The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 10
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. С 2018 10
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. С 2018 9
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. С 2018 14
20755 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А. Тд 2019 8
20747 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Тд 2019 16
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Тд 2019 14
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 24
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд 2018 15
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Тд 2019 22
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. С 2019 23
20577 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт»та «Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машиноб Любін, МВ; Токарчук О.А. Мв 2019 2
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд 2018 24
20463 Development of the vibrocentric machine for the proruction of a basic mixture of homeopathic preparations Yanovych V., Tsurkan O., Polyevoda Y. С 2019 15
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С 2018 16
20402 Біогазовий редактор Гончарук І. В., Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук Д. М., Токарчук О. А. П 2019 17
20387 Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби Мазур В. А., Гунько І. В., Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. П 2019 12
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. С 2019 14
20347 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С 2019 14
20274 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузь знань 18 – Виробництво та технології напрям підготовки 181 - Харчові технології освітній ступінь - «Магістр» Музичук В.І. Мв 2019 6
20271 Теоретичні основи теплотехніки. Методичні вказівки і тестові завдання до самостійної роботи студентів галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машинобудування освітній ступінь – «Бакалавр» Музичук В.І. Мв 2019 4
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. С 2019 20
19903 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія ви Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 3
19902 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 4
19706 Вібровідцентрова конусна машина Пат. 132416 Полєвода Ю. А., Янович В. П. П 2019 20
19625 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини Пат. 131818 Полєвода Ю. А., Янович В. П. П 2019 16
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 2018 29
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Тд 2018 30
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. Тд 2018 72
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. С 2018 35
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. С 2018 41
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. С 2017 40
19469 Мобільний роздавач-змішувач кормів Пат. 126951 Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук О. А. П 2018 28
19465 Вібраційний млин Пат. 129643 Янович В.П., Солона О.В., Сосновська Л.В. П 2018 29
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Тд 2018 19
19425 Адаптивна вібровідцентрова електроосмотична сушарка Пат. 107157 Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. П 2016 20
19424 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка Пат. 107156 Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. П 2016 16
19423 Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу Пат. 107715 Зозуляк І. А., Зозуляк О. В., Чубик Р. В. П 2016 25
19418 Вібровідцентровий змішувач Пат. 115132 Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. П 2017 23
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 28
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. С 2017 37
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. Тд 2017 48
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. С 2018 17
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 2017 29
19287 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors / Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. С 2018 32
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. С 2018 25
19166 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни розділ транспортувальні механізми та машини «Конвеєрна канатно-шайбова система транспортування сипких вантажів Любін М.В., Токарчук О.А., Бабин І.А. Мв 2019 8
19164 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни » для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання Полєвода Ю.А., Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 5
19163 Технологічне обладнання м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів денної та заочної форми навчання спеціальність: 181 «Харчові технології» факультету «Технологія виробництва і Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Зозуляк О.В. Мв 2019 8
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. С 2017 45
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. С 2016 30
19116 Research on the rational regimes of wheat seeds drying / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння пшениці Paziuk V.M. Liubin M.V. Yaropud V.M. Tokarchuk O.A. Tokarchuk D.M. С 2018 24
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. С 2018 50
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. С 2014 63
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. С 2017 32
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. С 2018 51
18735 Обгрунтування режимних параметрів сепаратора гіраційного типу для сипких матеріалів Горбаченко Анатолій Анатолійович Дрп 2018 1
18602 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вібраційного змішувача високодисперсних матеріалів Машницький Сергій Антонович Дрп 2018 3
18174 Обґрунтування технологічного процесу переробки відходів птахівництва з використанням біогазової установки Дуляницький Дмитро Едуардович Дрп 2018 2
17998 Обґрунтування робочих органів обладнання для різання плодоовочевої сировини на частини Ванько Сергій Олександрович Дрп 2018 0
17976 Обґрунтування режимних параметрів планетарно-вібраційного млина для глибокого подрібнення пшениці Гонтар Володимир Григорович Дрп 2018 3
17924 Дослідження параметрів та обладнання для подрібнення зернової сировини Яворський Андрій Ярославович Дрп 2018 3
17923 Дослідження конструктивно-режимних параметрів дробарки молоткового типу Вовченко Андрій Геннадійович Дрп 2018 0
17727 Дослідження процесу змішування рідких матеріалів у змішувачах вібраційного типу Шахно Олександр Володимирович Дрп 2018 2
17693 Дослідження процесу подрібнення м’ясної сировини Щербаков Валерій Дмитрович Дрп 2018 1
17610 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи вібраційного млина для сипких матеріалів Майструк Євгеній Володимирович Дрп 2018 2
17609 Розробка та обґрунтування режимних параметрів вібраційного змішувача для виробництва сипких комбікормів Іщенко Олег Анатолійович Дрп 2018 1
17589 Використання біогазових установок для якісного виробництва органічних добрив Яценко О.М. Дрп 2018 1
17529 Розробка високобарометричного стерилізатора для обробки харчової сировини Мулярчук Владислав Петрович Дрп 2018 1
17528 Дослідження лущильно-шліфувальної машини Рак Ігор Олексійович Дрп 2018 1
17525 Дослідження переміщення сипких вантажів спірально-гвинтовими робочими органами Торохтій Віталій Анатолійович Дрп 2018 1
17508 Дослідження процесу механоактиваці матеріалів у млинах роторного типу Галайський Владислав Леонідович Дрп 2018 0
17506 Підвищення довговічності приводних ланцюгів сільськогосподарської техніки Рубцов Владислав Євгенович Дрп 2018 1
17492 Дослідження процесу фільтрування соняшникової олії із застосуванням віброакустичного впливу Манжос Назар Сергійович Дрп 2018 1
17479 Обґрунтування режимних параметрів низькочастотного віброекстрактора для рослинної сировини Наконечний Едуард Олександрович Дрп 2018 1
17399 Обгрунтування параметрів обладнання для виробництва солоду Коломейчук Юрій Олексійович Дрп 2018 1
17392 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції енергоощадним подрібнювачем Столяр Іван Васильович Дрп 2018 0
17391 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції дробаркою з горизонтальним ротором Колодич Петро Михайлович Дрп 2018 1
17377 Машина для очищення рідкої сировини Пат. № 128837 Полєвода Ю.А., Янович В.П., Спірін А.В. Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. П 2018 35
17376 Змішувач сипких мас Пат. № 128838 Полєвода Ю.А., Янович В.П., Твердохліб І.В., Михальова Ю.О., Волинець Є.О. П 2018 38
17361 Дослідження роботи шарнірно-гвинтових гнучких шнекових конвеєрів при транспортуванні сипких вантажів Ткаченко Сергій Володимирович Дрп 2018 0
17346 Дослідження процесу приготування взбитого бездріджевого тіста при виробництві хлібобулочних виробів Демченко Олександр Леонтійович Дрп 2018 0
17340 Обгрунтування параметрів вібровідцентрової машини для змішування кормів Волинець Євгеній Олександрович Дрп 2018 3
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович Дрп 2018 3
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович Дрп 2018 0
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович Дрп 2018 0
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович Дрп 2018 0
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович Дрп 2018 0
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович Дрп 2018 2
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович Дрп 2018 0
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович Дрп 2018 0
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович Дрп 2018 0
17156 Вібраційний млин Янович В. П., Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. П 2018 70
16971 Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Воронцов М.А. П 2015 56
16798 Рейковий кормороздавач (Патент 126073) Яропуд В. М., Токарчук О. А. П 2018 76
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С 2018 52
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С 2017 132
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. С 2018 113
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В. С 2018 57
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. Дрп 2018 2
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович Дрп 2018 0
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович Дрп 2018 0
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович Дрп 2018 1
16048 Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2018 23
16040 Підйомно-транспортні машини» Частина 2: «Вантажопідйомні машини». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни освітній ступень – «бакалавр» галузь знань – 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальність – 208 «агроінженерія» Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2018 11
16039 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальніст І.А. Зозуляк, В.М. Бандура, Р.М. Горбатюк Мв 2018 3
16038 Методичні вказівки проходження виробничої практики наукового спрямування» для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізації Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Горбатюк Р.М. Мв 2018 5
16037 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Янович В.П., . Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А., Турич В.В., Руткевич В.С., Нп 2018 25
16036 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань – 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю – 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації – «Обладнання переробних і харчових виробництв В.П. Янович, О.А. Токарчук, І.А. Зозуляк, М.В. Любін Нп 2018 12
16035 Методичні вказівки до виконання і оформлення атестаційної магістерської роботи денної та заочної форми навчання зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв»освітній ступінь –«Магістр» В.М.Бандура, В.П.Янович, О.В.Цуркан, М.В.Любін, Ю.А.Поєвода, О.А.Токарчук, І.А.Зозуляк Мв 2018 18
16033 Програма проходження виробничої практики конструкторсько-технологічного напрямку для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ііі–іv рівнів акредитації галузі знань – 13 «механічна інженерія спеціальність – 133 «галузеве машинобудування» спеціаліз Янович В.П., Полєвода Ю.А., Сосновська Л.В. Нп 2018 8
16012 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – І V рівнів акредитації . Галузі знань – 13 « Механічна інженерія ». Спеціальні Зозуляк І.А., Бандура В.М., Горбатюк Р.М. Мв 2018 3
16000 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100102 "процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв 2018 4
15999 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 "машинобудування" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв 2018 2
15862 Програма для вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П. Пвф 2018 4
15861 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М.; Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П., Пвф 2018 4
15860 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М. Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 2018 80
15859 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М., Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 2018 7
15858 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович Дрп 2018 2
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Ю.Ф. Снєжкін, В.М. Пазюк, Ж.О. Петрова, Д.М. Чалаєв М 2012 196
15833 Theoretical researches on cooling process regularity of the grain material in the layer Kotov B.I., Spirin А.V., Tverdokhlib I.V., Polyevoda Y.A., Hryshchenko V.O., Kalinichenko R.A. С 2018 259
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. С 2017 168
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. С 2012 58
15762 Загальна технологія переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабора торних робіт з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – І V рівнів акредитації. Галузь знань – 13 «Механічна інженері Янович В.П., Цуркан О.В., Пазюк В.М. Мв 2018 6
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк С 2013 221
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. С 2017 3
15350 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Бандура В.М., Янович В.П., Берник І.М., Гончарук Т.В. Пвф 2018 13
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович Дрп 2018 176
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович Дрп 2018 3
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович Дрп 2018 3
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович Дрп 2018 3
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович Дрп 2018 3
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович Дрп 2018 2
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович Дрп 2018 2
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович Дрп 2018 5
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович Дрп 2018 2
14959 Покращення технічних параметрів сепараторів транспортерів бурякозбиральних машин Куземський Віталій Миколайович Дрп 2018 6
14944 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна з пневматичним завантаженням продукта Зарванський Михайло Олександрович Дрп 2018 6
14943 Покращення технічних параметрів дробарки зерна кукурудзи Бунь Сергій Миколайович Дрп 2018 4
14942 Обґрунтування технічних параметрів подрібнювача комбінованого типу для фуражного зерна Коберник Андрій Сергійович Дрп 2018 3
14941 Обґрунтування параметрів пружинно-захисних пристроїв для бітерних копачів Кордон Вадим Анатолійович Дрп 2018 4
14940 Дослідження установки безперервної дії для змішування вологих компонентів Мельник Володимир Віталійович Дрп 2018 6
14872 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв”, освітн Пазюк В.М. Мв 2017 4
14851 Розробка та дослідження обладнання для сушіння насіння сільськогосподарських культур Червоненький О.А. Дрп 2018 5
14850 Інтенсифікація процесу розділення зерна на вібраційному сепараторі Філіпченко В.В. Дрп 2018 4
14849 Розробка та дослідження вібраційного змішувача сипких сумішей Волошиненко В.М. Дрп 2018 4
14530 “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ”. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту із дисципліни Цуркан О.В., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. Мв 2017 11
14529 «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв». Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів галузі знань 0505 “Машинобудування та матеріалообробка”, напрямку підготовки 6.050503 “Машинобудування”, спеціаліза Зозуляк І.А., Горбатюк Р.М. Мв 2017 12
14521 Механізація навантажувально - розвантажувальних , транспортних та складських робіт. Методичні розробки та завдання для виконання курсової роботи Любін М.В., Токарчук О. А. Мв 2017 20
14404 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 10
14403 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 7
14318 Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds Tsurkan O.V. ,Gerasimov O.O., Polyevoda Y.A., Tverdokhlib I.V., Rimar T.I., Stanislavchuk O.V. С 2017 167
14303 Удосконалення конструкції пульсуючого змішувача рідких мас Сполітак Ю.П. Дрп 2017 3
14290 Модернізація тістоділильної машини лінії виробництва хліба на базі ПАТ «Концерн Хлібпром» м. Вінниця Череткова Дмитро Юрійович Дрп 2017 2
14289 Модернізація змішувача лінії виробництва сирної маси на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» Барабаш Руслан Юрійович Дрп 2017 3
14288 Удосконалення вібраційного обладнання для реалізації тонкого помелу сипкої сировини Герасимюк Р.Б. Дрп 2017 2
14283 Розробка вібраційного масловиготовлювача на базі ПАТ "ВНЗ"Рошен" Асюченко Валентин Валентинович Дрп 2017 3
14229 Розробка малогабаритної біогазової установки для приватних господарств Томашук Артем Володимирович Дрп 2017 3
14218 Вдосконалення пункту технічного обслуговування МТП агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Єсімантовський Олександр Ростиславович Дрп 2017 2
14182 Встановлення експлуатаційних характеристик змішувача кутових коливань для обробки сипких мас Пастух Олександр Сергійович Дрп 2017 1
14153 Дослідження процесу сушіння зерна в сушарках періодичної дії Розборський Володимир Валерійович Дрп 2017 4
14142 Вдосконалення технологічної лінії завантаження та переміщення сільськогосподарської продукції СТОВ «Промінь» Калинівського району Савранський Юрій Григорович Дрп 2017 2
14141 Дослідження процесів подрібнення зернової продукції дробаркою відцентрового типу Слободяник Віталій Олександрович Дрп 2017 3
14137 Механізація технологічних процесів приготування кормів на фермах ВРХ агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Василенко Віктор Петрович Дрп 2017 2
14136 Модернізація кормоцеху з розробкою лінії транспортування та подрібнення концентрованих кормів на молочній фермі Беляєв Андрій Володимирович Дрп 2017 2
14135 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції фермерськими господарствами Нагорний Віталій Андрійович Дрп 2017 2
14133 Розробка та дослідження технології виробництва на ТОВ "Продовольча компанія "Зоря Поділля" м. Гайсин Сириця Антон Павлович Дрп 2017 4
14129 Застосування теплонасосних технологій в процесах сушіння насіння зернових культур Асафат Максим Анатолійович Дрп 2017 3
14114 Дослідження працездатності різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Сяба Микола Вікторович Дрп 2017 4
14106 Обгрунтування параметрів сушарки для післязбиральної обробки зерна Кузьменко В.В. Дрп 2017 3
14098 Розробка високоінтенсивного реактора для виробництва біогазу Яровенко Микола Миколайович Дрп 2017 4
14061 Модернізація сушарки барабанного типу лінії виробництва соняшникової олії на базі ПП "Агрохліб"ЛХБ", с.м.т. Муровані Курилівці Вінницької області Гонтарук Віктор Леонідович Дрп 2017 2
13991 Удосконалення технологічного процесу виробництва вершкового масла в умовах ТОВ ,,ТЕРРА ФУД’’ м. Тульчин Бугаєнко В.М. Дрп 2017 3
13990 Дослідження процесу очищення насіннєвого зерна Іскра М.М. Дрп 2017 2
13989 Розробка заходів з діагностування підшипникових вузлів машин в умовах ТОВ ,,РДО Україна’’ Майстер В.В. Дрп 2017 3
13877 Удосконалення обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" с. Бухни Погребищенського району Вінницької області Года Олександр Володимирович Дрп 2017 2
13827 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини Федорук Василь Вікторович Дрп 2017 2
13805 Розробка обладнання для термічної обробки харчової сировини в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Козловський А.Ю. Дрп 2017 2
13765 Удосконалення обладнання для подрібнення коренеплодів при приготуванні кормів в умовах навчального господарства ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Паньковецький Ігор Анатолійович Дрп 2017 2
13708 Механізація виробництва макаронних виробів в умовах ПП агрофірма ,,Рось’’ с. Слободище Іллінецького району Вінницької області Лоцкін Д.В. Дрп 2017 2
13707 Проект малогабаритного мобільного засобу для обробітку грунту Понич А.М. Дрп 2017 2
13385 Удосконалення реактора-змішувача для нейтралізації фосфоліпідів з рекуперативним використанням теплоти при виробництві рафінованої олії Шевчук Ярослав Іванович Дрп 2017 4
13369 Розробка змішувача лінії переробки молока на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Герман Тарас Юрійович Дрп 2017 5
13368 Модернізація конусної дробарки для подрібнення сухого молока на база ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Терещук Роман Петрович Дрп 2017 3
13357 Модернізація обладнання для теплової обробки овочевої сировини лінії виробництва томатної пасти Ткачик М.О. Дрп 2017 3
13294 Дипломний проект на тему «Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми гідратації олії на базі ТОВ «Підприємство АВІС» Сергін І.П., гр.5МП Дрп 2017 4
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. Дрп 2017 3
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. С 2016 258
13141 Удосконалення конструкції автомата-дозатора В2-ФНА лінії виробництва м’ясних консервів на базі переробного цеху ФГ «Бухнівське» Погребищенського району Вінницької області Якимчук Руслан Сергійович Дрп 2017 4
13140 «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства». Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно - ресторанна справа” факультет “М Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Мв 2017 4
12928 Вібраційна сушарка Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Герасимов О. О.,Полєвода Ю. А. П 2017 1
12847 Експлуатація та ремонт машин для переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства із спеціальності 133 «Галузеве машинобу Пазюк В.М. Мв 2017 5
12846 Експлуатація техніки в переробній галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства із напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробницт Пазюк В.М. Мв 2017 3
12845 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” факультет “Менеджмент та право Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Мв 2017 11
12844 Деталі машин. Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студентів напряму підготовки 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв та Машини та обладнання сільськогосподарського Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 8
12843 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Ковальчук О.С. Мв 2017 2
12833 Основи промислового будівництва . Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженер ія» ОК Р «Бакалавр» Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 4
12832 Основи промислового будівництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Янович В.П., Фіалковська Л.В. Нп 2017 2
12831 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в аграрних вищих навча Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Нп 2017 22
12830 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 29
12829 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 38
12828 Методичні вказівки для викона ння лабораторних робіт з дисципліни « технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль і частина 1 « механічне, пневмо – та гідромеханічне переробне обладнання » для сту Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2017 2
12827 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт тематичний модуль І І частина 2 « Тепломасообмінне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської п роду Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2017 2
12741 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування» спеціалізація «обладнання переробних і харчових виробництв» Янович В.П., Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 3
12740 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістраза спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 2
12739 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 4
12738 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 133 «галузеве машинобудування» Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 2
12586 Спосіб отримання органо-мінерального добрива Спірін А. В., Рудницький Б.О., Солона О. В., Полєвода Ю.А., Руткевич В.С. П 2016 99
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. С 2016 103
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers Polyevoda Y.A., Hurych A., Kutsyy V. С 2016 124
12508 Обгрунтування робочих параметрів процесу сушіння зерно-круп’яної сировини у вібраційній сушарці з двома U-видними контейнерами Захарчук Сергій Анатолійович Дрп 2017 2
12477 Дослідження процесу диспергування твердих тіл в рідині під дією ультразвукових коливань Антонов Олег Леонідович Дрп 2017 7
12460 Розробка та дослідження обладнання для стерилізації консервів Міхальчук Б.О. Дрп 2017 3
12459 Інтенсифікація процесу змішування сипкої сировини у харчовому виробництві Колісник М.А. Дрп 2017 2
12363 Обгрунтування параметрів машини для зачисних операцій деталей сільськогосподарських машин Данильченко В.М. Дрп 2017 2
12350 Дослідження процесу та обладнання для реалізації кавітаційного емульгування при виробництві маргарину Захаревич Ігор Михайлович Дрп 2017 2
12349 Обгрунтування робочих параметрів вібраційної барабанної зерносушарки із комбінованим механічним віброзбудженням Савчук Вадим Валентинович Дрп 2017 2
12348 Дослідження впливу ультразвукової кавітації на ефективність процесів відновлення сухого молока Дишливенко Ярослав Ігорович Дрп 2017 2
12328 Основи передових технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Літинський С.Д. Дрп 2017 3
12254 Технологічне обладнання м ' ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” спеціальність: 6.0551701 “Харчові технології та інженері Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 2
12242 Удосконалення технологічних режимів сушіння насіння пшениці в конвективній зерносушарці Романенко максим дмитрович Дрп 2017 2
12233 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0505 “Машинобудування та металообробка ”, напряму підготовки 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих на Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 3
12232 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” факультет менеджмент та право у вищих на Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 1
12168 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт. Розділ: вантажопідйомні машини розрахунки деталей та основних механізмів машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільсь Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2016 15
12167 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Програма навчальної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія” за спеціальності 133-галузеве машинобудув Любін М.В., Токарчук О.А. Нп 2016 9
12166 Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Автоматизовані вантажозахватні пристрої. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ФМСГ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2016 10
11959 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» спеціальності 6.050503 В. М. Бандура, О.В. Цуркан, Л.В. Фіалковська Мв 2016 7
11958 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандура В.М.; Цуркан О.В.; Фіалковська Л.В. Нп 2016 12
11957 Програма тех нологічної практики для студентів спеціальності 6 . 050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» Бандура В. М. , Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2016 4
11956 Методичний посібник для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Берник І. М. Нп 2016 39
11955 Деталі машин та основи конструювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та е Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2016 1
11954 Деталі машин та основи конструювання Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.050503 «машинобудування» (машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, облад-нання переробн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2016 1
11953 Н а вчальна програма практики для студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» Бандура В.М., Фіалковська Л.В. , Цуркан О.В. Нп 2016 6
11952 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандури В.М, Цуркан О.В., Фіалковської Л.В. Нп 2016 1
11951 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» Бандура В.М.,Фіалковська Л.В. Мв 2016 8
11950 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль і: «технологічне проектування» Бандура В.М. Фіалковська Л.В Мв 2016 7
11949 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 2 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв 2016 5
11948 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 1 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв 2016 4
11917 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеці а- льність 181 «Харчові технології» денно ї та Фіалковська Л.В. Мв 2016 3
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С 2015 70
11866 Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором Цуркан О.В., Гурич А.Ю., Полєвода Ю.А. С 2014 165
11865 Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауканітового порошку Янович В. П. Полєвода Ю. А. Токарчук О. А. Єленич А. П. С 2016 249
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк Тд 2014 53
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. С 2011 83
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. С 2013 78
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С 2015 215
11845 Застосування ступінчатих режимів при сушіння насіння пшениці Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Самойленко К.М., Пазюк О.Д. С 2016 68
11838 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Цуркан О.В., Зозуляк І.А., Липовий І.Г. С 2015 220
11761 Механізація процесу очищення зернової сировини в умовах ПП ,,Хацьки-Агро’’ с. Хацьки Черкаського району Черкаської області Тимошенко М.В. Дрп 2016 3
11760 Удосконалення конструкції повітряно-ситового сепаратора для очищення зерна на базі ДП ДГ «Артеміда» м. Калинівка Галай Микола Володимирович Дрп 2016 5
11754 Удосконалення вібраційного змішувача для виробництва преміксів Юр'єв Роман В'ячеславович Дрп 2016 3
11753 “ Механізація процесу очистки годівниць та роздачі кормів та розробки боксу змінних розмірів ПСП «Плай» с.Пиківець Уманського району Черкаської області ” Богомаз Володимир Сергійович Дрп 2016 2
11742 Удосконалення конструкції шпигорізки лінії виробництва копчених ковбас на базі Козятинського м’ясокомбінату Коломієць Юлія Юріївна Дрп 2016 3
11741 Удосконалення теплообмінного обладнання лінії виробництва овочевих консервів на базі ВАТ «Чигиринський консервний завод» Черкаської області Гуцол Олег Степанович Дрп 2016 3
11740 Розробка розтиральної вальцевої машини цеху напівфабрикатів на базі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Підгурський Олександр Павлович Дрп 2016 3
11739 Удосконалення конструкції гомогенізатора лінії приготування вершкового масла на базі Летичівського молокозаводу Ткач Ігор Сергійович Дрп 2016 3
11734 Удосконалення конструкції тістомісильної машини на базі сп «жмеринський комбінат кооперативної промисловості» Матищук О. О. Дрп 2016 2
11730 Модернізація екструдера зернового Е-1000 лінії виробництва балансуючих добавок на базі ПП "Агро-хліб "ЛХБ" Гончар Сергій Вікторович Дрп 2016 2
11724 Обгрунтування основних кінетичних параметрів процесу сушіння зерна соняшника у вібраційній сушарці з U-видним контейнером Нарядчук Дмитро Олександрович Дрп 2016 2
11721 Обгрунтування параметрів змішувача для приготування спецій Гавенко В.В. Дрп 2016 2
11720 Модернізація сировиготовлювача лінії виробництва твердих сирів на базі ПрАТ «Літинський молочний завод» Коваль Олександр Михайлович Дрп 2016 5
11712 Наукове обгрунтування обрушування ріпаку Басістий О.К. Дрп 2016 2
11711 Інтенсифікація технологічного процесу екстрагування шроту сої Порощук О.В. Дрп 2016 2
11709 Дипломний проект на тему: “Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми виробництва маргарину на базі ТОВ «АВІС»” Колесник О.Г. Дрп 2016 7
11708 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для помолу харчової сировини. Гавенко М.В. Дрп 2016 2
11688 Модернізація сепаратора ОМБ-3 лінії виробництва вершкового масла на базі ТОВ "Гайсинський молокозавод" Рибак Дмитро Анатолійович Дрп 2016 2
11683 Обґрунтування режимних параметрів вібраційної сушарки зерно-круп’яної сировини Служалюк Максим Олександрович Дрп 2016 2
11682 Обґрунтування принципової схеми та основних робочих параметрів вібраційного млина для обробки сипкої сировини Гаврилюк Павло Олександрович Дрп 2016 7
11681 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми та вибір режимних параметрів вібраційної машини для миття коренеклубнеплодів Юрченко Володимир Олександрович Дрп 2016 3
11680 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів гідродинамічного кавітатора для обробки молока Мазур М.В. Дрп 2016 385
11679 Дослідження технологічних аспектів виготовлення соняшникової олії в процесі пресування Горбань О. І. Дрп 2016 3
11678 Удосконалення технологічної лінії виготовлення хліба на базі хлібзаводу тов «мамин хліб» Білошенко Олексій Сергійович Дрп 2016 3
11677 Удосконалення конструкції вальцьового верстата для помелу зерна на борошна на базі свпп «аграрій-краснопілка» уманського району черкаської області Білоус Олександр Валерійович Дрп 2016 3
11664 Дослідження фрикційних пар гальмівних пристроїв Плащевський Костянтин Вікторович Дрп 2016 2
11604 Особливості конструкції комбінованог о змішувача для переробних і харчових виробництв Цуркан О. В. Полєвода Ю. А. Волинець Є. О. Походай М. В. С 2016 259
11598 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. С 2012 41
11596 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. С 2012 46
11584 Розробка ультразвукової кавітаційної технології обробки молока та обладнання для її реалізації Благий богдан олександрович Дрп 2016 2
11579 Обґрунтування робочих параметрів вібраційного млина об'ємних коливань для виробництва високоактивних харчових добавок Пушкар Ігор Анатолійович Дрп 2016 3
11571 Механізація технологічного процесу кормоприготування в умовах ФГ ,,Світлана-Н’’ Кривоозерського району Миколаївської області Ксенофонтов О.С. Дрп 2016 2
11551 Удосконалення ремонтної бази господарства ТОВ «Флітранс», с. Лисогора Вінницького району Вінницької області з розробкою вантажопідйомного пристрою Безпальчук Сергій Олегович Дрп 2016 2
11550 Удосконалення ремонтно-обслуговуючої бази ПП «Контекст», с. Коржівки Немирівського району Вінницької області з розробкою технології відновлення дискових борін Стембльовський Олександр Валерійович Дрп 2016 3
11549 Підвищення пропускної здатності складу готової продукції ТОВ «Агротехсоюз», смт. Калинівка Васильківського району Київської області Коровай Богдан Васильович Дрп 2016 2
11545 Вдосконалення механізації технологічних процесів на малій молочній фермі ПП «Мукоід», с. Оксанино Уманського району Черкаської області Веренчук Ярослав Сергійович Дрп 2016 2
11544 Підвищення ефективності технологічної лінії приготування кормів з модернізацією подрібнювача ТОВ «Теплик АГРО», с. Степанівка Теплицького району Вінницької області Безносюк Денис Васильович Дрп 2016 3
11543 Реконструкція кормоцеху з удосконаленням технологічної лінії концентрованих кормів СТОВ «АКВАВІКА», с. Іляшівки Тростянецького району Вінницької області з розробкою дозатора Морачов Сергій Сергійович Дрп 2016 2
11537 Покращення технологічного процесу завантаження та розвантаження затарованих вантажів на ВНТ «Агромаш» м.Калинівка Вінницької області Копаниця Дмитро Володимирович Дрп 2016 2
11437 Удосконалення технологічного процесу виробництва молочних консервів в умовах ПП ,,Михалич і Ко’’ смт Вороновиця Вінницького району Вінницької області Колибняк Ю.В. Дрп 2016 2
11408 Механізація процесу приготування сухих кормів в умовах СТОВ ,,Промінь’’ с. Черепашинці Калинівського району Вінницької області Петрук Б.В. Дрп 2016 2
11354 Удосконалення технологічного процесу виготовлення паливних гранул в умовах ДП ,,Хмільницький лісгосп'' Поліщук О.М. Дрп 2016 2
11138 Удосконалення обладнання для сушіння макарон на базі ПАТ «Вінницька макаронна фабрика» м. Вінниця Коломієць Максим Олександрович Дрп 2016 3
11134 Модернізація лінії виробництва сиру на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м.Гайсин Вінницької області Марчук Владислав Іванович Дрп 2016 3
11096 Розробка вібраційного змішувача для виробництва комбікормів на базі ФГ "Літагор" с. Миколаївка Козятинського району Вінницької області Андросюк Андрій Володимирович Дрп 2016 2
11062 Удосконалення конструкції бурякорізки, лінії виробництва цукру на базі ФОП Судаков Г.В Харитонов Юрій Андрійович Дрп 2016 5
11061 Удосконалення теплообмінного обладнання лінії виробництва морозива на базі ТОВ «Бердичівська фабрика морозива» м. Бердичів Житомирської області Джурук Сергій Володимирович Дрп 2016 1
11058 Модернізація прес-гранулятора лінії виробництва комбікормів на базі ПП «Фарвуцд», с. Оратів Оратівського району Вінницької област Шиговський Віталій Сергійович Дрп 2016 1
11033 Розробка операційно – технологічних умов на вирощування та збирання технічної верби в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» Немирівського району Вінницької області Білик Олександр Анатолійович Дрп 2016 2
11032 Удосконалення технології обрізки садових культур з використанням механічних засобів на базі ТОВ ПК «Зоря Поділля» м. Гайсин Вінницької області Валько Олександр Анатолійович Дрп 2016 2
11003 Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ” Паламарчук І.П., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. Кп 2016 7
10989 Використання машин для вирощування цукрових буряків у Рогізківській філії ПП "МТС" Чечельницького району Вінницької області з удосконаленням дискового культиватора Менкаль Ігор Володимирович Дрп 2016 3
10985 Модернізація розливно-упаковочного автомата лінії виготовлення пастеризованого молока на базі ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» Клімик Володимир Іванович Дрп 2016 3
10984 Модернізація ескімогенератора лінії з виробництва морозива на базі ПРАТ «Літинський молочний завод» Підлубний Олег Олегович Дрп 2016 1
10982 Удосконалення конвеєрної машини лінії фасування зерно-круп’яної продукції на базі ВАТ «Вінниця-хліб» Василенко Олександр Андрійович Дрп 2016 1
10981 Розробка теплообмінної апаратури лінії виробництва морозива на базі Літинського маслосирзаводу Поліщук Олег Ігорович Дрп 2016 1
10925 Механізація технологічних процесів на сімейній фермі при утриманні молочних корів Іванюк Михайло Юрійович Дрп 2016 1
10924 Удосконалення технологічного процесу та обладнання для виробництва томатної пасти в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Чміль Роман Юрійович Дрп 2016 2
10923 Удосконалення технології та обладнання для виробництва паливних гранул із соломи Ткачук Роман Іванович Дрп 2016 2
10922 Механізація технологічного процесу виробництва овочевих консервів в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Турчак Сергій Іванович Дрп 2016 3
10921 Удосконалення обладнання для виробництва хліба на базі пат «концерн хлібпром» Корольчук Д.С. Дрп 2016 2
10910 Удосконалення технології вирощування картоплі в умовах ФГ "Сур’я" м. Тетіїв Київської області Плюта Андрій Олександрович Дрп 2016 2
10890 Дипломний проект на тему: “Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми виробництва майонезу на базі ТОВ «АВІС»” Сивак О.В. Дрп 2016 3
10857 Удосконалення конструкції кутера Л5-ФКБ лінії виробництва ковбасних виробів на базі переробного цеху ФГ"Бухнівське" Погребищанського району Вінницької області Гулько Антон Олегович Дрп 2016 1
10847 Обґрунтування робочих параметрів вібраційного змішувача об'ємних коливань в технологічній лінії виробництва комбікормів та ТОВ "Зерносвіт" Рябоконь Олександр Петрович Дрп 2016 4
10846 Удосконалення технологічного обладнання для нейтралізації фосфоліпідів із соняшникової олії на ТОВ "АВІС" Злиденний Руслан Анатолійович Дрп 2016 3
10815 Модернізація вовчка К6-ФВП-160 лінії виробництва сосисок і сардельок на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" Погребищанського району Ракіцький Олександр Сергійович Дрп 2016 1
10776 Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2016 4
10767 Технологічне обладнання переробної галузі. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів фахового спрямування 6.0551701 “Харчові технології та інженерія” напрямку підготовки 0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської Зозуляк І.А ., Зозуляк О.В Мв 2016 1
10569 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « експлуатація техніки в переробній галузі» для студентів із напряму підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Пазюк В.М. Мв 2016 2
10469 Лінія для виробництва композиційних антиоксидантних порошків з рослинної сировини Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Гетьманюк К.М. П 2015 32
10468 Спосіб одержання пребіотичного порошку з яблук та кабачків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Гетьманюк К.М. П 2015 28
10467 Спосіб подрібнення твердих матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А., Заїка І.М. П 2015 62
10466 Спосіб подрібнення матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А. П 2015 61
10465 Спосіб подрібнення сипких матеріалів Янович В.П., Купчук І.М. Полєвода Ю. А. П 2015 98
10464 Спосіб виробництва кісткового борошна Янович В.П., Полєвода Ю.А., Купчук І.М. П 2015 76
10463 Рідинний пневмодиспергатор Янович В.П., Полєвода Ю.А., Купчук І.М. П 2015 70
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko С 2015 211
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. Тд 2015 83
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. Тд 2015 233
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 88
10456 Анализ конструкций вибрационных сушилок для сыпучей сельськохозяйственной продукции П. С. Берник, И. П. Паламарчук, И. А. Зозуляк С 1998 44
10454 Вібраційні лоткові сушарки П. С. Берник, П. Д. Денісов, И. А. Зозуляк С 2000 54
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк С 2011 84
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк С 2012 73
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк С 2012 49
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович С 2013 81
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк С 2014 102
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk С 2014 128
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy С 2015 66
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик С 2015 204
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк С 2015 77
10410 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини Паламарчук І. П. Полєвода Ю. А. Янович В. П. С 2009 72
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. С 2011 92
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. С 2013 145
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. С 2015 94
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, С 2012 48
10251 Розробка експериментальної моделі вібраційного млина кутових коливань та обґрунтування параметрів його робочого режиму Дмитришин Андрій Володимирович Дрп 2016 1
10243 Обгрунтування параметрів змішувача біомаси пелетного виробництва Горбатюк Віктор Анатолійович Дрп 2016 4
10240 Розробка експериментальної моделі тороїдального млина та обґрунтування параметрів його робочого режиму Мельник Ю.І. Дрп 2016 2
10239 Розробка експериментальної моделі вібраційного млина об'ємних коливань та обґрунтування параметрів його робочого режиму Соломко Іван Володимирович Дрп 2016 2
10237 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для різання овочів Килівник Михайло Миколайович Дрп 2016 3
10236 Дослідження процесу перемішування пружно-пластичних харчових мас та розробка конструкції вібраційно-гравітаційного змішувача Бондарчук Євген Віталійович Дрп 2016 1
10235 Дослідження процесу та розробка ультразвукових апаратів для екстрагування рослинної сировини Боднар Михайло Вікторович Дрп 2016 1
10212 Розробка експериментальної моделі вібраційно-планетарного зневоднювача та обгрунтування параметрів його робочих органів Тринчук Володимир Михайлович Дрп 2016 1
10204 Дослідження технологічного процесу змішування мікродобавок з концентрованими кормами Мотенко Владислав Володимирович Дрп 2016 1
10178 Обгрунтування режимів сушіння антиоксидантної сировини на основі горохово-морквяної суміші Вітов Іван Олександрович Дрп 2016 1
9809 ПРОГРАМА навчальної дисципліни Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки та зберігання с/г продукції Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Берник І.М. Нп 2015 5
9808 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств пер еробної та харчової галузі » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів факультету «Технологі я виробництва і переробки Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв 2015 7
9807 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств переробної та харчової галузі» тематичний модуль ІІ: «Санітарно - технічні розрахунки » для студентів факультету «Технологі я виробництва і пе Бандура В.М. Фіалковска Л.В. Мв 2015 4
9806 2 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування технологічних процесів та підприєм ств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв 2015 13
9805 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " З а- гальні технології переробних і харчових виробництв " для студентів фахов о- го спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і хар чових виробництв” н а- прямку підготовки 0505 “Машиноб Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2015 0
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. С 2015 83
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. С 2015 90
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. Тд 2013 60
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. Тд 2013 89
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. Тд 2012 60
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. Тд 2012 62
9009 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 3. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 2
9008 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 2. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 21
8900 Вібраційна сушарка. Янович В.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Купчук І.П. П 2014 57
8899 Вібраційна сушарка. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П. П 2012 38
8896 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки Снєжкин Ю.Ф., Чалаев Д. М., Пазюк В.М., Пазюк О.Д. С 2009 178
8895 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та економічності процесу сушіння зерна Пазюк В.М. ,Паламарчук І.П.,Пазюк О.Д С 2010 149
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. С 2012 66
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. С 2012 164
8891 Вібраційна конусна дробарка Янович В.П., Купчук І.П., Пазюк О.Д., Рябоконь В.М. П 2014 65
8886 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П., Вишневський В.М. С 2015 238
8877 Вітросонячна гідрогазотурбогенераторна електростанція "зоря" Янович В. П. П 2012 63
8876 Гідроелектроенергетична установка "струмок" Янович В. П. П 2012 51
8875 Парова турбіна Янович В. П. П 2012 50
8873 Вібровідцентрова сушарка Янович В. П. П 2013 55
8871 Вібраційний млин Янович В. П. П 2013 95
8869 Спосіб транспортування сипких матеріалів Янович В. П. П 2014 78
8868 Вібровідцентровий змішувач Янович В. П. П 2010 32
8867 Вітросонячна електроенергетична транспортабельна установка (вестра) Янович В. П. П 2011 67
8866 Наплавна гідроелектроенергетична установка "чайка" Янович В. П. П 2011 84
8865 Вібраційна центрифуга Янович В. П. П 2012 69
8864 Вібровідцентрова дробарка Янович В. П. П 2014 89
8863 Вібровідцентровий дезінтегратор Янович В. П. П 2013 70
8862 Віброланцюгова дробарка Янович В. П. П 2014 95
8861 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини Янович В. П. П 2010 57
8860 Віброеластичний транспортер Янович В. П. П 2014 94
8859 Горизонтальний автоклав із аеродинамічним інтенсифікатором Янович В. П. П 2014 317
8858 Вібровідцентрова сушарка Паламарчук І. П., Янович В. П., Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. П 2013 69
8857 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів Янович В. П. П 2014 135
8856 Роторний концентратор теплової енергії Янович В. П. П 2014 95
8855 Вібророторна дробарка Янович В. П. П 2014 86
8854 Віброеластичний транспортер-змішувач Янович В. П. П 2014 84
8853 Вітросонячна гідроенергетична електростанція "сяйво" Янович В. П. П 2014 74
8851 Вібровідцентрове обладнання для виробництва кісткового борошна Янович В. П. П 2014 70
8848 Вібраційна дробарка "якуп" Янович В. П. П 2014 90
8847 Сонячний електроенергетичний генератор роторний "сокіл" Янович В. П. П 2011 71
8845 Сонячний теплоенергетичний генератор роторний "сова" Янович В. П. П 2011 77
8841 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальні технології переробних і харчових виробництв" для студентів фахового спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” де Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2015 19
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. С 2012 52
8817 Вітросонячна електроенергетична установка "весна" Янович В. П. П 2011 61
8816 Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором Янович В. П. П 2011 55
8815 Вібровідцентровий змішувач Янович В. П. П 2011 81
8814 Вібророторна дробарка Янович В.П. П 2013 62
8813 Міні-вітроелектроустановка акумулююча (аіст) Янович В. П. П 2011 65
8806 Вітроелектроенергетична установка Янович В. П. П 2011 64
8805 Вертикальний автоклав Янович В. П. П 2014 63
8804 Вібророторна дробарка Янович В. П. П 2014 62
8803 Вібраційна овочерізка Янович В. П. П 2014 69
8802 Спосіб виробництва полікомпозитних сипких сумішей Янович В. П. П 2014 80
8801 Вібраційний змішувач рідинних сполук Янович В. П. П 2014 75
8800 Вібраційний двоконтейнерний млин Янович В. П. П 2014 66
8799 Вібраційний дезінтегратор Янович В. П. П 2014 87
8798 Вібраційна сушарка Янович В. П. П 2014 56
8797 Пат. 84564 України, МПК F26B 17/00. Вібромашина для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкиплячому шарі / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 2013 05064 ; заявл. Чубик Р.В., Зозуляк І. А. Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. П 2013 65
8796 Пат. 84565 України, МПК В06B 1/16. Керований синхронний віброзбуджувач / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 201305065 ; заявл. 19.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. П 2013 80
8795 Вібраційна сушарка Янович В. П. П 2012 47
8793 Вібраційний змішувач Янович В. П. П 2012 65
8792 Планетарний млин Янович В. П. П 2013 86
8791 Вібраційний млин Янович В. П. П 2013 70
8789 Реактор-змішувач Янович В. П. П 2013 94
8788 Пат. 80207 України, МПК F26B 17/26. Адаптивний пристрій для сушіння матеріалу у віброкиплячому шарі / Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. ; заявник та патентовласник Вінн. нац. агр. ун.-т. – № 2012 02646 ; заявл. 05.03.2012 ; опуб Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. П 2013 100
8787 Вібраційна конусна дробарка Янович В. П. П 2014 75
8786 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини Янович В. П. П 2014 263
8781 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Теплообмінні процеси та апарати у переробних і харчових виробництвах . Теоретичні основи » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 0
8779 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему «Процеси та обладнання для екстрагування у переробних та харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 0
8777 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та н Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 0
8775 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Процеси та обладнання для перегонки у переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підг Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 0
8772 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 1. для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарстваспеціальності 6.09 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 30
8763 Процеси та обладнання для подрібнення у переробних і харчових виробництвах. Навчально-методичний презинтаційний матеріал Паламарчук І.П., Янович В. П. Кл 2015 1
8754 Вібраційний подрібнювач Янович Віталій Петрович П 2013 72
8752 Вібровідцентрова фільтруюча машина Янович В. П. П 2011 64
8750 Вертикальна вітроелектростанція "зеніт" Янович В. П. П 2013 77
8736 Методичний посібник для виконання дипломного проекту з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів фахового спрямування 7.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання. В.М. Бандура, І.П. Паламарчук, Л.В.Фіалковська Мв 2015 0
8645 Високоенергетичні екопелети Янович Віталій Петрович П 2015 69
8644 Пристрій для вібраційної обробки Берник П. С. Ярошенко Л. В., Зозуляк І. А. П 2001 72
8643 Вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Берник П.С., Зозуляк І. А., Ярошенко Л.В. П 2001 76
8642 Лоткова вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Берник П. С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. П 2001 67
8641 Лоткова вібраційна сушарка Берник П, С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. П 2001 89
8638 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія, проектування і розрахунок обладнання переробних та харчових виробництв» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» зі спеціальності 7.090221 - обладнання перероб Берник І.М. Мв 2015 10
8637 Курсове проектування з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання переробної галузі» для студентів за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія В. М. Пазюк, О. Д. Пазюк Мв 2015 0
8636 Методичні вказівки з курсу "Планування експерименту" для студентів денної та заочної форми навчання Пазюк В.М., Пазюк О.Д., Липовий І.Г. Мв 2015 0
8557 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» за галуззю знань «Машинобуду Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 1
8556 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах " для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.0505 Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 0
8555 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисцинліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентіа денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 1
8554 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни " Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 1
8471 Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією Цуркан О.В., Герасимов О.О., Полєвода Ю.А. Риман Т.І. Станіславчук О.В. С 2015 75
8452 Розробка методики маштабного переходу “Фізична модель- натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015 68
8451 Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. С 2015 209
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2015 8
8147 Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н Бандура В. М. .Фіалковська Л.В. Нп 2014 17
7833 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія цукрового виробництва» для студентів напряму підготовки 6.051701»Харчова технологія та інженерія». Паламарчук І.П., Фіалковсьька Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2014 14
7788 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» Частина 4: Обладнання для подрібнення, перемішування та дозування для студентів напрямку підготовки 6.051701 – х Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7787 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» для студентів факультету «М Бандура В.М., Коляновська Л.М. Мв 2014 3
7786 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 0
7785 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів та заочної форми навчання" Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 0
7784 Навчально-методичний презентаційний матеріал на тему «Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підготовки «Процеси, Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 0
7783 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах" для студентів денної та заочної форми виробництва Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 0
7782 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 2 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014 16
7781 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 1 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014 11
7771 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 3: Обладнання для розділення неоднорідних систем) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові тех Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7770 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 2: Обладнання ліній забою великої рогатої худоби, свиней та птиці) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 1: Механічні передачі та транспортуючі пристрої в м’ясній та молочній промисловості) для студентів напря Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7768 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 5: Обладнання для термічної обробки м’ясної та молочної продукції) для студентів напрямку підготовки 6.0 Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7767 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 6: Обладнання для сушіння, екстрагування, випарювання в м’ясній та молочній промисловості) для студентів Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7711 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7710 ПРОГРАМА вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладнання переро Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7709 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7486 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 6.050503 "Обладнання переробних та Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2014 1
7485 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А Мв 2014 0
7132 Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 2
7131 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312 – «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Паламарчук І.П.,Паламарчук І.І. , Зозуляк О.В., Добранюк Ю.В. , Нп 2013 2
7130 Тематичний модуль 2. Частина 4 «Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робітдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 1
7124 Тематичний модуль 2. Частина 1 «Технологічне обладнання лінії первинної переробки молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 1
7123 «Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 2
7122 Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. "Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв" напряму підготовки 0505 Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 6
6733 Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Контроль та управління якістю продукції" Паламарчук І. П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В Мв 2013 1
6663 Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом П. Г. Завальнюк, В. М. Пришляк С 2012 114
6662 Перспективна лінія фільтрування олії для виробництв малої потужності О. І. Єременко, М. М. Гулзенко С 2012 114
6652 Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного А. А Ящук, Р. В. Кірчук С 2012 99
6650 Дослідження руху частинок органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні В. В. Тарасюк, В. Ф. Дідух С 2012 90
6626 Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження Є. В. Штефан, Д. В. Риндюк, О. В. Таран С 2012 79
6625 Розробка обладнання для виробництва маргарину Л. В. Фіалковська, В. П. Янович, О. В. Зозуляк С 2012 89
6624 Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії О. В. Солона С 2012 108
6622 Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння І. П. Паламарчук, О. В. Зозуляк, О. О. Герасімов С 2012 108
6620 Приготування розсолів в м"ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. Д. Клюк, О. І. Некоз С 2012 151
6619 Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв В. М. Лисогор, В. М. Пришляк, В. П. Янович С 2012 103
6618 Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої Л. М. Коляновська, В. М. Бандура С 2012 83
6616 Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино-біологічних наповнювачів І. Г. Власенко, І. П. Паламарчук, Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2012 109
6611 Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу В. М. Мартишко, М. С. Волянський, В. М. Пришляк С 2012 99
6610 The utilization of phytomass for energy production in agriculture  Marek Angelovič,  Pavol Findura,  Martin Blaško,  Zuzana Bajusová С 2012 101
6599 Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, О. В. Дубчак С 2012 97
6581 Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С 2012 110
6531 Моделювання процесу сушіння насіння льону олійного А. А. Ящук, Р. В. Кірчук С 2012 113
6529 Теоретичні передумови виділення насіння огірка і дині машиною давильно сепаруючого типу А. С. Пастушенко С 2012 94
6528 Метод контролю об"ємного вмісту вологи в зерні О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2012 126
6526 Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей кисломолочних напоїв з ехінацеєю лікарською Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2012 110
6525 Застосування теорії подібності в моделюванні процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля Л. М. Коляновська, В. М. Бандура, О. В. Жегалюк С 2012 123
6523 Дослідження впливу конструктивних та технологічних параметрів шнекового пресу на процес відокремлення олії О. А. Горбенко, М. М. Огієнко, В. В. Стрельцов, Н. А. Горбенко С 2012 122
6522 Моделирование процесса измельчения биомассы в дезинтеграторе В. А. Войтов, С. В. Дригуля С 2012 107
6507 Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов С 2012 75
6445 Розширення функціональності гнучких універсальних малогабаритних агрегатів С. Ф. Вольвак, Р. В. Вихватнюк С 2012 94
6406 Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину Н. Г. Харітон, О. В. Грабовська С 2011 142
6404 Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії Л. В. Фіалковська, М. М. Дейдей С 2011 172
6403 Аналіз впливу різних способів охолодження на показник Рн м"яса О. М. Савінок, О. С. Титлов, В. В. Рибак,  Ацо Кузелов С 2011 99
6402 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І. П. Паламарчук, І. В. Зозуляк, І. А. Зозуляк С 2011 128
6401 Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення Пазюк О. Д., Паламарчук І. П., Пазюк В. М. С 2011 269
6400 Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій О. Ф. Луговський, І. М. Берник С 2011 149
6399 Метод контролю вологості зерна О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2011 120
6398 Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є. Кравченко [та ін.] С 2011 172
6397 Вдосконалення процесу подрібнення зерна О. В. Гвоздєв, Т. О. Шпиганович, О. В. Ялпачик С 2011 196
6396 Математична модель процесу екстрагування в системі «тверде тіло – рідина» С. М. Буйвол, П. І. Светлічний С 2011 111
6394 Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об"єктів при газорозрядній візуалізації Й. Й. Білинський, О. А. Павлюк, І. В. Милкулка С 2011 110
6130 Дослідження коливань спірального сепаратора при очищенні коренебульбоплодів від домішок В. М. Булгаков, В. М. Пришляк С 2012 96
5984 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація техніки в переробці» для студентів спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Пазюк В. М. , Пазюк О.Д., Цуркан О.В. Мв 2013 1
5983 Розрахунки підіймальних механізмів та машин. Любін М.В., Токарчук О.А., Єленіч М.П. Нп 2013 5
5982 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільського господарства спеціальності 6.091902 – Ме Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Коляновська Л.М., Жегалюк О.В. Мв 2013 15
5893 Навчальна програма практики для студентів спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Нп 2013 0
5892 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни ««Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль І частина 2 «Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах» дл Бандура В.М.; Коляновська Л.М Мв 2013 13
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О.М., Цуркан О.В., М 2013 0
5742 Курсове проектування. Процеси та апарати харчових виробництв.Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія, галузь знань 0517 харчова промисловість та переробка с Паламарчук І.П. , Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. , Паламарчук В.І. Нп 2013 0
5701 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль ІІ Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2013 3
5700 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль І Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2013 5
5695 З"єднання в машинобудуванні. Навчальний посібник. Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В. Нп 2013 0
5677 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5676 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладн Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5675 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5666 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 6.051701 – Харчові технології та інженерія Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П., Паламарчук В.І. Мв 2013 2
5461 Кондиціювання та охолодження. Навчальний посібник. Друкований М.Ф., Фіалковська Л.В., Друкований О.М. Нп 2012 0
5399 Навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв» для студентів спеціальності 7. 05050313 та 8. 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочно Паламарчук І.П, Пазюк В.М, Пазюк О.Д, Турич В.В Нп 2012 22
5357 Повышение целлюлолитической активности ферментов бактериальной и грибной культуры с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) А. Ю. Лымарь С 2012 79
5220 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Липовий І.Г. Мв 2012 1
5083 Курсове проектування. з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. , Янович В.П. Нп 2012 3
4523 Модель управління технологічним процесом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник, Ю. М. Лобань С 2011 107
4521 Моделювання динамічних режимів роботи установок термообробки зерна у віброзрідженому шарі з комбінованим енергопідведенням Б.І. Котов, В. О. Мирошник, Р. А. Калініченко [та ін.] С 2011 95
4518 Оптимальные параметры дробильной установки для тонкого селективного измельчения растительного сырья А. К. Гладушняк, И. В. Федоренко С 2011 109
4517 Аналіз методів екстрагування для збільшення кількості та підвищення якості олії, вилученої з олійного насіння В. М. Бандура, Т. В. Марчак, М. О. Романов, О. В. Жегалюк С 2011 229
4414 Основи теорії і розрахунку підйомних механізмів та машин Любін М.В., Токарчук О.А. Нп 2012 2
4408 Машинно-апаратурні лінії переробки Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0902 Машинобудування, напряму підготовки 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних Паламарчук І.П., Берник І.М. Нп 2012 0
4407 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва» МОДУЛЬ 2 «Теплове та масобмінне обладнання для переробки м'ясо-молочної продукції» Берник І.М. Мв 2012 2
4406 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва» тематичний модуль 1 «Обладнання для механічної обробки тваринницької продукції» Берник І.М. Мв 2012 1
4405 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Берник І.М. Мв 2012 4
4397 Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. Нп 2012 2
4396 Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Стандартизація та контроль якості продукції" Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. Мв 2012 5
4395 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0505 “Машинобудування та металообробка ”, напряму підготовки 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих Паламарчук І.П., Зозуляк І. А. Нп 2012 1
4394 Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв. Паламарчук І.П., Зозуляк І. А., Зозуляк О.В. Мв 2012 12
4343 Програма виробничої практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 0
4342 Програма технологічної практики Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 0
4341 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 1
4340 Наскрізна прогама практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук, І.П., Паламарчук І.І., Фіалковська Л.В., Нп 2012 0
4339 Курсове проектування процеси та апарати переробного та харчового виробництва. Паламарчук, І.П., Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. . Нп 2012 2
4181 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва»тематичний модуль І Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 1
4178 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» тематичний модуль ІІ Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 0
4169 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 0
3875 Якість спредів виготовлених торговою маркою "Тульчинка" О. В. Паславська, П. П. Бігун С 2012 67
3871 Оптимізація cкладу модифікованих газових сумішей для упакування продуктів харчування Т. С. Красота С 2012 117
3867 Сучасні проблеми якості харчових жирів І. В. Дацюк С 2012 115
3604 Сертифікація як фактор розвитку ринку органічної продукції Р. М. Безус С 2011 122
3573 Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл О. С. Тітлов, С. М. Петушенко, С. М. Кудашев С 2011 112
3568 Відділення сирної пилюки від сироватки як шлях економії сировини і підвищення екологічної безпеки О. І. Кравець, М. М. Шинкарик С 2011 188
3563 Розробка нового типу побутових приладів Л. М. Тележенко, А. С. Тітлов, С. В. Вольневич, Ю. О. Козонова С 2011 40
3546 Перспективи застосування на морських суднах абсорбційних холодильних агрегатів (АХА) А. І. Кохановський, Г. М. Редунов, О. С. Тітлов С 2011 137
3545 Перспективы применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха И. Н. Ищенко, А. С. Титлов, А. Н. Краснопольский С 2011 143
3541 Рассмотрение процесса замеса теста в шнековых макаронных прессах Л. Н. Антропова, Н. А. Миронова С 2011 112
3537 Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві В. І. Савуляк, В. В. Савуляк, Т. І. Молодецька С 2011 117
3520 Удосконалення обладнання для виробництва майонезу Л. В. Фіалковська С 2011 492
3519 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С 2011 92
3484 Дослідження якості сокоочистки у цукровому виробництві М. М. Чернявський С 2011 199
3405 Оцінка якості паштетів у процесі теплової обробки при різних режимах стерилізації Т. М. Приліпко, В. М. Куций С 2011 129
3365 Перспективи використання комп"ютерних технологій щодо безпечності молочної сировини при виробництві сирів В. В. Власенко, О. В. Печенюк, М. В. Матіїшина, А. М. Гавриш С 2011 124
3070 Вплив процесів релаксації на в’язкопружні характеристики армованих епоксикомпозитів А. В. Букетов, П. Д. Стухляк, І. В. Чихіра, В. З. Сай С 2011 72
3038 Порівняльна оцінка конкурентоздатності вібраційного млина О. В. Солона С 2011 53
2914 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.100102 ,,Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання Павленко В.С., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2011 1
2913 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.050503 ,,Машинобудування" денної форми навчання Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2011 0
2911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник Мв 2011 15
2568 Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля – 90 років С 2011 81
2522 Обгрунтування технології та обладнання для первинного очищення олії соняшникової пресованої Л. В. Фіалковська, І. П. Паламарчук, В. П. Янович С 2010 358
2507 Дослідження ефективності зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні з рослинної сировини В. Л. Зав"ялов, Ю. В. Запорожець, В. С. Бодров [та ін.] С 2010 120
2506 Залежність зусиль різання від фізико-механічних властивостей консервованих кормів В. Л. Іванов, А. В. Грицун, І. М. Подолянин, В. С. Руткевич С 2010 132
2505 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо В. М. Бандура, С. М. Буйвол С 2010 87
2504 Оцінка енергоспоживання вібраційних машин для оздоблювально-зачисної обробки деталей сільськогосподарської техніки І. П. Паламарчук, Р. М. Горбатюк С 2010 74
2457 МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СКЛАДСЬКИХ РОБІТ ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 6.090.200 - обладнання переробних та харчових виробництв Любін М.В., Гунько І.В., Кравченко І.Є. Тп 2009 466
2454 Результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху вібраційної сушарки О.В. Цуркан, О.О. Герасимов, Л.Д. Величко, Янович В.П. С 2010 109
2450 Методика розрахунку ультразвукового кавітаційного обладнання для технологічного процесу гідролізу-екстрагування пектину І.М. Берник, І.А. Гришко, О.В. Луговський С 2010 70
2425 Механізація зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0919 «Механізація та електрифікація сільського госпо-дарства» спеціальності 7.130102 «Агрономія» Л.В. Фіалковська Нп 2010 0
2415 Курсове проектування процесів та обладнання переробного та харчового виробництва. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту з професійно-орієнтованих дисциплін І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, Л.В.Фіалковська, В.П. Янович Нп 2010 2
2410 Процеси та апарати переробних і харччових виробництв. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних закладах ІІІ– ІV рівнів акредитації І.П. Паламарчук Тп 2010 1
2400 Гідродинамічні методи інтенсифікації масообмінних процесів і гомогенізації середовищ В. А. Піддубний, А. І. Соколенко, С. В. Лензіон, О. Ю. Шевченко С 2010 109
2399 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Чалаєв, О. Д. Пазюк С 2010 123
2390 Технология нанесения защитного цинкового покрытия гальваническим и механохимическим вибрационным способами Л. А. Журавлева, Л. Г. Колодяжная, Н. Б. Чернецкая С 2010 88
2375 Адсорбція пектинових речовин із соку столового буряка палигорськітом Т. В. Шейко, Л. М. Мельник, Н. А. Жестерова, Л. С. Папіжук С 2010 110
2374 Адсорбційне очищення водно-спиртових розчинів глауконітом Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник, В. В. Манк С 2010 184
2373 Сравнение двух способов определения коэффициента вязкости псевдоожиженной зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании Л. Н. Тищенко, Ф. М. Абдуєва, В. П. Ольшанський С 2010 65
2372 Исследование кинетики сушки семенного рапса в элементарном слое Ю. Ф. Снежкин, В. М. Пазюк, Р. А. Шапарь [та ін.] С 2010 126
2371 Энергосберегающая безотходная технология переработки плодоовощного и цитрусового сырья А. Н. Ободович С 2010 109
2370 Використання пароконденсаційної кавітації в умовах консервного цеху апк «пуща водиця» П. М. Немирович, М. М. Жеплінська, А. М. Матиящук, М. С. Вишневський С 2010 85
2364 Аналіз процесу подрібнення зерна у вальцьових верстатах з обертовим та коливальним рухом В. М. Бандура, В. С. Павленко С 2010 139
2362 Деформируемость заготовок в процессе закатки пары поршень-шатун аксиально-роторного поршневого насоса О. В. Нахайчук, В. А. Огородников, В. І. Музичук [та ін.] С 2010 84
2357 Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування нухт І. Ф. Малежик, О. С. Марценюк, Л. М. Мельник [та ін.] С 2010 493
2356 Знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням при інкубації ікри риби С. Г. Похвалюк, В. М. Пришляк, М. А. Журавель С 2010 106
2355 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної машини для очищення гліцерину І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович С 2010 156
2354 Совершенствование технологического процесса выращивания товарных хлебопекарных дрожжей с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) А. Н. Ободович С 2010 66
2353 Використання фізичних полів для гідролізу протопектину рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник С 2010 85
2351 Дослідження процесів розділення підпресованих сирних блоків на порції в перевантажувальних пристроях Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська С 2010 53
2349 Визначення біологічно активних речовин у фруктових консервах профілактичного призначення М. М. Жеплінська, Г. М. Біла, В. М. Іщенко, М. В. Іщенко С 2010 186
2329 Курсове проектування з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції». Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник. Нп 2010 19
2323 Теоретичні дослідження синхронізації віброзбуджувачів вібраційного млина з чотирма віброзбуджувачами О. В. Солона С 2010 123
2156 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С 2010 102
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. С 2010 4
2069 Теоретичні дослідження процесу зволоження листової частини рослин В. В. Деркач С 2010 100
2067 Комплексные подходы в задачах расчета оболочек с разрезами-трещинами В. Н. Юрков С 2010 61
1956 Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп 2009 1
1864 Математична обробка еспериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методом багатофакторного експерименту В. М. Пазюк С 2010 120
1801 Аналіз конструкцій бітерних валів викопуючих пристроїв та пружно-захисних механізмів О. В. Халімон, М. В. Любін С 2010 78
1793 Удосконалення процесу екстрагування олії Ю. Ю. Кугай С 2010 99
1572 Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник Сивак Р.І. Деревенько І.А. Нп 2010 362
1429 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля ТМ-7 «Обладнання для транспортування та зберігання молока» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв 2008 1
1376 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М., Зозуляк І.А. Мв 2008 6
1371 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2008 0
1369 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки продукції тваринництва» до виконання самостійної роботи «Норми технологічного проектування м'ясо-жирового корпусу» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв 2008 6
1250 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп 2009 2
1180 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп 2009 0
1136 Експлуатація техніки і обладнання в переробній галузі. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902, 7.091902 “Механізація сільського господарства” Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Тп 2009 0
1090 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бандура В.М., Берник І.М. Тп 2008 2
1066 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2008 0
1016 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тимчасова програма навчальної дисципліни для бакалаврів . І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп 2009 0
1015 Машиновикористанняі в переробному сільськогосподарському виробництві. Тимчасова навчальна програма. Л.В. Фіалковська Тп 2009 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska