The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27911
Title: Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
Authors: Овсієнко С.М.
Keywords:
Date of publication: 2021-02-16 15:45:08
Last changes: 2021-02-16 15:45:08
Year of publication: 2021
Summary: Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва.
У методичних вказівках викладені завдання, які студентам необхідно виконати самостійно, а також питання для самоконтролю, рекомендована література, яка необхідна для виконання поставлених завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27911.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27911.pdf Size : 666698 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska