The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27796
Title: Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту
Authors: Шевчук О. А.
Keywords: продуктивність, ріст та розвиток, тебуконазол, озима пшениця
Date of publication: 2021-02-03 09:24:28
Last changes: 2021-02-03 09:24:28
Year of publication: 2021
Summary: В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури озимої пшениці сорту Богдана залежно від обробки препаратом інгібіторного типу – тебуконазолом (0,5 % та 1 %) методами обприскування надземної частини та введенням через кореневу систему. Встановлено, що застосування тебуконазолу різних фізіологічно-активних концентрацій (1 % та 0,5 %) при різних методах введення їх у рослину (через корінь та через обприскування) призводило до уповільнення лінійного приросту та пригнічення росту кореневої системи рослин пшениці. Найбільш чіткий ефект спостерігався при застосування 1%-ного тебуконазолу методом введення препарату через корінь.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27796.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: The 6th International scientific and practical conference “The world of science and innovation", january 14-16, 2021. United Kingdom: London, 2021. Р. 1210-1219
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27796.pdf Size : 1656876 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska