The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29121
Title: Адаптивні системи землеробства. Навчальна програма з дисципліни для студентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності
Authors: Цицюра Я.Г.
Keywords: адаптивні системи землеробства, адаптація, навчальна програма
Date of publication: 2021-05-20 15:26:21
Last changes: 2021-05-20 15:26:21
Year of publication: 2021
Summary: Програму розроблено на основі вимог другого магістерського освітнього рівня і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія». Містить логічно-послідовну структуру вивчення матеріалу з переліком лекційного та практичного курсу у формі анотації із розширеним списком рекомендованої літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29121.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29121.pdf Size : 295854 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska