The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29196
Title: Дослідження автоматизованої системи керування лінії відвантаження відходів деревообробного цеху на підприємстві ЗЕА «НОВОСВІТ»
Authors: Мельник Максим Романович
Keywords: електропривод, стрічковий транспортер, MATLAB/SIMULINK, динамічні характеристики
Date of publication: 2021-10-20 12:59:22
Last changes: 2021-10-20 12:59:22
Year of publication: 2021
Summary: Мельник М.Р. «Дослідження автоматизованої системи керування лінії відвантаження відходів деревообробного цеху на підприємстві ЗЕА «НОВОСВІТ»». Магістерська робота. – Вінниця : ВНАУ, 2021. – 110 с.
Бібл.: 32. Рис.: 48. Табл.: 20. Додатки.: 16

У магістерській роботі приведено загальну характеристику лінії відвантаження відходів деревообробного цеху, розраховано електропривод стрічкового транспортера лінії відвантаження відходів деревообробного цеху, розроблено САЕП стрічкового транспортера, здійснено моделювання розробленої САЕП стрічкового транспортера, здійснено вибір елементної бази та розроблено програму для SIMATIC S7-314C 2DP автоматизованої системи лінії відвантаження відходів деревообробного цеху. Всі вимоги щодо безпечної експлуатації об’єкту розглянуті і вирішені у розділі «Охорона праці».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29196.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29196.pdf Size : 6884665 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska