The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28136
Title: Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг»
Authors: Мазур К.В., Логоша Р.В., Красняк О.П.
Keywords: програма, ступінь, бакалавр, маркетинг, фахове випробування
Date of publication: 2021-02-16 15:43:05
Last changes: 2021-02-16 15:43:05
Year of publication: 2021
Summary: Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів маркетингу за скороченим терміном навчання забезпечує здобуття вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» та вказаної кваліфікації на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з відповідного напряму. Освітньо-професійна програма підготовки ступеня бакалавра реалізується в університеті (нормативний термін навчання – 4 р.).
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг».
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, спеціальну фахову та практичну підготовку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28136.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28136.pdf Size : 262009 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska