The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30449
Title: Фізіологія рослин.Частина 1.Робочий зошит до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого
Authors: Амонс С.Е.
Keywords:
Date of publication: 2021-12-16 14:37:56
Last changes: 2021-12-16 14:37:56
Year of publication: 2021
Summary: Робочий зошит розроблений і опублікований для використання студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми в практичному навчанні, що вивчають навчальну дисципліну «Фізіологія рослин».
Робочий зошит розроблено відповідно до завдань, що передбачені програмою з навчальної дисципліни. Дані методичні матеріали мають на меті допомогти здобувачам закріпити на практиці отримані теоретичні знання в процесі вивчення дисципліни з урахуванням нових підходів, підготовки бакалаврів нової формації, що глибоко розуміють теорію та вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/30449.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30449.pdf Size : 2503417 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska