Побудовано блок схему фаз проходження біомаси, що обумовлюють її якість як сировини для виробництва біопалива.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27939.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 33–45.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27939.pdf Size : 3009134 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska