The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27972
Title: Цифрова компетентність майбутніх фахівців
Authors: Юрчук Н. П.
Keywords: майбутні фахівці, цифровізація
Date of publication: 2021-03-02 07:56:46
Last changes: 2021-03-02 07:56:46
Year of publication: 2021
Summary: Зміни у суспільстві відбуваються в усіх сферах, людина має адаптуватися до мінливого середовища. Цифровізація торкається не лише навчальної діяльності, а й повсякденного життя і мислення здобувачів вищої освіти.Цифрова економіка впливає на ринок праці. Тож заклади вищої освіти мають враховувати сучасні вимоги, здійснювати постійний моніторинг і оцінку до вимог ринку праці, щоб
відповідати їм.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27972.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб. тез IV Всеукр. наук-практ. конф. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 520-523.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27972.pdf Size : 890121 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska