The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27943
Title: Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження
Authors: Мулик Я. І.
Keywords: судова експертиза, судові експерти, атестація судового експерта, свідоцтво судового експерта, навчання (стажування) судового експерта, Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, Реєстр атестованих судових експертів
Date of publication: 2021-02-24 15:05:59
Last changes: 2021-02-24 15:05:59
Year of publication: 2021
Summary: В статті досліджено порядок організації підготовки та атестації судових експертів. Визначено, що судово-експертну діяльність в Україні здійснюють фахівці державних установ та приватні експерти. Розглянуто, які ознаки мають бути притаманні судовим експертам і хто ними не може виступати. Висвітлено, які обов’язки та права притаманні судовим експертам згідно чинного законодавства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27943.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2021. № 1. 12 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27943.pdf Size : 593434 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska