The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27938
Title: Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні
Authors: Пришляк Н. В.
Keywords: нормативно-правове регулювання, законодавча база, правові механізми, альтернативна енергетика, біопалива
Date of publication: 2021-02-24 14:33:59
Last changes: 2021-02-24 14:33:59
Year of publication: 2021
Summary: У статті здійснено огляд міжнародних заходів та документів, пов’язаних з боротьбою зі змінами клімату, зменшенням викидів вуглекислого газу та стабілізації рівня підвищення середньої температури у світі. Значна увага присвячена механізмам зниження викидів парникових газів. Проведено детальний аналіз інструментів стимулювання розвитку та використання поновлюваних джерел енергії країнами ЄС.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27938.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та держава. 2021. № 1. С. 83–91.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27938.pdf Size : 1395777 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska