The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29289
Title: Підвищення технічного рівня електропостачання млинів
Authors: Васюта Ігор Володимирович
Keywords: дослідження, моделювання, підвищення технічного рівня, млини, Matched.
Date of publication: 2021-10-23 13:43:57
Last changes: 2021-10-23 13:43:57
Year of publication: 2021
Summary: Васюта І.В. Підвищення технічного рівня електропостачання млинів.
Магістерська робота. – Вінниця : ВНАУ, 2021. – 119 с. Літ.: 22. Рис.: 20. Табл.: 37. Додатки.: 9.

Здійснено підвищення технічного рівня цехової системи електропостачання. Розроблені плани електричних мереж підприємства, електрична схема внутрішньозаводської мережі, план цехової мережі та розрахунково-монтажна схема. На підставі розрахунку струмів короткого замикання обрано відповідне комутаційне обладнання. Розроблено енергоощадні заходи для використання на даному підприємстві. Наведено результати економічних розрахунків системи електропостачання і заходи щодо безпеки життєдіяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29289.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29289.pdf Size : 4397504 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska