The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29108
Title: Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування
Authors: Іщенко Я. П.
Keywords: освітній процес, програмні компетентності, програмні результати, заочна форма навчання, навчальне заняття, лекція, фахові дисципліни, облікові дисципліни
Date of publication: 2021-08-26 10:44:18
Last changes: 2021-08-26 10:44:18
Year of publication: 2021
Summary: Виходячи із прогнозованого зростання зайнятості у сільському господарстві, зростає актуальність підготовки висококваліфікованих кадрів для цієї стратегічної галузі. Визначено, що формування професійної компетентності має свою специфіку не лише на різних етапах навчання, а й в процесі підготовки фахівців за різними формами навчання (денна, заочна, дистанційна). Наведено особливості, мету та завдання основної форми проведення навчальних занять у закладах вищої освіти – лекції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29108.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2021. № 7. 7 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29108.pdf Size : 205326 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska