The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32501
Title: Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами
Authors: Дідур І.М., Коршевнюк С.П.
Keywords: сочевиця, мікродобрива, якість насіння, інокуляції, позакореневі підживлення.
Date of publication: 2022-12-25 16:21:33
Last changes: 2022-12-25 16:21:33
Year of publication: 2021
Summary: У статті наведено результати багаторічного вивчення особливостей формування симбіотичного потенціалу рослин сочевиці з огляду як на гідротермічні особливості періоду вегетації рослин, так і з позиції застосування різних варіантів передпосівної обробки насіння інокулянтом та комплексними мікродобривами. Визначено аспекти формування симбіотичного потенціалу сочевиці у розрізі різних років за гідротермічним режимом, що дозволило визначити оптимальний інтервал ГТК для реалізації ефективного потенціалу формування бульбочкових бактерій та їх життєдіяльності. Досліджено особливості застосування одного із сучасних інокулянтів насіння саме для сочевиці Андеріз-р та комплексного хелатного мікродобрива для передпосівної обробки насіння – Оракул насіння у форматі одинарного та комбінованого застосування на фоні рекомендованого фону мінерального живлення на рівні 30 кг/га діючої речовини азоту, фосфору і калію з позиції формування симбіотичного апарату у динаміці фенологічного розвитку сочевиці. Вивчено вплив вказаних препаратів на формування кількості та маси бульбочок на кореневій системі рослин сочевиці за період від галуження стебла до початку формування плодоелементів. Доведено, що комбіноване застосування інокулянту та мікродобрива забезпечує загальне збільшення кількості бульбочок на рослині щонайменше на 80 % за збільшення їх маси у 2,4 рази. Встановлено особливості формування співвідношення між кількістю та масою бульбочкових бактерій рослин сочевиці як з позиції гідротермічних режимів вегетації, так і з позиції застосування варіантів передпосівної інокуляції насіння та застосування комплексних мікродобрив для все тієї ж передпосівної обробки насіння. Відмічено, що з позиції позитивноформуючого впливу на загальні показники формування симбіотичного потенціалу рослин у сочевиці обов’язковим технологічним елементом є передпосівна інокуляція насіння видоспецифічним штамом бактерій, що дозволяє істотно підвищити загальну кількість бульбочок на коренях сочевиці з 5-7 до 30-31 залежно від фенологічної фази та року дослідження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32501.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісництво. 2021. № 4 (23). С. 52-66. DOI: 10.37128/2707-5826-2021-4-5
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32501.pdf Size : 1623490 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska