The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 29200
Title: «Удосконалення електропривода подачі металообробного верстата ремонтної майстерні ЗЕА «НовоСвіт»»
Authors: Гуменюк Дмитро Степанович
Keywords: електропривод подачі, алгоритм роботи, система керування, сенсор.
Date of publication: 2021-10-20 13:00:14
Last changes: 2021-10-20 13:00:14
Year of publication: 2021
Summary: Гуменюк Д.С. «Удосконалення електропривода подачі металообробного верстата ремонтної майстерні ЗЕА «НовоСвіт»»
Магістерська робота. – Вінниця : ВНАУ, 2021. – 112 с. Літ.: 26. Рис.: 25. Табл.: 12. Додатки.: 15.
У магістерській роботі удосконалена система електропривода подачі металообробного верстату. Для цього на основі техніко-економічних показників вибрано систему електропривода, розраховано навантажувальну діаграму та вибрано приводний двигун, вибрано апаратуру керування та захисту, а також розроблено систему автоматичного керування електроприводом. Систему досліджено на стійкість та якість, а також досліджено перехідні процеси використовуючи ППП Simulink. Розроблено схему електричну принципову. Всі вимоги щодо безпечної експлуатації об’єкту розглянуті і вирішені у розділі «Охорона праці».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/29200.pdf
Publication type: FFFF
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 29200.pdf Size : 3851531 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska