The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29111
Title: Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор
Authors: Бєлкін І. В.
Keywords: ділова гра, комунікативний простір, менеджер маркетингових комунікацій, ігрове проєктування, ігрове моделювання
Date of publication: 2021-08-30 10:55:00
Last changes: 2021-08-30 10:55:00
Year of publication: 2021
Summary: У цій статті визначено й охарактеризовано основні прийоми ділових ігор, що підвищують якість навчання менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах, простежено важливості їх використання у професійній підготовці майбутніх фахівців; запропоновано організаційну модель формування професійних навичок і функцій майбутнього менеджера на основі ділових ігор; показано, що від викладача вимагається не лише дати знання, сформувати навички і розвинути вміння, що передбачено програмою навчання, а й передусім навчити студентів творчо користуватися ними.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29111.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 31-37.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29111.pdf Size : 1793782 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska