The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28127
Title: Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів
Authors: Мулик Т. О. Мулик Я. І.
Keywords: експертиза, судова експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, судово-економічна експертиза, економічна експертиза
Date of publication: 2021-04-01 16:18:24
Last changes: 2021-04-01 16:18:24
Year of publication: 2021
Summary: Дослідження теоретико-методологічних засад судово-економічної експертизи вимагає досить детального та ґрунтовного підходу до висвітлення питання сутності економічних експертиз, адже в науковій літературі, наразі, не має єдиної узгодженої позиції щодо цього. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, визначено низку дискусійних питань з термінологічного визначення понятійного апарату, який використовується в практиці судово-економічної експертизи, що обґрунтовує необхідність прийняття змін до чинного законодавства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28127.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економічний простір. 2021. № 165. С. 131-139.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28127.pdf Size : 445753 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska