The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30964
Title: Актуальні проблеми агровиробництва в умовах запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.
Authors: Захарченко В.І.
Keywords: земельна реформа, ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення, агровиробництво, агровиробник (особисте селянське господарство, фермерське господарство, агрохолдинг), структура землекористування.
Date of publication: 2022-05-12 21:43:19
Last changes: 2022-05-12 21:43:19
Year of publication: 2021
Summary: Проаналізовано актуальні проблеми агровиробництва, зокрема такі як: парцеляризація (подрібнення) земельних масивів; формування нераціональної структури землекористування; моноспеціалізація агрохолдингів; загострення у агровиробників дефіциту обігових і основних засобів та інвестиційних ресурсів; посилення податкового тиску на агровиробників; зниження «порогу стійкості» та зростання ризиків банкрутства агровиробників. На основі проведеного аналізу та з врахуванням зарубіжного досвіду намічено шляхи вирішення цих проблем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30964.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2021. № 34. С. 118-128.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30964.pdf Size : 964096 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska