The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
35521 Спектро-аналітична система діагностування технічного стану асинхронних електродвигунів Гончарук І.В., Граняк В.Ф., Токарчук О.А., Токарчук Д.М. Пнк 2024 37
35436 Directions and methods of modernization of the energy sector through the use of biofuels Burlaka S., Воretska Т., Kupchuk I. Суз 2023 32
35357 Вібраційна конусна дробарка з керованим віброприводом Гончарук І.В., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А., Руткевич В.С., Войціцький О.В. Пнк 2023 32
35356 Вібраційна дробарка з керованим віброприводом Гончарук І.В., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А. Бистрицький О.П. Пнк 2023 32
35355 Науковий твір з ілюстрацією «Система живлення машинного агрегату» Бурлака С.А., Купчук І.М., Ємчик Т.В., Гонтарук Я.В. Мельник М.В. Спд 2024 35
35233 Дослідження технологічного процесу механічного зневоднення відходів харчових виробництв шляхом математичного моделювання Калетнік Г.М., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А. Сун 2023 30
35204 Simulation of the process of vibrating sunflower drying Zozulyak I. Сун 2023 28
35180 Врахування досягнень у розвитку енергоефективних технологій при підготовці студентів агроінженерних спеціальностей Токарчук О.А. Тд 2024 47
33804 Аналіз технологічних систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, освітньої професійної програми «Агроінженерія». ВНАУ, 202 Гунько І.В., Кравець С.М. Мв 2023 64
33515 Розробка конструкції ланцюгового транспортера для завантаження сільськогосподарської сировини Марущак Максим Віталійович FF 2023 4
33514 Розробка конструкції ковшового елеватора для транспортування сільськогосподарської сировини Малофєєв Назар Геннадійович FF 2023 3
33451 Удосконалення конструкції різального апарата ротаційної косарки П’яста О.П. FF 2023 4
33415 Розробка конструкції мотоблока для обробітку ґрунту Шиян Артем Ігорович FF 2023 5
33412 Удосконалення конструкції зернового екструдера лінії виробництва балансуючих добавок Пекелей М.Ю. FF 2023 2
33406 Розробка конструкції зубового розпушувача для міжрядного обробітку грунту Підкапка Д.О. FF 2023 3
33399 Удосконалення конструкції зернонавантажувача ЗПС-60 Лукашенко Максим Петрович FF 2023 3
33398 Розробка потоково-технологічної лінії подрібнення кормів на малих тваринницьких фермах Слободянюк Олександр Леонідович FF 2023 2
33374 Розробка електромеханічного підйомника для проведення технічного обслуговування Сторожук Андрій Васильович FF 2023 2
33372 Розробка конструкції підйомної бортової стріли вантажного автомобіля Червоняк Володимир Сергійович FF 2023 2
33371 Удосконалення технологічного процесу приготування кормів з розробкою малогабаритного подрібнювача Стукан Олександр Миколайович FF 2023 4
33365 Розробка конструкції змішувача біомаси лінії виготовлення пелетів Коваленко Констянтин Анатолійович FF 2023 2
33363 Обґрунтування комплексу машин для вирощування соняшнику з модернізацією конструкції жатки жу-6/5 Бондаренко Микола Павлович FF 2023 3
33361 Розробка конструкції преса лінії виробництва паливних брикетів Мазур Тарас Ігорович FF 2023 3
33359 Розробка конструкції вібраційної сушарки для нішевих культур Устименко Олександр Олександрович FF 2023 2
33272 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. рограма навчальної дисципліни Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність Токарчук О.А. Нп 2023 6
33271 Підйомно-транспортні машини. Програма навчальної дисципліни Підйомно-транспортні машини для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Токарчук О.А. Нп 2023 4
33268 Монтаж, обладнання та діагностика. Програма навчальної дисципліни Монтаж, обладнання та діагностика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-профес Токарчук О.А. Нп 2023 3
33254 Розробка конструкції кутер-мішалки лінії виробництва ковбасних виробів Паламарчук А.В. FF 2023 1
33210 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 208 Агроінженерія галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заочної форми навчання Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Мв 2023 3
33208 Удосконалення конструкції фільтра лінії виробництва фруктових соків Луцький М.С. FF 2023 1
33069 Сучасні інноваційні технології очищення в харчовій галузі Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Сун 2023 101
33055 Аналіз основних несправностей зернозбиральних комбайнів та шляхи підвищення їх роботоздатності на збиранні зернових, зернобобових та інших культур Дуганець В.I., Грушецький С.М., Токарчук О.А., Бончик В.С., Федірко П.П. Сун 2023 78
32730 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищого третього освітньо-наукового ступеня «Доктора філософії», галузь знань 18 «Виробництво та техноло Полєвода Ю.А. Нп 2023 1
32729 Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищого третього освітньо-наукового ступеня «Доктора філософії», галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійн Полєвода Ю.А. Нп 2023 1
32711 Теорія розрахунку обладнання переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заочної форми навчання Бурлака С.А. Мв 2023 2
32710 Теорія розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. Нп 2023 1
32709 Технологічне обладнання галузі з основами теплохолодотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 18 Виробництво та технології, галузь знань 181 Харчові технології Бурлака С.А. Нп 2023 0
32708 Програма теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. Нп 2023 1
32707 Програма технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. Нп 2023 3
32706 Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузей. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 18 Виробництво та технології, галузь знань 181 Харчові технології Бурлака С.А. Нп 2023 0
32705 Тепловодогазопостачання АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 14 Електрична інженерія, галузь знань 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Бурлака С.А. Нп 2023 0
32704 Програма процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 13 Механічна інженерія, галузь знань 133 Галузеве машинобудування Бурлака С.А. Нп 2023 1
32703 Теплохолодотехніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології Бурлака С.А. Нп 2023 0
32702 Новітні методи та технології використання обладнання переробних і харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудуванн Бурлака С.А. Нп 2023 0
32701 Теорія розрахунку обладнання переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисциплінидля студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заочної форми навчання Бурлака С.А., Кравець С.М. Мв 2023 3
32696 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Полєвода Ю.А. Нп 2023 2
32695 Машини і обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», Полєвода Ю.А. Нп 2023 2
32694 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 20 « Полєвода Ю.А. Нп 2023 1
32693 Деталі машин та основи конструювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) осв Полєвода Ю.А. Нп 2023 1
32692 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого бакалаврського освітньог Полєвода Ю.А., Сосновська Л.В. Мв 2023 4
32691 Основи технологічних процесів переробки сільськогосподарських продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галуз Полєвода Ю.А. Нп 2023 1
32660 Теоретичне обґрунтування впливу фрезерного органу на подрібнення рослинних залишків кукурудзи Грушецький С.М., Корчак М.М., Токарчук О.А., Бабин І.А. Сун 2022 69
32658 Peculiarities of transportation of grain products by conveyor spirals Tokarchuk O., Yemchyk V. Сун 2022 98
32648 Огляд методів та засобів для сушіння волоського горіха в шкаралупі Руткевич В.С., Дідик А.М. С 2023 389
32638 Математична модель руху частинок в циліндричному контейнері віброзмішувача Полєвода Ю.А., Волинець Є.О., Бистрицький О.П. Сун 2022 115
32633 Adaptive influence of pressure change of the hydraulic system of the hydraulic drive Kravets S. Сун 2022 110
32618 Обгрунтування конструктивної схеми установки для обробки зернистого матеріалу інфрачервоним випромінюванням Ємчик В.В., Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю. Сун 2022 117
32557 3D digital technology differentiation of high-quality and low-quality organic polymers Ushenko O., Ushenko V., Besaha R., Ryabiy P., Horodynska N., Oliynik I., Wenjun Yan, Prokopovich I., Kravets S., Katayev N., Komada P. СSc 2022 113
32445 Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених поверхнях Пилипенко Дмитро Романович FF 2022 3
32400 Обґрунтування технологічних і кінематичних параметрів системи очищення коренезбиральної машини Білецький Владислав Вадимович FF 2022 5
32389 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи сатуратора для слабоалкогольних напоїв Наавгуст Олександр Петрович FF 2022 2
32336 Digital processing of one-dimensional signals based on the median filtering algorithm Tsurkan O., Kupchuk I., Polievoda Y., Wozniak O., Hontaruk Y., Prysiazhniuk Y. СScof 2022 458
32213 Systems of automatic control for hydroponic technological complexes Sevostianov I., Melnyk O. Сун 2022 118
32212 Elaboration of processes of vibro-blowing dehydration of damp dispersive materials in a closed press-form Sevostianov I. Сун 2022 97
32211 Determination of optimal design and working parameters of a vibro-press for dehydration of damp dispersive wastes of food industry Sevostianov I. Сун 2022 113
32106 Дослідження процесу виробництва макаронних виробів із застосуванням ультразвуку Цвігун Дмитро Володимирович FF 2022 6
32015 Обґрунтування конструктивних параметрів обладнання для виробництва деревних гранул Швець Олександр Ігорович FF 2022 5
32014 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів олійного шнекового преса Гудима Павло Сергійович FF 2022 5
31988 Підвищення ефективності функціонування пневмосепаратора зернового вороху Сабатин В’ячеслав Сергійович FF 2022 4
31987 Дослідження енергетичної та економічної ефективності фотоелектричних систем мікрогенерування Олійник Євген Петрович FF 2022 2
31982 Методи термічної обробки зерна Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю., Попов І.І. Сун 2022 129
31945 Обґрунтування режимних параметрів безредукторного електропривода жорнового млина Виговський Юрій Олександрович FF 2022 3
31865 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОПП «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полєвода Ю.А. Мв 2022 7
31618 Математична модель автоматизації процесу діагностування ведучих мостів автомобілів «Камаз» Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А. Сун 2022 87
31608 Визначення коефіцієнта теплопередачі роторного випарника з нагрівальним плівкоутворюючим елементом Полєвода Ю.А., Соломон А.М., М.М., Підлипна М.П. Сун 2022 88
31537 Основи технологічних процесів переробки сільськогосподарських продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОПП «Галузеве машинобуду Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Мв 2022 12
31490 The efficiency of using agras drones for spraying, their design, technical and technological features Kholodiuk O., Tokarchuk O. Сун 2022 132
31489 Аналіз і розробка мостової схем для керування реактивною потужністю Возняк О.М., Токарчук О.А., Штуць А.А., Тихонов В.К. Сун 2022 70
31376 Determination of the optimal frequency of the primary measuring transducer of the thickness of dielectric coatings of metal surfaces Ovchynnykov K.V., Vasilevskyi O.M., Sevastianov V.M., Polievoda Y. A., Kalizhanova A., Yeraliyeva B. СSc 2022 92
31372 Study of the electromagnetic impact of the overhead transmission lines of 330 kv on ecological systems Cherkashina V., Litvinchuk S., Lesko V., Kravets S., Netrebskiy V., Sikorska O., Mamyrbayev O., Imanbek B. СSc 2022 51
31341 Thermal and physical properties and heat-mass transfer processes of drying pumpkin seeds Paziuk V., Snezhkin Y., Dmytrenko N., Ivanov S., Tokarchuk O., Kupchuk I. СScof 2022 63
31297 Substantiation of modes of drying alfalfa pulp by active ventilation in a laboratory electric dryer Spirin А., Kupchuk I.,Tverdokhlib I., Polievoda Y., Kovalova K., Dmytrenko V. СScof 2022 127
31293 Розробка конструкції конвеєра-перевантажувача для роздавання сільськогосподарських кормів Шикирявий Вадим Віталійович FF 2022 7
31285 Розробка конструкції гідрофікованої підйомної платформи Ковальов Андрій Олександрович FF 2022 2
31283 Розробка конструкції озонатора для післязбиральної обробки зерна Олексієнко Д.В. FF 2022 3
31277 Удосконалення привода лопатевого змішувача для змішування кормів Басістий Віталій Вадимович FF 2022 5
31226 Development of perspective equipment for the regeneration of industrial filters. Sevostyanov І., Zozulyak I., Ivanchuk Y., Polischuk O., Koval K., Wójcik W., Kalizhanova A., Kozbakova A. Мвз 2021 77
31183 Prospects for the use of agricultural waste for biogas to reliably provide the industry with energy resources. Tokarchuk O. Мвз 2022 52
31125 Ескізне креслення «Комплект 3D-моделей деталей змішувача дизельного і біодизельного палив для енергетичної установки». Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю., Алєксєєв О.О. Ас 2022 103
31061 Еlaboration and researches of apparatus of control for hydroponic installations. Sevostyanov І., Melnyk O. Сун 2022 73
31060 Еlaboration and researches of a vibro-press for dehydration of damp dispersive materials. Sevostyanov І., Ivanchuk Y. Сун 2022 88
31059 Мodelling of working process of equipment with hydraulic drive for separation of damp dispersive materials. Sevostyanov І., Ivanchuk Y. Сун 2022 64
31044 Основні характеристики осадів стічних вод. Пазюк В.М., Токарчук О.А. Сун 2022 77
31026 Прогнози розвитку енергетичного сектору України. Бурлака С.А., Борецька Т.Ю. Тд 2022 64
31008 Механізм для відрізання силосу та сінажу. Руткевич В.С., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А. Пнк 2022 86
31005 Perfection of fundamentals of mathematical method of design of hydrosystems of drive of technical machines. Kravets S. Сун 2022 54
31002 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів адаптивного тритрубного теплоутилізатора тваринницьких приміщень. Яропуд В.М., Купчук І.М., Бурлака С.А. Сун 2022 74
30972 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун 2022 71
30971 Обґрунтування амплітудно- частотних характеристик та конструктивних параметрів сепаратора з вібраційним приводом збудження просторових коливань. Омельянов О.М., Токарчук О.А. Сун 2022 8
30966 Алгоритм функціонування машинно-тракторного агрегату з використанням системи живлення зі змішувачем палив. Бурлака С.А. Сун 2022 52
30957 Технічна механіка. Частина 1. Розрахунок валів і підшипників кочення. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. Нп 2022 34
30930 Теплохолодотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання. Бурлака С.А., Кравець С.М. Мв 2022 17
30870 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денно Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв 2022 9
30811 Деталі машини. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для спеціальності 208 «Агроінженерія» першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв 2022 42
30810 Деталі машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчанн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. Мв 2022 71
30616 Substantiation of the Energy Efficient Schedules of Drying Grain Seeds Paziuk V.,Vyshnevskiy V.,Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc 2021 88
30533 Математична модель автоматизації процесу діагностування двигунів внутрішнього згорання сімейства ЯМЗ-238 Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А. Сун 2021 74
30531 Удосконалення роботи гідропонних установок Севостьянов І.В., Мельник О.С. Сун 2021 5
30530 Розробка варіантів технологічних схем переробки основних видів зернової сировини Севостьянов І.В., Іванчук Я.В., Підлипна М.П. Сун 2021 57
30521 Інноваційні методи розділення гліцериномісткої сировини від біопалива Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. Сун 2021 71
30505 Diagnostics of diesel engine refrigeration elements and ways of increasing technical and economic indicators Kravets S. Сун 2021 65
30503 Removal of technical and economic indicators of the d-240 engine when using biofuels by applying the diesel-rk software complex Burlaka S., Tokarchuk O. Сун 2021 67
30500 Indicators of reproducibility and suitability for assessing the quality of production services Vasilevskyi O., Koval M., Kravets S. СSc 2021 61
30430 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода. Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. Сун 2021 197
30426 Дослідження параметрів ефективності процесів класифікації сухої зернової сировини при використанні різних схем її навантаження Севостьянов І.В., Мельник О.С., Підлипна М.П. Сун 2021 190
30414 Установки з гідроприводом для розділення вологих дисперсних систем. Севостьянов І.В., Краєвський С.О., Севостьянов В.І. Сун 2021 151
30097 Біогазовий реактор з рівномірним перемішуванням та підігріванням. Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М, Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк 2021 199
30076 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту для студентів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Агроінженерія денної форми навчання Цуркан О.В., Солона О.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А. Мв 2021 176
30016 Процеси та апарати переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 Харчові технології. Севостьянов І.В. Мв 2021 6
29935 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи екстрактора Зданевич Артур Олегович FF 2021 7
29924 Обгрунтування конструктивних параметрів молоткової дробарки для подрібнення лушпиння круп’яних і олійних культур Доброжан Артем Сергійович FF 2021 8
29865 Моделювання та планування результатів наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 "Харчові " Севостьянов І.В. Мв 2021 6
29861 Дослідження процесу діагностування молоткових дробарок Іванишен Олександр Васильович FF 2021 14
29773 Дослідження процесу розподілу зернової маси по ширині робочих органів повітряно-решітних зерноочисних машин Цицюрський Андрій Юрійович FF 2021 4
29766 Multicriteria compromise optimization of feed grain grinding process. Kupchuk I., Yaropud V., Hraniak V., Poberezhets J., Tokarchuk O., Hontar V., Didyk A. СScof 2021 293
29733 Обґрунтування конструктивних парамерів та режимів руху пруткових конвеєрів бурякозбиральних машин Кравець Віктор Анатолійович FF 2021 8
29732 Дослідження комплексної переробки насіння ріпаку з використанням теплонасосних технологій Гасяк Дмитро Миколайович FF 2021 2
29731 Підвищення ефективності вертикального транспортування зерна пневмогвинтовим конвеєром Копил Богдан Петрович FF 2021 7
29706 Обгрунтування конструктивних і технологічних параметрів біогазової установки Король Віталій Григорович FF 2021 8
29688 Розробка та дослідження високопродуктивного електронного пристрою для синтезу озону у вібраційній сушарці. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. Сун 2021 187
29685 Блочно-порційний відокремлювач. Купчук І.М., Яропуд В.М., Полєвода Ю.А., Руткевич В.С. Спд 2021 172
29684 Вібраційна дробарка VCS-2. Купчук І.М., Яропуд В.М., Полєвода Ю.А., Гонтар В.Г. Спд 2021 213
29683 Шеретувальна машина VCS-1. Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Яропуд В.М. Спд 2021 192
29681 Вібраційна дискова дробарка VCS-1. Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Дідик А.М., Побережець Ю.М. Спд 2021 184
29677 Дослідження конструктивно-режимних параметрів роботи скребків стрічкової рухомої підлоги кліток утримання молодняка телят Стратійчук Дмитро Русланович FF 2021 6
29620 Дослідження систем підйомно-транспортних машин ділянок переробних та харчових підприємств Макарук Сергій Володимирович FF 2021 3
29619 Дослідження конструктивно-режимних параметрів роботи кулачково-пластинчатого живильника навантажувача цукрових буряків Натолочний Валерій Олександрович FF 2021 4
29618 Дослідження процесів та обладнання для одержання гранульованих кормів з рослинних відходів Острополець Максим Олександрович FF 2021 3
29617 Розробка та дослідження вібраційного розпушувача ґрунту Петльований Антон Олегович FF 2021 4
29615 Розробка та дослідження контактного конденсатора для підприємств переробної та харчової промисловості Руденко Микола Павлович FF 2021 4
29611 Дослідження математичної моделі вібраційного змішувача з маятниковим механізмом вільного ходу. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. Сун 2021 184
29607 Дослідження технологічного процесу зернового сепаратора Вішталюк Євгеній Анатолійович FF 2021 3
29604 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів установки порційного прибирання гною з корівників Кучеренко Едуард Миколайович FF 2021 8
29603 Підвищення ефективності анаеробної переробки гнойових стоків на свинофермах Черниш Микола Васильович FF 2021 4
29602 Дослідження процесу сушіння жому перегрітою парою для отримання пектину Чубенко Назарій Ярославович FF 2021 6
29601 Підвищення ефективності процесу транспортування зерна пневмоспіральним конвеєром Костюк Юрій Володимирович FF 2021 5
29534 Дослідження робочих параметрів гранулятора зерна Хавчук Микола Васильович FF 2021 4
29465 Новітні методи та технології використання обладнання переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання. Севостьянов І.В.., Кравець С.М. Мв 2021 8
29450 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи сепаратора баштанних культур Диченко Ігор Сергійович FF 2021 7
29446 Розробка та дослідження установки для одержання сільськогосподарських кормів з біомаси методом паровибухової обробки Лебединський Артем Андрійович FF 2021 4
29445 Розробка технології та обладнання переробки відходів деревини у кормовий продукт Деркач Вадим Володимирович FF 2021 6
29444 Розробка та дослідження високоефективного тепломасообмінного апарату для переробних і харчових виробництв Гребінник Владислав Олексійович FF 2021 4
29443 Розробка та дослідження маніпуляторів транспортно-мобільних машин деревопереробних підприємств Бурковський Роман Олегович FF 2021 3
29400 Визначення технічного стану електричних двигунів в умовах неповноти початкових даних. Рубаненко О.Є., Токарчук О.А. Сун 2021 158
29388 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Частина 2. для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та прод Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. Мв 2021 55
29387 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни частина 1 для студентів спеціальності 208 Агроінженерія галузь знань 20 аграрні науки та продо Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. Мв 2021 93
29366 ОБГРУНТУВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІШУВАЧА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ Волошанюк Роман Миколайович FF 2021 9
29365 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів дозуючого пристрою плющилки зерна Кулик Степан Петрович FF 2021 3
29286 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денної Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Мв 2021 29
29285 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 галузеве машинобудування денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2021 93
29284 Деталі машини та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2021 12
29185 Обґрунтування конструктивних параметрів аналізатора жирності молока Кучерук Іван Володимирович FF 2021 11
28984 The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals Polievoda Y., Solomon A. Сун 2021 191
28983 Application of vibration effects in biofuel production Polievoda Y. Сун 2021 204
28981 Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk O., Pidlypna M. Сун 2021 223
28973 Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини Севостьянов І. В., Мельник О. С., Краєвський С. О., Горбаченко А. А. Сун 2021 164
28951 Elaboration of improved hydroponic installations Sevostianov I., Melnyk O. Сун 2021 347
28817 Основи теплотехніки і гідравліки Цуркан О. В., Прокопенко Н. А., Полєвода Ю. А., Маньківський О. В. Нп 2021 1055
28806 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк 2019 268
28805 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Дк 2018 163
28804 Effect of vibration on the rheological properties of glycerin during its purification Yanovych V., Žitek Р., Hashemi-Dezaki H., Polievoda Y. СScof 2021 223
28803 Підвищення ступеня використання енергетичного потенціалу земель садового господарства шляхом глибокої переробки плодів волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк 2019 231
28800 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. Дк 2019 221
28796 Підвищення надійності роботи сільськогосподарських машин Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. Дк 2019 219
28790 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А Дк 2019 233
28782 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Дк 2019 245
28764 Конструктивний розвиток обладнання для лущення волоських горіхів Полєвода Ю. А. Дк 2019 264
28763 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А Дк 2021 147
28760 Аналітична інтерпретація процесу змішування високодисперсних матеріалів Полєвода Ю. А Дк 2018 174
28759 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Полєвода Ю. А Дк 2018 176
28758 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В., Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Дк 2018 221
28757 Використання механоактивації при отриманні органо- мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Дк 2019 210
28756 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю. А., Михальова Ю. О. Дк 2018 198
28754 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А. Тд 2021 284
28748 Спосіб відновлення форми попередньо деформованої листової заготовки Сивак Р. І., Полєвода Ю. А., Рекечинський В. І. Пнк 2021 282
28681 Special aspects of soybean drying with high seedling vigor Paziuk V., Petrova Z., Tokarchuk O., Polievoda Y. СSc 2021 388
28623 Аналіз розвитку технологічних ліній для виробництва сухих харчових сумішей Полєвода Ю. А. Дк 2021 151
28479 Дослідження екологічної та економічної ефективності експлуатації ДВЗ, працюючих на альтернативних видах палива Музичук В. І. Дк 2018 300
28476 Джерела теплопостачання підприємств харчової галузі. Дослідження систем теплопостачання підприємств харчової галузі Музичук В. І. Дк 2018 360
28475 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Музичук В. І. Дк 2019 230
28448 Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобіві машин в Україні і за кордоном Грушецький С. М. Яропуд В. М. Токарчук О. А. Сун 2021 247
28435 The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain Kupchuk I.,Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. Сун 2021 251
28425 Перспективи застосування вібрації при різанні матеріалів Омельянов О. М., Полєвода Ю. А., Замрій М. А. Сун 2021 225
28424 Наближений спосіб розрахунку зернопотоку в вертикальному циліндричному віброрешеті Ольшанський С. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О., Полєвода Ю. А. Сун 2021 186
28423 Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Сун 2021 291
28416 Моделювання процесів зневоложення неоднорідної системи Зозуляк І. А. Сун 2021 245
28308 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. Сун 2019 302
28281 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. Дк 2021 210
28280 Процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих дисперсних середовищ Севостьянов І. В. Мвв 2021 777
28279 Установка для високопродуктивного очищення стічних вод Севостьянов І. В. Дк 2019 175
28262 Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів Севостьянов І. В. Дк 2019 369
28256 Обгрунтування роботи трьохсторонього самосвального гідравлічного пристрою з ручним приводом Токарчук О. А. Дк 2019 208
28255 Isothermal deformation of preparations from of aluminum alloys during rolling Muzychuk V. Суз 2021 296
28129 Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation Muzychuk V. Сун 2021 262
28004 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки / Determination of the main parameters of the rotary mower cutting apparatus Кондратюк Д. Г., Комаха В. П., Токарчук О. А., Палєвода Ю. А. / Kondratyk D., Komaha V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Суз 2021 355
28001 Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona О., Tokarchuk О., Telekalo N. СScof 2021 523
27955 Analysis of development lines technological for production of dryfood mixtures Polievoda Y. Дк 2021 358
27839 Analysis of development lines technological for production of dry food mixtures Polievoda Y. Тд 2021 391
27824 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха Полєвода Ю. А Сун 2020 235
27798 Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення» Купчук І. М., Токарчук О. А., Телекало Н. В. Спд 2020 295
27797 Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0») Купчук І. М., Шаргородський С. А., Телекало Н. В., Токарчук О. А. Спд 2020 318
27791 Дослідження процесу штампування обкочуванням кільцевих заготовок деталей з квадратної заготовки Музичук В. І. Сун 2020 365
27757 Післяударні коливання квадратичного нелінійного дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Токарчук О. А. Сун 2020 328
27712 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. Сун 2020 357
27691 Technological passport study piston and connecting rod bare material axial rotary piston pump. Muzychuk V. I. Сун 2020 347
27690 Дослідження деформованого стану з’єднання поршня із шатуном нерегульованого поршневого насоса Музичук В. І. Дк 2020 239
27686 Research of residual lifetime of diesel engines fuel injection equipment by means of fuel injection mathematic simulation Muzychuk V., Komaha V., Tokarchuk О., Kukharchuk О. Сун 2020 294
27685 Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів Купчук І. М., Токарчук О. А., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Сун 2020 310
27681 Intensification of mixing of heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations Sevostianov I., Kraevsky S. Сун 2020 260
27680 Model of optimization of functioning of modern polygraphic and publishing complexes Sevostianov I., Pidlypna M. Сун 2020 330
27673 Аналіз розвитку технологічного обладнання для виробництва харчових сумішей Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Сун 2020 319
27617 Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса Музичук В. І. Дк 2020 345
27583 Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових сумішей за допомогою ультразвукової кавітації Севостьянов І. В. Дк 2020 287
27580 Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. СSc 2020 451
27577 Планування багатофакторного експерименту для визначення раціональних параметрів роботи вібраційної машини Цуркан О. В., Горбатюк Р. М., Присяжнюк Д. В. Сун 2020 324
27567 Дослідження високоефективної вібросушарки киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. Дк 2020 356
27541 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А. Дк 2020 349
27540 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес витискування різьби Токарчук О. А. Дк 2020 291
27538 Дослідження впливу технологічних факторів на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Дк 2020 294
27476 Обґрунтування параметрів процесу сушіння ріпаку Крупський В.В. FF 2020 12
27304 Development of the scheme of the installation for mechanical wastewater treatment Sevostianov I. V., Ivanchuk Ya. V., Polishchuk O. V. Lutsyk V. L., Dobrovolska K. V., Smailova S., Wójcik W., Kalizhanova A. СScof 2021 361
27259 Elaboration and researches of highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of food productions Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. Сун 2020 313
27258 Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки Севостьянов І. В. Сун 2018 403
27217 Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А., Купчук І. М. Сун 2020 299
27153 Дослідження процесу пакування харчових продуктів в картонній упаковці Шафрановський Сергій Віталійович FF 2020 6
27140 Дослідження процесу розколювання шкаралупи волоського горіха Майданюк Максим Віталійович FF 2020 8
27134 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Програма для підготовки здобувачів третього науково-освітнього рівня (доктора філософії) галузі знань 18 -Виробництво та технології, спеціальності 181 - Полєвода Ю.А Нп 2020 6
27133 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для виконання практичнихробіт з навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня: «Докторафілософії» спеціальності 181 « Полєвода Ю.А Мв 2020 8
27131 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботиз навчальної дисципліни дляздобувачів освітнього ступеня: «Доктора філософії»спеціальності 181 «Харчові технолог Полєвода Ю.А Мв 2020 5
27128 Обґрунтування параметрів процесу зневоложення насіння баштанних культур. Андрущенко Д.В. FF 2020 5
27111 Корпоративна етика як інструмент сучасного управління підприємством (за матеріалами ТОВ «Фірма «Авіценна») Полєвода Ю. В. FF 2020 20
27030 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А. Сун 2020 263
26979 Підвищення ефективності транспортування вологого цукру інерційним конвеєром Кривенко Максим Юрійович FF 2020 5
26963 Дослідження процесу різання рослинної сировини в овочерізках Шаталюк Денис Валерійович FF 2020 3
26871 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Микоць Володимир Анатолійович FF 2020 7
26848 Розробка апарата для короткочасного зберігання охолоджених плодів та овочів Романовський Михайло Володимирович FF 2020 4
26830 Дослідження процесу сушіння спецій Стецюра Іван Володимирович FF 2020 4
26821 Дослідження процесу розділення зернового вороху за допомогою повітряно-ситових сепараторів Качур С.К. FF 2020 5
26774 Обґрунтування режимних параметрів роботи комбінованого розкидача добрив Колесник Іван Юрійович FF 2020 8
26707 Обґрунтування раціональних параметрів і режимів роботи грунтообробного котка Приступнюк Денис Андрійович FF 2020 11
26493 Обґрунтування процесу подрібнення зернових матеріалів у вібраційній дробарці Марценюк Д.Ю. FF 2020 5
26492 Розробка обладнання для концентрування розчинів методом виморожування Кириляк Олег Олександрович FF 2020 4
26484 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А Дк 2020 207
26483 Обґрунтування складу ферментованих продуктів з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 2020 313
26481 Комплексна електрифікація виробничих процесів МТФ з вибором електрообладнання і засобів вентиляції в корівнику Котик І.І. FF 2020 4
26480 Інтенсифікація технологічного процесу вібраційного сушіння зерна пшениці. Буряк К.А. FF 2020 4
26479 Комплексна електрифікація виробничих процесів парниково-тепличного господарства з вибором електрообладнання і засобів автоматизації процесу опромінення рослин Харчук О.А. FF 2020 5
26455 Обґрунтування режимних параметрів подрібнювача кормів для фермерських господарств Синиця Андрій Миколайович FF 2020 14
26424 Обґрунтування технологічного процесу та розробка конструкції вібраційного дозатора мобільного комбікормоприготувального агрегату Панасюк Авесалом Миколайович FF 2020 5
26421 Дослідження процесу кристалізації молочної лактози та розробка апарату Іванцов Олександр Русланович FF 2020 3
26394 Обгрунтування параметрів і режимів роботи обладнання для знезараження комбінованих кормів Беркун Сергій Володимирович FF 2020 3
26368 Дослідження процесу отримання рослинної олії одношнековим пресом з використанням ультразвуку Тіщенко Олег Олександрович FF 2020 7
26351 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів обладнання для приготування кормів Сваток Валентин Олегович FF 2020 6
26344 Дослідження процесу виробництва пюре та напою із заморожених ягід чорної смородини Гулевич Руслан Михайлович FF 2020 4
26343 Розробка та дослідження технології переробки зерна злакових культур для отримання продуктів підвищеної харчової цінності Василінич Ігор Олександрович FF 2020 5
26342 Дослідження процесу змішування та завантаження органічних добрив Мусієнко Максим Сергійович FF 2020 7
26311 Дослідження процесу виробництва ріпакової олії з проміжним екструдуванням Сапун Максим Іванович FF 2020 3
26272 Визначення залишкового ресурсу паливної апаратури автотракторних дизелів математичним модельюванням із застосуванням методу малих відхилень Анісімов В. Ф., Музичук В. І. Сун 2020 236
26271 Study of the deformed state connection of the piston with the rod of the unregulated piston pump Muzychuk V. Сун 2020 188
26262 Обгрунтування конструктивних параметрів обладнання для теплової обробки стружки цукрового буряка Тимченко Вадим Віталійович FF 2020 6
26254 Розробка технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод переробних підприємств Севостьянов І. В., Токарчук О. А., Горбаченко А. А. Сун 2020 339
26253 Дослідження конструктивно-режимних параметрів роботи гідротурбінної мийки коренеплодів Чорнописький Олександр Володимирович FF 2020 4
26252 Розробка обладнання для виробництва кормових брикетів-лизунців Попроцькому Андрію Михайловичу FF 2020 3
26251 Дослідження процесу сушіння зерна проса в сушарках з використанням СВЧ нагріву Мужилівський Микола Анатолійович FF 2020 4
26250 Дослідження процесу пастеризації молока в полі інфрачервоного випромінювання Чеботарь Максим Ігорович FF 2020 4
26229 Патентознавство. Методичні вказівки для виконанання практичних робіт з дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступення доктор філософії Полєвода Ю.А, Ярошенко Л.В. Мв 2020 24
26228 Патентознавство. Методичні вказівки для виконанання самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступення доктор філософії Полєвода Ю.А, Ярошенко Л.В. Мв 2020 25
26212 Інтенсифікація процесу виробництва гранульованої клейковини Радомський Ігор Вікторович FF 2020 3
26154 Розробка конструкції та обґрунтування конструктивних параметрів касетної розсадосадильної машини Вовчок Вадим Вікторович FF 2020 10
26153 Розробка та дослідження масообмінних апаратів зі ступінчастим контактом фаз Вознюк Юрій Дмитрович FF 2020 5
26152 Дослідження процесу обробки подрібненої деревини у реакторах тарілчастого типу Захарчук Олександр Олегович FF 2020 3
26151 Розробка конструкції та дослідження параметрів вакуумних пульсаторів для доїльних автоматів Молочинський Ростислав Миколайович FF 2020 7
26150 Розробка високоефективної технології переробки рослинної біомаси для отримання фурфурола Новіков Сергій Володимирович FF 2020 5
26149 Обґрунтування технічних параметрів машин для переробки агрорудної сировини на комплексні мінеральні добрива Ряботинський Василь Юрійович FF 2020 3
26148 Розробка методів та засобів проектування виробничих систем у машинобудуванні Провільський Олександр Сергійович FF 2020 4
26147 Дослідження процесів інфрачервоної обробки та сушіння коренебульбоплодів Братчук Микита Максимович FF 2020 5
26146 Дослідження процесу та обладнання для пірогенетичної переробки відходів деревини у активоване вугілля Бондаренко Олексій Геннадійович FF 2020 4
26145 Дослідження технологічного процесу та обладнання виробництва хлібобулочної продукції з використанням композитних рослинних сумішей Барановський Борис Васильович FF 2020 5
26127 Обгрунтування робочих параметрів вібраційного змішувача сипких кормів Костюк Богдан Сергійович FF 2020 7
26062 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів змішувача добрив Відашов Сергій Миколайович FF 2020 9
26060 Обгрунтування конструктивних параметрів скребкового конвеєра з похилою прямолінійною забірною віткою Сушко Володимир Петрович FF 2020 8
26059 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів Коливайло Богдан Юрійович FF 2020 6
26018 Обгрунтування конструктивних параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв Василинич Євгеній Вікторович FF 2020 7
26015 Дослідження процесу післязбирального знезараження зерна Гавриляк Вадим Ярославович FF 2020 5
25807 Use of criterial synthesis and analysis for modernizationm of objects of machine building production Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. Сун 2020 224
25806 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І.А. Сун 2020 219
25805 Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв Гунько І. В., Кравець С. М., Ковальчук О. С. Сун 2016 432
25804 Проблеми розвитку та використання геоінформаційних технологій Кравець С. М. Дк 2019 240
25728 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Мв 2020 25
25559 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Сун 2020 222
25558 Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process Kuznietsova I., Bandura V., Paziuk V., Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc 2020 449
25557 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 2020 249
25556 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Сун 2020 216
25555 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. Сун 2020 273
25554 Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., Tokarchuk O. A., Mazur K. V. СSc 2020 398
25553 Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying - Визначення енергоефективних режимів сушіння насіння ячменю Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. СSc 2020 292
25552 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. Сун 2020 183
25550 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. Сун 2020 275
25549 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. Сун 2020 243
25548 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. Сун 2020 277
25547 Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні Музичук В. І., Токарчук О. А. Сун 2020 212
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Дк 2020 299
25096 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Тд 2020 287
25033 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з поглибленим вивченням англійської мови для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Севостьянов І.В. Мв 2020 10
25031 Development of new ball safety couplings and justification of the basic technical parameters which ensure the reliability of the technical work Tokarchuk O., Polievoda Y. СSc 2020 386
24911 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120012) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2020 455
24909 Experimental study of an improved root crop cleaner from admixtures Bulgakov V., Ivanovs S., Nowak J., Bandura V., Nesvidomin A., Ihnatiev Ye. СSc 2018 354
24908 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 120011) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 440
24906 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. Суз 2018 410
24905 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 118938) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 384
24899 Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд 2018 491
24812 Технологічне обладнання цехів переробки продукції тваринництва Севостьянов І. В., Зозуляк І. А. Нп 2020 3220
24808 Вміст каротину у сіні з люцерні залежно від технології його заготівлі. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд 2019 315
24806 Вплив кратності технологічних операції по обробітку люцерни при висушуванні на її хімічний склад. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. Тд 2019 277
24775 Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 132413) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Цуркан А. О. Пнк 2019 435
24674 Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів Севостьянов І. В. Мвв 2020 616
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Дк 2019 316
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. Дк 2019 289
24505 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. Тд 2019 541
24489 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Янович В. П., Полєвода Ю. А. Тд 2018 267
24102 Програма для додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Матвійчук В.А.,Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Пвф 2020 5
24101 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" Матвійчук В.А.,Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Пвф 2020 6
24100 Програма для фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Матвійчук В.А.,Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Пвф 2020 6
24099 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування Матвійчук В.А.,Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Пвф 2020 6
24026 Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна Мазур В. А., Балагура О. В., Журенко Ю. І. Сун 2018 383
23283 Обгрунтування режимних параметрів комбінованого способу псевдозрідженням у вібраційних сушарках Зозуляк І. А. Тд 2019 302
23282 Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу Савін Ю. Х., Митко М. В. Сун 2019 356
23252 Розвиток процесів вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів Севостьянов І. В., Добранюк Ю. В., Бубновська І. А. Сун 2017 384
23251 Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. Сун 2017 830
23244 Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Сун 2017 348
23219 Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. Сун 2015 744
23213 Development of a vibrocentric machine for raw glycerin purification Yanovych V., Polievoda Y., Duda D. СSc 2019 653
23196 Розрахунок і обгрунтування роботи гідравлічного трьохстороннього самоскидного пристою з ручним приводом Токарчук О. А. Тд 2019 348
23172 Визначення доцільності створення виробничих підрозділів з ТО і ремонту автомобілів Митко М. В., Савін Ю. Х. Спд 2019 320
23091 Дослідження сировинної бази Вінницької області Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. Сун 2019 388
23090 Вплив показників якості молока на продукти харчування Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 2019 434
23089 Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою Полєвода Ю. А. Сун 2019 304
23059 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «підйомно-транспортні машини» частина 2: «вантажопідйомні машини» Токарчук О.А., Зозуляк І.А. Мв 2019 69
23054 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Підйомно-транспортні машини» частина 1: «Транспортуючі машини» з галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», Спеціальністю – 208 «Агроінженерія», освітнього ступеня – першого (бакалавр Токарчук О.А., Зозуляк І.А. Мв 2019 49
22927 Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 2019 792
22830 Дослідження процесу розчинення цукру у роторному апараті Вакалюк Ігор Сергійович FF 2019 5
22801 Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників Гунько І. В., Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. Сун 2019 470
22799 Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром : Mathematical modeling of technological processes of ship loading with a vibrating conveyor Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Коц І. В., Севостьянов І. В. Сун 2018 591
22795 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. Сун 2019 316
22776 Дослідження технічного сервісу машин в АПК Музичук В. І. Сун 2019 474
22746 Вплив способу кріплення безстружкових мітчиків на процес витискування різьби Любін М. В., Токарчук О. А. Сун 2019 439
22744 Програма Всеукраїн. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29 листоп. 2019 р. Полєвода Ю. А. Пк 2019 363
22743 Обладнання для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 135445) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А. Пнк 2019 323
22738 Інфрачервона вібросушарка (Пат. на корисну модель № 136237) Полєвода Ю. А. Пнк 2019 237
22737 Інфрачервона вібросушарка (Пат. на корисну модель № 136236) Полєвода Ю. А. Пнк 2019 312
22736 ГОРІХОКОЛ "ГМК-350" (Пат. на корисну модель № 136226) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А. Пнк 2019 271
22697 Аналіз і вибірир методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. Сун 2019 422
22696 Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням Анісімов В. Ф., Музичук В. І., Любін М. В., Рябошапка В. Б. Сун 2019 374
22670 Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами Полєвода Ю. А. Сун 2019 305
22669 Modelling of oily raw material excraction process Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. Сун 2019 285
22632 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів роздавача кормів Ребезюк Альона Михайлівна FF 2019 5
22592 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача кормів Гориховський Віталій Олегович FF 2019 7
22404 Дослідження технологічного обладнання котельної установки для теплопостачання переробного підприємства Швакуляк Владислав Олександрович FF 2019 3
22390 Теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 13 – Механічна інженерія Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування Музичук В. І. Нп 2019 14
22389 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка і електроніка Музичук В. І. Нп 2019 38
22388 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство Спеціальність 208 – Агроінженерія Музичук В. І. Нп 2019 16
22367 Обгрунтування параметрів процесу копчення риби Плахотник Ігор Олександрович FF 2019 3
22254 Дослідження процесу копчення м’ясних виробів Онофрійчук Назар Юрійович FF 2019 5
22253 Обгрунтування параметрів стенду холодної обкатки двигунів автотракторної техніки Бедрак Євгеній Юрійович FF 2019 3
22166 Обгрунтування параметрів гвинтового живильника приймальниїх пристроївскладів мінеральних добрив Власишен Євген Анатолійович FF 2019 4
22129 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович FF 2019 3
22128 Дослідження процесу інтинсифікації теплообміну твердопаливного котла в умовах переробного підприємства Короленко Вадим Валентинович FF 2019 3
22125 Дослідження процесу пастеризації молока Акуленко Віталій Олександрович FF 2019 3
22117 Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра Токарчук О. А., Яропуд В. М. Сун 2019 334
22053 Інтенсифікація процесу бродіння в переробному виробництві Леочко Андрій Володимирович FF 2019 4
22015 Обгрунтування раціональних параметрів процесу подрібнення м’яса курей Ткачук Денис Русланович FF 2019 5
21974 Розробка технології та обладнання для перероблення відходів деревини у генераторний газ Момот Віталій Володимирович FF 2019 4
21973 Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів малогабаритної сушарки для теплової обробки риби Бик Владислав Ігоревич FF 2019 3
21972 Розробка ресурсоощадних процесів комплексної переробки насіння олійних культур Ільчук Олексій Олексійович FF 2019 4
21971 Дослідження процесу інтенсифікації розмелювання ячменю за рахунок зволоження зерна Ткачук Микола Васильович FF 2019 3
21970 Обгрунтування параметрів технологічної лінії приготування сухого замінювача молочних кормів Краєвський Сергій Олександрович FF 2019 4
21969 Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів апарату для безперервного сушіння дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі Алексюк Ярослав Вікторович FF 2019 3
21968 Розробка та дослідження тістомісильної машини з об’ємно-гвинтовим робочим органом Паламарчук Владислав Олександрович FF 2019 4
21967 Дослідження процесу приготування сухої закваски на основі рослинної сировини для виробництва хлібобулочних виробів функціонального призначення Дира Богдан Юрійович FF 2019 9
21962 Ооладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 137177) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А. Пнк 2019 350
21961 Обладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 137176) Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В., Купчук І. М., Соломон А. М. Пнк 2019 420
21952 Дослідження гідромашини 310.224 Музичук В. І. Тд 2019 346
21950 Обгрунтування параметрів установки для діагностування двигунів автотракторної техніки Васильчук Владислав Михайлович FF 2019 6
21917 Обладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 137018) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А. Пнк 2019 285
21916 Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировини (Пат. на корисну модель № 137976) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В., Леочко А. В. Пнк 2019 265
21915 Обладнання для очищення рідкої неоднорідної сировини (Пат. на корисну модель № 137975) Гончарук І. В., Полєвода Ю. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В., Холява О. В. Пнк 2019 303
21911 Дослідження впливу озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. Тд 2019 236
21865 Дослідження процесу адсорбції під час виробництва біоетанолу Холява Олександр Анатолійович FF 2019 3
21864 Обґрунтування параметрів та режимів роботи барабанного сортування вороху різаної картоплі Нечаюк Олексій Володимирович FF 2019 3
21792 Оптимізація процесу подрібнення та сепарація зернового матеріалу при виробництві комбікормів Панасюк Олексій Іванович FF 2019 9
21751 Дослідження процесу подрібнення зерна при зміні тиску у робочій камері Балюк Сергій Юрійович FF 2019 7
21678 Обгрунтування параметрів вібраційного сепаратора для очищення фуражного зерна Бондар Євгеній Юрійович FF 2019 6
21669 Обгрунтування параметрів вібраційної дробарки для подрібнення зернових матеріалів Трембовецький Сергій Володимирович FF 2019 6
21663 Дослідження процесу перемішування харчових емульсій Збризький Владислав Вікторович FF 2019 5
21659 Дослідження процесу змішування сухих гранульованих харчових продуктів Шутяк Олег Михайлович FF 2019 5
21634 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів індивідуального лічильника молока Жидовінов В.Д. FF 2019 8
21631 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів насоса-дозатора доїльної установки Агапієв В.В. FF 2019 4
21620 Обґрунтування режимних параметрів роторно-плівкового випарного апарата для згущення екстрактів Данчук Дмитро Віталійович FF 2019 4
21599 Обгрунтування пристрою для навантаження та протруювання зерна з розробкою конструктивно-режимних параметрів Копитко Сергій Васильович FF 2019 4
21596 Обгрунтування конструктивних і технологічних параметрів картоплекопача Корчмарюк Вячеслав Зотович FF 2019 12
21564 Обґрунтування режимних параметрів барабанного змішувача сипких харчових продуктів Чуй Дмитро Олександрович FF 2019 4
21483 Дослідження процесу очищення повітря у виробничих приміщеннях переробних підприємств роторним пиловловлювачем Крикун Вікторія Вікторівна FF 2019 5
21477 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для вирощування посадкового матеріалу для лісів Печериця Олександр Васильович FF 2019 3
21454 Дослідження процесу обробітку грунту універсальним робочим органом по контуру кореневої системи плодових дерев Бачинський Євген Юрійович FF 2019 5
21450 Обгрунтування процесу сушіння фруктів Підгорний Павло Валерійович FF 2019 6
21391 Інтенсифікація процесу подрібнення зернового матеріалу Мазур Олександр Олександрович FF 2019 6
21365 Дослідження процесу екстрагування із застосуванням вібраційних насадок Підзігун Андрій Вікторович FF 2019 4
21363 Технічні засоби видалення гною великої рогатої худоби та переробки його на біогазовій установці Заболотний Руслан Ігорович FF 2019 6
21320 Обгрунтування конструкційних параметрів подрібнювача кормів Хінцінський Богдан Ігорович FF 2019 9
21319 Дослідження технологічних параметрів та режимів роботи доїльних апаратів Кепський Ярослав Юрійович FF 2019 4
21318 Дослідження параметрів вакуумпровідних систем доїльних установок Бабій Артур Михайлович FF 2019 3
21281 Дослідження процесу центрифугування крохмалемістких суспензій Іськов Віталій Вікторович FF 2019 3
21273 Обґрунтування раціональних параметрів інерційного роликового конвеєра Гаврищук Ярослав Олександрович FF 2019 10
21268 Обґрунтування режимних параметрів преса для спиртової барди Сінькур Олександр Олександрович FF 2019 5
21262 Дослідження процесу обжарювання харчових продуктів рослинного походження перегрітим паром Годомський Сергій Петрович FF 2019 5
21251 Дослідження з’єднань елементів конструкції автотракторної техніки Кулинич Іван Іванович FF 2019 4
21143 Обгрунтування параметрів біогазової установки теплопостачання макаронного цеху Горбатюк Володимир Васильович FF 2019 7
21139 Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor (Web of Science) Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. СSc 2017 329
21138 Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors = Дослідження техніко-економічного обґрунтування процесу переміщення суміші та перемішування в конвеєрах безперервного потоку (Web of Science) Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R. СSc 2017 318
21068 Обгрунтування параметрів технічного обслуговування автотракторної техніки Горобець Василь Миколайович FF 2019 6
21053 Визначення фізикомеханічних параметрів шкаралупи волоського горіха Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. Сун 2019 356
21050 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 2019 396
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 373
20867 Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок Матвійчук В. А., Колісник М. А., Любін М. В. Сун 2018 516
20866 Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях Любін М. В., Токарчук О. А. Сун 2018 560
20847 Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів Гунько І. В., Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. С 2018 564
20755 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А. Тд 2019 294
20747 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Тд 2019 425
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Тд 2019 290
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 319
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд 2018 311
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Тд 2019 349
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. С 2019 490
20577 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт»та «Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машиноб Любін, МВ; Токарчук О.А. Мв 2019 72
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд 2018 353
20463 Development of the vibrocentric machine for the proruction of a basic mixture of homeopathic preparations Yanovych V., Tsurkan O., Polevoda Y. СSc 2019 415
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С 2018 324
20402 Біогазовий редактор (Пат. на корисну модель № 113543) Гончарук І. В., Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук Д. М., Токарчук О. А. Пнк 2019 444
20387 Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби (Пат. на корисну модель № 133550) Мазур В. А., Гунько І. В., Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. Пнк 2019 434
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. Сун 2019 314
20347 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. СSc 2019 490
20274 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузь знань 18 – Виробництво та технології напрям підготовки 181 - Харчові технології освітній ступінь - «Магістр» Музичук В.І. Мв 2019 19
20271 Теоретичні основи теплотехніки. Методичні вказівки і тестові завдання до самостійної роботи студентів галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машинобудування освітній ступінь – «Бакалавр» Музичук В.І. Мв 2019 29
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. С 2019 563
19903 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія ви Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 20
19902 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 16
19706 Вібровідцентрова конусна машина (Пат. на корисну модель № 132416) Полєвода Ю. А., Янович В. П. Пнк 2019 282
19625 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 131818) Полєвода Ю. А., Янович В. П. Пнк 2019 278
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 2018 285
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Тд 2018 835
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. Тд 2018 840
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. С 2018 492
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. С 2018 584
19508 Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. С 2017 823
19469 Мобільний роздавач-змішувач кормів (Пат. на корисну модель № 126951) Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук О. А. Пнк 2018 407
19465 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 129643) Янович В. П., Солона О. В., Сосновська Л. В. Пнк 2018 373
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Тд 2018 372
19425 Адаптивна вібровідцентрова електроосмотична сушарка (Пат. на корисну модель № 107157) Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. Пнк 2016 319
19424 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка (Пат. на корисну модель № 107156) Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. Пнк 2016 332
19423 Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу (Пат. на корисну модель № 107715) Зозуляк І. А., Зозуляк О. В., Чубик Р. В. Пнк 2016 322
19418 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 115132) Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. Пнк 2017 429
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд 2018 527
19336 Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В. Сун 2017 429
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. Тд 2017 615
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. Сун 2018 287
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 2017 332
19287 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors = Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів(Web of Science) Hevko R. B., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Lyashuk O. L., Pohrishchuk B. V., Klendii O. M. СSc 2018 369
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. С 2018 332
19166 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни розділ транспортувальні механізми та машини «Конвеєрна канатно-шайбова система транспортування сипких вантажів Любін М.В., Токарчук О.А., Бабин І.А. Мв 2019 16
19164 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни » для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання Полєвода Ю.А., Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв 2019 11
19163 Технологічне обладнання м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів денної та заочної форми навчання спеціальність: 181 «Харчові технології» факультету «Технологія виробництва і Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Зозуляк О.В. Мв 2019 18
19131 Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів Котов Б.І., Спірін А.В., Зозуляк І.А., Півнюк А.В. Сун 2017 532
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. Сун 2016 453
19116 Research on the rational regimes of wheat seeds drying / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння пшениці (Web of Science) Paziuk V. M., Liubin M. V., Yaropud V. M., Tokarchuk O. A., Tokarchuk D. M. СSc 2018 322
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. Сун 2018 543
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. С 2014 726
19095 Обгрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії Михальова Ю.О. Сун 2017 247
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. Сун 2018 588
18735 Обгрунтування режимних параметрів сепаратора гіраційного типу для сипких матеріалів Горбаченко Анатолій Анатолійович FF 2018 9
18602 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вібраційного змішувача високодисперсних матеріалів Машницький Сергій Антонович FF 2018 6
18174 Обґрунтування технологічного процесу переробки відходів птахівництва з використанням біогазової установки Дуляницький Дмитро Едуардович FF 2018 6
17998 Обґрунтування робочих органів обладнання для різання плодоовочевої сировини на частини Ванько Сергій Олександрович FF 2018 3
17976 Обґрунтування режимних параметрів планетарно-вібраційного млина для глибокого подрібнення пшениці Гонтар Володимир Григорович FF 2018 6
17924 Дослідження параметрів та обладнання для подрібнення зернової сировини Яворський Андрій Ярославович FF 2018 8
17923 Дослідження конструктивно-режимних параметрів дробарки молоткового типу Вовченко Андрій Геннадійович FF 2018 5
17727 Дослідження процесу змішування рідких матеріалів у змішувачах вібраційного типу Шахно Олександр Володимирович FF 2018 5
17693 Дослідження процесу подрібнення м’ясної сировини Щербаков Валерій Дмитрович FF 2018 3
17610 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи вібраційного млина для сипких матеріалів Майструк Євгеній Володимирович FF 2018 4
17609 Розробка та обґрунтування режимних параметрів вібраційного змішувача для виробництва сипких комбікормів Іщенко Олег Анатолійович FF 2018 5
17589 Використання біогазових установок для якісного виробництва органічних добрив Яценко О.М. FF 2018 5
17529 Розробка високобарометричного стерилізатора для обробки харчової сировини Мулярчук Владислав Петрович FF 2018 3
17528 Дослідження лущильно-шліфувальної машини Рак Ігор Олексійович FF 2018 4
17525 Дослідження переміщення сипких вантажів спірально-гвинтовими робочими органами Торохтій Віталій Анатолійович FF 2018 4
17508 Дослідження процесу механоактиваці матеріалів у млинах роторного типу Галайський Владислав Леонідович FF 2018 3
17506 Підвищення довговічності приводних ланцюгів сільськогосподарської техніки Рубцов Владислав Євгенович FF 2018 3
17492 Дослідження процесу фільтрування соняшникової олії із застосуванням віброакустичного впливу Манжос Назар Сергійович FF 2018 3
17479 Обґрунтування режимних параметрів низькочастотного віброекстрактора для рослинної сировини Наконечний Едуард Олександрович FF 2018 4
17399 Обгрунтування параметрів обладнання для виробництва солоду Коломейчук Юрій Олексійович FF 2018 5
17392 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції енергоощадним подрібнювачем Столяр Іван Васильович FF 2018 3
17391 Обґрунтування процесу подрібнення зернової продукції дробаркою з горизонтальним ротором Колодич Петро Михайлович FF 2018 5
17377 Машина для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 128837) Полєвода Ю. А., Янович В. П., Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. Пнк 2018 358
17376 Змішувач сипких мас (Пат. на корисну модель № 128838) Полєвода Ю. А., Янович В. П., Твердохліб І. В., Михальова Ю. О., Волинець Є. О. Пнк 2018 363
17361 Дослідження роботи шарнірно-гвинтових гнучких шнекових конвеєрів при транспортуванні сипких вантажів Ткаченко Сергій Володимирович FF 2018 4
17346 Дослідження процесу приготування взбитого бездріджевого тіста при виробництві хлібобулочних виробів Демченко Олександр Леонтійович FF 2018 4
17340 Обгрунтування параметрів вібровідцентрової машини для змішування кормів Волинець Євгеній Олександрович FF 2018 7
17333 Обґрунтування режимних параметрів пресу для зневоднення високовологих кормів Клепач Ігор Анатолійович FF 2018 5
17323 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович FF 2018 4
17322 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович FF 2018 2
17306 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович FF 2018 2
17305 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович FF 2018 2
17295 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович FF 2018 4
17270 Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів Бондаренко Дмитро Святославович FF 2018 3
17247 Дослідження робочих параметрів м’ясорізальних вовчків Щербіна Сергій Олександрович FF 2018 3
17245 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СТРІЧКОВОГО НАВАНТАЖУВАЧА ЗЕРНА Чорній Вадим Віталійович FF 2018 4
17156 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 128057) Янович В. П., Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Пнк 2018 353
16971 Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви (Пат. на винахід № 107899) Петрова Ж. О., Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Воронцов М. А. Пнв 2015 408
16798 Рейковий кормороздавач (Пат. на корисну модель № 126073) Яропуд В. М., Токарчук О. А. Пнк 2018 433
16476 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С 2018 282
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С 2017 562
16317 Розробка вібраційного змішувача сипких матеріалів для приготування фітосумішей Полєвода Ю., Михальова Ю. С 2018 621
16315 Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві Барановський В. М., Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. С 2018 455
16280 Обґрунтування параметрів машин для різання баштанних ягід на цукати Швець О.О. FF 2018 5
16269 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м’якоті кісточкових плодів Шевчук Олег Васильович FF 2018 3
16257 Обґрунтування режимних параметрів штифтового млина для виробництва кісткового борошна Щербатюк Віталій Павлович FF 2018 3
16171 Обґрунтування форми молотків для збільшення ефективності роботи зернових дробарок Олійник Микола Іванович FF 2018 3
16048 Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2018 55
16040 Підйомно-транспортні машини» Частина 2: «Вантажопідйомні машини». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни освітній ступень – «бакалавр» галузь знань – 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальність – 208 «агроінженерія» Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2018 76
16039 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальніст І.А. Зозуляк, В.М. Бандура, Р.М. Горбатюк Мв 2018 105
16038 Методичні вказівки проходження виробничої практики наукового спрямування» для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Галузі знань – 13 «Механічна інженерія». Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізації Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Горбатюк Р.М. Мв 2018 8
16037 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Янович В.П., . Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А., Турич В.В., Руткевич В.С., Нп 2018 30
16036 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань – 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю – 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації – «Обладнання переробних і харчових виробництв В.П. Янович, О.А. Токарчук, І.А. Зозуляк, М.В. Любін Нп 2018 15
16035 Методичні вказівки до виконання і оформлення атестаційної магістерської роботи денної та заочної форми навчання зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв»освітній ступінь –«Магістр» В.М.Бандура, В.П.Янович, О.В.Цуркан, М.В.Любін, Ю.А.Поєвода, О.А.Токарчук, І.А.Зозуляк Мв 2018 25
16033 Програма проходження виробничої практики конструкторсько-технологічного напрямку для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ііі–іv рівнів акредитації галузі знань – 13 «механічна інженерія спеціальність – 133 «галузеве машинобудування» спеціаліз Янович В.П., Полєвода Ю.А., Сосновська Л.В. Нп 2018 9
16012 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – І V рівнів акредитації . Галузі знань – 13 « Механічна інженерія ». Спеціальні Зозуляк І.А., Бандура В.М., Горбатюк Р.М. Мв 2018 14
16000 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100102 "процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв 2018 34
15999 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 "машинобудування" денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А, Сосновська Л.В., Присяжнюк Д.В. Мв 2018 19
15862 Програма для вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П. Пвф 2018 5
15861 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М.; Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П., Пвф 2018 5
15860 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М. Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 2018 458
15859 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М., Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 2018 8
15858 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович FF 2018 5
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Чалаєв Д. М. Мвв 2012 886
15833 Theoretical researches on cooling process regularity of the grain material in the layer Kotov B. I., Spirin А. V., Tverdokhlib I. V., Polyevoda Y. A., Hryshchenko V. O., Kalinichenko R. A. СSc 2018 568
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. С 2017 548
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. С 2012 437
15762 Загальна технологія переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабора торних робіт з дисципліни для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – І V рівнів акредитації. Галузь знань – 13 «Механічна інженері Янович В.П., Цуркан О.В., Пазюк В.М. Мв 2018 12
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк С 2013 629
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. С 2017 4
15350 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Бандура В.М., Янович В.П., Берник І.М., Гончарук Т.В. Пвф 2018 16
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович FF 2018 2224
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович FF 2018 5
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович FF 2018 7
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович FF 2018 7
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович FF 2018 5
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович FF 2018 5
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович FF 2018 5
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович FF 2018 7
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович FF 2018 10
14959 Покращення технічних параметрів сепараторів транспортерів бурякозбиральних машин Куземський Віталій Миколайович FF 2018 11
14944 Підвищення ефективності роботи дробарки зерна з пневматичним завантаженням продукта Зарванський Михайло Олександрович FF 2018 9
14943 Покращення технічних параметрів дробарки зерна кукурудзи Бунь Сергій Миколайович FF 2018 6
14942 Обґрунтування технічних параметрів подрібнювача комбінованого типу для фуражного зерна Коберник Андрій Сергійович FF 2018 5
14941 Обґрунтування параметрів пружинно-захисних пристроїв для бітерних копачів Кордон Вадим Анатолійович FF 2018 6
14940 Дослідження установки безперервної дії для змішування вологих компонентів Мельник Володимир Віталійович FF 2018 8
14872 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв”, освітн Пазюк В.М. Мв 2017 10
14851 Розробка та дослідження обладнання для сушіння насіння сільськогосподарських культур Червоненький О.А. FF 2018 8
14850 Інтенсифікація процесу розділення зерна на вібраційному сепараторі Філіпченко В.В. FF 2018 10
14849 Розробка та дослідження вібраційного змішувача сипких сумішей Волошиненко В.М. FF 2018 6
14530 “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ”. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту із дисципліни Цуркан О.В., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. Мв 2017 16
14529 «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв». Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів галузі знань 0505 “Машинобудування та матеріалообробка”, напрямку підготовки 6.050503 “Машинобудування”, спеціаліза Зозуляк І.А., Горбатюк Р.М. Мв 2017 18
14521 Механізація навантажувально - розвантажувальних , транспортних та складських робіт. Методичні розробки та завдання для виконання курсової роботи Любін М.В., Токарчук О. А. Мв 2017 30
14404 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 30
14403 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 24
14318 Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds = Кінетичні особливості зневоднення вібрації та фільтрації свіжого очищеного насіння гарбуза (Web of Science) Tsurkan O. V., Gerasimov O. O., Polyevoda Y. A., Tverdokhlib I. V., Rimar T. I., Stanislavchuk O. V. СSc 2017 444
14303 Удосконалення конструкції пульсуючого змішувача рідких мас Сполітак Ю.П. FF 2017 5
14290 Модернізація тістоділильної машини лінії виробництва хліба на базі ПАТ «Концерн Хлібпром» м. Вінниця Череткова Дмитро Юрійович FF 2017 3
14289 Модернізація змішувача лінії виробництва сирної маси на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» Барабаш Руслан Юрійович FF 2017 4
14288 Удосконалення вібраційного обладнання для реалізації тонкого помелу сипкої сировини Герасимюк Р.Б. FF 2017 3
14283 Розробка вібраційного масловиготовлювача на базі ПАТ "ВНЗ"Рошен" Асюченко Валентин Валентинович FF 2017 4
14229 Розробка малогабаритної біогазової установки для приватних господарств Томашук Артем Володимирович FF 2017 7
14218 Вдосконалення пункту технічного обслуговування МТП агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Єсімантовський Олександр Ростиславович FF 2017 3
14182 Встановлення експлуатаційних характеристик змішувача кутових коливань для обробки сипких мас Пастух Олександр Сергійович FF 2017 3
14153 Дослідження процесу сушіння зерна в сушарках періодичної дії Розборський Володимир Валерійович FF 2017 6
14142 Вдосконалення технологічної лінії завантаження та переміщення сільськогосподарської продукції СТОВ «Промінь» Калинівського району Савранський Юрій Григорович FF 2017 5
14141 Дослідження процесів подрібнення зернової продукції дробаркою відцентрового типу Слободяник Віталій Олександрович FF 2017 5
14137 Механізація технологічних процесів приготування кормів на фермах ВРХ агрофірми «Гарантінвестагро», м.Іллінці Василенко Віктор Петрович FF 2017 5
14136 Модернізація кормоцеху з розробкою лінії транспортування та подрібнення концентрованих кормів на молочній фермі Беляєв Андрій Володимирович FF 2017 4
14135 Дослідження процесу подрібнення зернової продукції фермерськими господарствами Нагорний Віталій Андрійович FF 2017 5
14133 Розробка та дослідження технології виробництва на ТОВ "Продовольча компанія "Зоря Поділля" м. Гайсин Сириця Антон Павлович FF 2017 6
14129 Застосування теплонасосних технологій в процесах сушіння насіння зернових культур Асафат Максим Анатолійович FF 2017 5
14114 Дослідження працездатності різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки Сяба Микола Вікторович FF 2017 5
14106 Обгрунтування параметрів сушарки для післязбиральної обробки зерна Кузьменко В.В. FF 2017 4
14098 Розробка високоінтенсивного реактора для виробництва біогазу Яровенко Микола Миколайович FF 2017 7
14061 Модернізація сушарки барабанного типу лінії виробництва соняшникової олії на базі ПП "Агрохліб"ЛХБ", с.м.т. Муровані Курилівці Вінницької області Гонтарук Віктор Леонідович FF 2017 5
13991 Удосконалення технологічного процесу виробництва вершкового масла в умовах ТОВ ,,ТЕРРА ФУД’’ м. Тульчин Бугаєнко В.М. FF 2017 4
13990 Дослідження процесу очищення насіннєвого зерна Іскра М.М. FF 2017 5
13989 Розробка заходів з діагностування підшипникових вузлів машин в умовах ТОВ ,,РДО Україна’’ Майстер В.В. FF 2017 4
13877 Удосконалення обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" с. Бухни Погребищенського району Вінницької області Года Олександр Володимирович FF 2017 3
13827 Обгрунтування параметрів обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини Федорук Василь Вікторович FF 2017 3
13805 Розробка обладнання для термічної обробки харчової сировини в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Козловський А.Ю. FF 2017 5
13765 Удосконалення обладнання для подрібнення коренеплодів при приготуванні кормів в умовах навчального господарства ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Паньковецький Ігор Анатолійович FF 2017 4
13708 Механізація виробництва макаронних виробів в умовах ПП агрофірма ,,Рось’’ с. Слободище Іллінецького району Вінницької області Лоцкін Д.В. FF 2017 5
13707 Проект малогабаритного мобільного засобу для обробітку грунту Понич А.М. FF 2017 5
13385 Удосконалення реактора-змішувача для нейтралізації фосфоліпідів з рекуперативним використанням теплоти при виробництві рафінованої олії Шевчук Ярослав Іванович FF 2017 6
13369 Розробка змішувача лінії переробки молока на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Герман Тарас Юрійович FF 2017 10
13368 Модернізація конусної дробарки для подрібнення сухого молока на база ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Терещук Роман Петрович FF 2017 5
13357 Модернізація обладнання для теплової обробки овочевої сировини лінії виробництва томатної пасти Ткачик М.О. FF 2017 5
13294 Дипломний проект на тему «Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми гідратації олії на базі ТОВ «Підприємство АВІС» Сергін І.П., гр.5МП FF 2017 8
13284 Дипломний проект на тему «Удосконалення обладнання в апаратурно-технологічній лінії рафінації жирів на базі ТОВ «АВІС» Ладняк А.А. FF 2017 5
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. С 2016 759
13141 Удосконалення конструкції автомата-дозатора В2-ФНА лінії виробництва м’ясних консервів на базі переробного цеху ФГ «Бухнівське» Погребищенського району Вінницької області Якимчук Руслан Сергійович FF 2017 6
13140 «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства». Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно - ресторанна справа” факультет “М Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Мв 2017 7
12928 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 115030) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Герасимов О. О., Полєвода Ю. А. Пнк 2017 6
12847 Експлуатація та ремонт машин для переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства із спеціальності 133 «Галузеве машинобу Пазюк В.М. Мв 2017 9
12846 Експлуатація техніки в переробній галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства із напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробницт Пазюк В.М. Мв 2017 8
12845 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” факультет “Менеджмент та право Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Мв 2017 15
12844 Деталі машин. Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студентів напряму підготовки 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв та Машини та обладнання сільськогосподарського Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2017 21
12843 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Ковальчук О.С. Мв 2017 15
12833 Основи промислового будівництва . Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженер ія» ОК Р «Бакалавр» Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 5
12832 Основи промислового будівництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Янович В.П., Фіалковська Л.В. Нп 2017 4
12831 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в аграрних вищих навча Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Нп 2017 26
12830 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 33
12829 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. Мв 2017 42
12828 Методичні вказівки для викона ння лабораторних робіт з дисципліни « технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль і частина 1 « механічне, пневмо – та гідромеханічне переробне обладнання » для сту Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2017 3
12827 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт тематичний модуль І І частина 2 « Тепломасообмінне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської п роду Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2017 4
12741 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування» спеціалізація «обладнання переробних і харчових виробництв» Янович В.П., Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 5
12740 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістраза спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 4
12739 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 6
12738 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 133 «галузеве машинобудування» Янович В.П.,Пазюк В.М., Зозуляк І.А., Фіалковська Л.В. Пвф 2017 4
12586 Спосіб отримання органо-мінерального добрива (Пат. на корисну модель № 112558) Спірін А. В., Рудницький Б. О., Солона О. В., Полєвода Ю. А., Руткевич В. С. Пнк 2016 425
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. Сун 2016 466
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers (Web of Science) Polyevoda Y. A., Hurych A. J., Kutsyy V. M. СSc 2016 469
12508 Обгрунтування робочих параметрів процесу сушіння зерно-круп’яної сировини у вібраційній сушарці з двома U-видними контейнерами Захарчук Сергій Анатолійович FF 2017 4
12477 Дослідження процесу диспергування твердих тіл в рідині під дією ультразвукових коливань Антонов Олег Леонідович FF 2017 9
12460 Розробка та дослідження обладнання для стерилізації консервів Міхальчук Б.О. FF 2017 5
12459 Інтенсифікація процесу змішування сипкої сировини у харчовому виробництві Колісник М.А. FF 2017 4
12363 Обгрунтування параметрів машини для зачисних операцій деталей сільськогосподарських машин Данильченко В.М. FF 2017 4
12350 Дослідження процесу та обладнання для реалізації кавітаційного емульгування при виробництві маргарину Захаревич Ігор Михайлович FF 2017 5
12349 Обгрунтування робочих параметрів вібраційної барабанної зерносушарки із комбінованим механічним віброзбудженням Савчук Вадим Валентинович FF 2017 5
12348 Дослідження впливу ультразвукової кавітації на ефективність процесів відновлення сухого молока Дишливенко Ярослав Ігорович FF 2017 6
12328 Основи передових технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Літинський С.Д. FF 2017 7
12254 Технологічне обладнання м ' ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” спеціальність: 6.0551701 “Харчові технології та інженері Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 6
12242 Удосконалення технологічних режимів сушіння насіння пшениці в конвективній зерносушарці Романенко максим дмитрович FF 2017 5
12233 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0505 “Машинобудування та металообробка ”, напряму підготовки 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих на Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 15
12232 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” факультет менеджмент та право у вищих на Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Нп 2017 4
12168 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт. Розділ: вантажопідйомні машини розрахунки деталей та основних механізмів машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільсь Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2016 28
12167 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Програма навчальної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія” за спеціальності 133-галузеве машинобудув Любін М.В., Токарчук О.А. Нп 2016 18
12166 Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Автоматизовані вантажозахватні пристрої. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ФМСГ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних Любін М.В., Токарчук О.А. Мв 2016 22
11959 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» спеціальності 6.050503 В. М. Бандура, О.В. Цуркан, Л.В. Фіалковська Мв 2016 8
11958 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандура В.М.; Цуркан О.В.; Фіалковська Л.В. Нп 2016 18
11957 Програма тех нологічної практики для студентів спеціальності 6 . 050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» Бандура В. М. , Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2016 5
11956 Методичний посібник для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Берник І. М. Нп 2016 42
11955 Деталі машин та основи конструювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та е Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2016 6
11954 Деталі машин та основи конструювання Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.050503 «машинобудування» (машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, облад-нання переробн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2016 12
11953 Н а вчальна програма практики для студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» Бандура В.М., Фіалковська Л.В. , Цуркан О.В. Нп 2016 8
11952 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандури В.М, Цуркан О.В., Фіалковської Л.В. Нп 2016 2
11951 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» Бандура В.М.,Фіалковська Л.В. Мв 2016 14
11950 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль і: «технологічне проектування» Бандура В.М. Фіалковська Л.В Мв 2016 12
11949 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 2 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв 2016 8
11948 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 1 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв 2016 11
11917 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеці а- льність 181 «Харчові технології» денно ї та Фіалковська Л.В. Мв 2016 5
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С 2015 261
11866 Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором Цуркан О.В., Гурич А.Ю., Полєвода Ю.А. Сун 2014 480
11865 Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауканітового порошку Янович В. П. Полєвода Ю. А. Токарчук О. А. Єленич А. П. Сун 2016 747
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк Тд 2014 289
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. С 2011 592
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. С 2013 524
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С 2015 672
11845 Застосування ступінчатих режимів при сушіння насіння пшениці Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Самойленко К.М., Пазюк О.Д. С 2016 399
11838 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Цуркан О.В., Зозуляк І.А., Липовий І.Г. Сун 2015 597
11761 Механізація процесу очищення зернової сировини в умовах ПП ,,Хацьки-Агро’’ с. Хацьки Черкаського району Черкаської області Тимошенко М.В. FF 2016 8
11760 Удосконалення конструкції повітряно-ситового сепаратора для очищення зерна на базі ДП ДГ «Артеміда» м. Калинівка Галай Микола Володимирович FF 2016 14
11754 Удосконалення вібраційного змішувача для виробництва преміксів Юр'єв Роман В'ячеславович FF 2016 5
11753 “ Механізація процесу очистки годівниць та роздачі кормів та розробки боксу змінних розмірів ПСП «Плай» с.Пиківець Уманського району Черкаської області ” Богомаз Володимир Сергійович FF 2016 4
11742 Удосконалення конструкції шпигорізки лінії виробництва копчених ковбас на базі Козятинського м’ясокомбінату Коломієць Юлія Юріївна FF 2016 5
11741 Удосконалення теплообмінного обладнання лінії виробництва овочевих консервів на базі ВАТ «Чигиринський консервний завод» Черкаської області Гуцол Олег Степанович FF 2016 6
11740 Розробка розтиральної вальцевої машини цеху напівфабрикатів на базі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Підгурський Олександр Павлович FF 2016 6
11739 Удосконалення конструкції гомогенізатора лінії приготування вершкового масла на базі Летичівського молокозаводу Ткач Ігор Сергійович FF 2016 5
11734 Удосконалення конструкції тістомісильної машини на базі сп «жмеринський комбінат кооперативної промисловості» Матищук О. О. FF 2016 4
11730 Модернізація екструдера зернового Е-1000 лінії виробництва балансуючих добавок на базі ПП "Агро-хліб "ЛХБ" Гончар Сергій Вікторович FF 2016 4
11724 Обгрунтування основних кінетичних параметрів процесу сушіння зерна соняшника у вібраційній сушарці з U-видним контейнером Нарядчук Дмитро Олександрович FF 2016 4
11721 Обгрунтування параметрів змішувача для приготування спецій Гавенко В.В. FF 2016 4
11720 Модернізація сировиготовлювача лінії виробництва твердих сирів на базі ПрАТ «Літинський молочний завод» Коваль Олександр Михайлович FF 2016 9
11712 Наукове обгрунтування обрушування ріпаку Басістий О.К. FF 2016 6
11711 Інтенсифікація технологічного процесу екстрагування шроту сої Порощук О.В. FF 2016 4
11709 Дипломний проект на тему: “Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми виробництва маргарину на базі ТОВ «АВІС»” Колесник О.Г. FF 2016 10
11708 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для помолу харчової сировини. Гавенко М.В. FF 2016 6
11688 Модернізація сепаратора ОМБ-3 лінії виробництва вершкового масла на базі ТОВ "Гайсинський молокозавод" Рибак Дмитро Анатолійович FF 2016 4
11683 Обґрунтування режимних параметрів вібраційної сушарки зерно-круп’яної сировини Служалюк Максим Олександрович FF 2016 4
11682 Обґрунтування принципової схеми та основних робочих параметрів вібраційного млина для обробки сипкої сировини Гаврилюк Павло Олександрович FF 2016 9
11681 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми та вибір режимних параметрів вібраційної машини для миття коренеклубнеплодів Юрченко Володимир Олександрович FF 2016 5
11680 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів гідродинамічного кавітатора для обробки молока Мазур М.В. FF 2016 1355
11679 Дослідження технологічних аспектів виготовлення соняшникової олії в процесі пресування Горбань О. І. FF 2016 6
11678 Удосконалення технологічної лінії виготовлення хліба на базі хлібзаводу тов «мамин хліб» Білошенко Олексій Сергійович FF 2016 6
11677 Удосконалення конструкції вальцьового верстата для помелу зерна на борошна на базі свпп «аграрій-краснопілка» уманського району черкаської області Білоус Олександр Валерійович FF 2016 5
11664 Дослідження фрикційних пар гальмівних пристроїв Плащевський Костянтин Вікторович FF 2016 4
11604 Особливості конструкції комбінованог о змішувача для переробних і харчових виробництв Цуркан О. В. Полєвода Ю. А. Волинець Є. О. Походай М. В. Сун 2016 816
11598 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. Сун 2012 223
11596 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. Сун 2012 218
11584 Розробка ультразвукової кавітаційної технології обробки молока та обладнання для її реалізації Благий богдан олександрович FF 2016 5
11579 Обґрунтування робочих параметрів вібраційного млина об'ємних коливань для виробництва високоактивних харчових добавок Пушкар Ігор Анатолійович FF 2016 5
11571 Механізація технологічного процесу кормоприготування в умовах ФГ ,,Світлана-Н’’ Кривоозерського району Миколаївської області Ксенофонтов О.С. FF 2016 5
11551 Удосконалення ремонтної бази господарства ТОВ «Флітранс», с. Лисогора Вінницького району Вінницької області з розробкою вантажопідйомного пристрою Безпальчук Сергій Олегович FF 2016 5
11550 Удосконалення ремонтно-обслуговуючої бази ПП «Контекст», с. Коржівки Немирівського району Вінницької області з розробкою технології відновлення дискових борін Стембльовський Олександр Валерійович FF 2016 7
11549 Підвищення пропускної здатності складу готової продукції ТОВ «Агротехсоюз», смт. Калинівка Васильківського району Київської області Коровай Богдан Васильович FF 2016 4
11545 Вдосконалення механізації технологічних процесів на малій молочній фермі ПП «Мукоід», с. Оксанино Уманського району Черкаської області Веренчук Ярослав Сергійович FF 2016 5
11544 Підвищення ефективності технологічної лінії приготування кормів з модернізацією подрібнювача ТОВ «Теплик АГРО», с. Степанівка Теплицького району Вінницької області Безносюк Денис Васильович FF 2016 6
11543 Реконструкція кормоцеху з удосконаленням технологічної лінії концентрованих кормів СТОВ «АКВАВІКА», с. Іляшівки Тростянецького району Вінницької області з розробкою дозатора Морачов Сергій Сергійович FF 2016 5
11537 Покращення технологічного процесу завантаження та розвантаження затарованих вантажів на ВНТ «Агромаш» м.Калинівка Вінницької області Копаниця Дмитро Володимирович FF 2016 6
11437 Удосконалення технологічного процесу виробництва молочних консервів в умовах ПП ,,Михалич і Ко’’ смт Вороновиця Вінницького району Вінницької області Колибняк Ю.В. FF 2016 4
11408 Механізація процесу приготування сухих кормів в умовах СТОВ ,,Промінь’’ с. Черепашинці Калинівського району Вінницької області Петрук Б.В. FF 2016 6
11354 Удосконалення технологічного процесу виготовлення паливних гранул в умовах ДП ,,Хмільницький лісгосп'' Поліщук О.М. FF 2016 5
11138 Удосконалення обладнання для сушіння макарон на базі ПАТ «Вінницька макаронна фабрика» м. Вінниця Коломієць Максим Олександрович FF 2016 6
11134 Модернізація лінії виробництва сиру на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м.Гайсин Вінницької області Марчук Владислав Іванович FF 2016 8
11096 Розробка вібраційного змішувача для виробництва комбікормів на базі ФГ "Літагор" с. Миколаївка Козятинського району Вінницької області Андросюк Андрій Володимирович FF 2016 5
11062 Удосконалення конструкції бурякорізки, лінії виробництва цукру на базі ФОП Судаков Г.В Харитонов Юрій Андрійович FF 2016 8
11061 Удосконалення теплообмінного обладнання лінії виробництва морозива на базі ТОВ «Бердичівська фабрика морозива» м. Бердичів Житомирської області Джурук Сергій Володимирович FF 2016 3
11058 Модернізація прес-гранулятора лінії виробництва комбікормів на базі ПП «Фарвуцд», с. Оратів Оратівського району Вінницької област Шиговський Віталій Сергійович FF 2016 3
11033 Розробка операційно – технологічних умов на вирощування та збирання технічної верби в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» Немирівського району Вінницької області Білик Олександр Анатолійович FF 2016 5
11032 Удосконалення технології обрізки садових культур з використанням механічних засобів на базі ТОВ ПК «Зоря Поділля» м. Гайсин Вінницької області Валько Олександр Анатолійович FF 2016 4
11003 Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ” Паламарчук І.П., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. Кп 2016 10
10989 Використання машин для вирощування цукрових буряків у Рогізківській філії ПП "МТС" Чечельницького району Вінницької області з удосконаленням дискового культиватора Менкаль Ігор Володимирович FF 2016 6
10985 Модернізація розливно-упаковочного автомата лінії виготовлення пастеризованого молока на базі ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» Клімик Володимир Іванович FF 2016 7
10984 Модернізація ескімогенератора лінії з виробництва морозива на базі ПРАТ «Літинський молочний завод» Підлубний Олег Олегович FF 2016 3
10982 Удосконалення конвеєрної машини лінії фасування зерно-круп’яної продукції на базі ВАТ «Вінниця-хліб» Василенко Олександр Андрійович FF 2016 3
10981 Розробка теплообмінної апаратури лінії виробництва морозива на базі Літинського маслосирзаводу Поліщук Олег Ігорович FF 2016 3
10925 Механізація технологічних процесів на сімейній фермі при утриманні молочних корів Іванюк Михайло Юрійович FF 2016 4
10924 Удосконалення технологічного процесу та обладнання для виробництва томатної пасти в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Чміль Роман Юрійович FF 2016 5
10923 Удосконалення технології та обладнання для виробництва паливних гранул із соломи Ткачук Роман Іванович FF 2016 4
10922 Механізація технологічного процесу виробництва овочевих консервів в умовах ВАТ ,,Ямпільський консервний завод’’ Турчак Сергій Іванович FF 2016 6
10921 Удосконалення обладнання для виробництва хліба на базі пат «концерн хлібпром» Корольчук Д.С. FF 2016 4
10910 Удосконалення технології вирощування картоплі в умовах ФГ "Сур’я" м. Тетіїв Київської області Плюта Андрій Олександрович FF 2016 6
10890 Дипломний проект на тему: “Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми виробництва майонезу на базі ТОВ «АВІС»” Сивак О.В. FF 2016 7
10857 Удосконалення конструкції кутера Л5-ФКБ лінії виробництва ковбасних виробів на базі переробного цеху ФГ"Бухнівське" Погребищанського району Вінницької області Гулько Антон Олегович FF 2016 3
10847 Обґрунтування робочих параметрів вібраційного змішувача об'ємних коливань в технологічній лінії виробництва комбікормів та ТОВ "Зерносвіт" Рябоконь Олександр Петрович FF 2016 6
10846 Удосконалення технологічного обладнання для нейтралізації фосфоліпідів із соняшникової олії на ТОВ "АВІС" Злиденний Руслан Анатолійович FF 2016 5
10815 Модернізація вовчка К6-ФВП-160 лінії виробництва сосисок і сардельок на базі переробного цеху ФГ "Бухнівське" Погребищанського району Ракіцький Олександр Сергійович FF 2016 5
10776 Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2016 14
10767 Технологічне обладнання переробної галузі. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів фахового спрямування 6.0551701 “Харчові технології та інженерія” напрямку підготовки 0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської Зозуляк І.А ., Зозуляк О.В Мв 2016 3
10569 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « експлуатація техніки в переробній галузі» для студентів із напряму підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Пазюк В.М. Мв 2016 9
10469 Лінія для виробництва композиційних антиоксидантних порошків з рослинної сировини (Пат. на винахід № 109083) Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Гетьманюк К. М. Пнв 2015 348
10468 Спосіб одержання пребіотичного порошку з яблук та кабачків (Пат. на винахід № 109360) Петрова Ж. О., Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Гетьманюк К. М. Пнв 2015 322
10467 Спосіб подрібнення твердих матеріалів (Пат. на корисну модель № 103196) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Заїка І. М. Пнк 2015 407
10466 Спосіб подрібнення матеріалів (Пат. на корисну модель № 101578) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. Пнк 2015 377
10465 Спосіб подрібнення сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 101579) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. Пнк 2015 421
10464 Спосіб виробництва кісткового борошна (Пат. на корисну модель № 101580) Янович В. П., Полєвода Ю. А., Купчук І. М. Пнк 2015 425
10463 Рідинний пневмодиспергатор (Пат. на корисну модель № 101583) Янович В. П., Полєвода Ю. А., Купчук І. М. Пнк 2015 418
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko С 2015 818
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. Тд 2015 443
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. Тд 2015 618
10456 Анализ конструкций вибрационных сушилок для сыпучей сельськохозяйственной продукции П. С. Берник, И. П. Паламарчук, И. А. Зозуляк Сун 1998 285
10454 Вібраційні лоткові сушарки П. С. Берник, П. Д. Денісов, И. А. Зозуляк Сун 2000 379
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк С 2011 521
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк С 2012 351
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк С 2012 268
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович С 2013 504
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк С 2014 411
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk С 2014 582
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy С 2015 259
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик С 2015 598
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк С 2015 248
10410 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини Паламарчук І. П. Полєвода Ю. А. Янович В. П. С 2009 562
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. С 2011 536
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. С 2013 693
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. С 2015 601
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, С 2012 290
10251 Розробка експериментальної моделі вібраційного млина кутових коливань та обґрунтування параметрів його робочого режиму Дмитришин Андрій Володимирович FF 2016 3
10243 Обгрунтування параметрів змішувача біомаси пелетного виробництва Горбатюк Віктор Анатолійович FF 2016 6
10240 Розробка експериментальної моделі тороїдального млина та обґрунтування параметрів його робочого режиму Мельник Ю.І. FF 2016 5
10239 Розробка експериментальної моделі вібраційного млина об'ємних коливань та обґрунтування параметрів його робочого режиму Соломко Іван Володимирович FF 2016 4
10237 Обгрунтування параметрів робочих органів машини для різання овочів Килівник Михайло Миколайович FF 2016 5
10236 Дослідження процесу перемішування пружно-пластичних харчових мас та розробка конструкції вібраційно-гравітаційного змішувача Бондарчук Євген Віталійович FF 2016 3
10235 Дослідження процесу та розробка ультразвукових апаратів для екстрагування рослинної сировини Боднар Михайло Вікторович FF 2016 3
10212 Розробка експериментальної моделі вібраційно-планетарного зневоднювача та обгрунтування параметрів його робочих органів Тринчук Володимир Михайлович FF 2016 4
10204 Дослідження технологічного процесу змішування мікродобавок з концентрованими кормами Мотенко Владислав Володимирович FF 2016 4
10178 Обгрунтування режимів сушіння антиоксидантної сировини на основі горохово-морквяної суміші Вітов Іван Олександрович FF 2016 5
9809 ПРОГРАМА навчальної дисципліни Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки та зберігання с/г продукції Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Берник І.М. Нп 2015 13
9808 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств пер еробної та харчової галузі » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів факультету «Технологі я виробництва і переробки Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв 2015 16
9807 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств переробної та харчової галузі» тематичний модуль ІІ: «Санітарно - технічні розрахунки » для студентів факультету «Технологі я виробництва і пе Бандура В.М. Фіалковска Л.В. Мв 2015 6
9806 2 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування технологічних процесів та підприєм ств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв 2015 20
9805 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " З а- гальні технології переробних і харчових виробництв " для студентів фахов о- го спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і хар чових виробництв” н а- прямку підготовки 0505 “Машиноб Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2015 2
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. С 2015 456
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. С 2015 522
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. Тд 2013 403
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. Тд 2013 504
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. Тд 2012 416
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. Тд 2012 412
9009 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 3. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 5
9008 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 2. Для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарства спеціальності 6.0 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 112
8900 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П., Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Купчук І. П. Пнк 2014 419
8899 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 74421) Паламарчук І. П., Пазюк О. Д., Янович В. П. Пнк 2012 389
8896 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки Снєжкин Ю.Ф., Чалаев Д. М., Пазюк В.М., Пазюк О.Д. С 2009 970
8895 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та економічності процесу сушіння зерна Пазюк В.М. ,Паламарчук І.П.,Пазюк О.Д С 2010 899
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. С 2012 445
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. С 2012 779
8891 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П., Купчук І. П., Пазюк О. Д., Рябоконь В. М. Пнк 2014 436
8886 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П., Вишневський В.М. С 2015 753
8877 Вітросонячна гідрогазотурбогенераторна електростанція "Зоря" (Пат. на корисну модель № 69830) Янович В. П. Пнк 2012 378
8876 Гідроелектроенергетична установка "Струмок" (Пат. на корисну модель № 69829) Янович В. П. Пнк 2012 372
8875 Парова турбіна (Пат. на корисну модель № 69762) Янович В. П. Пнк 2012 372
8873 Вібровідцентрова сушарка (Пат. на корисну модель № 80873) Янович В. П. Пнк 2013 351
8871 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 80872) Янович В. П. Пнк 2013 411
8869 Спосіб транспортування сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 95121) Янович В. П. Пнк 2014 418
8868 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 46798) Янович В. П. Пнк 2010 364
8867 Вітросонячна електроенергетична транспортабельна установка (вестра) (Пат. на корисну модель № 61262) Янович В. П. Пнк 2011 411
8866 Наплавна гідроелектроенергетична установка "Чайка" (Пат. на корисну модель № 61261) Янович В. П. Пнк 2011 465
8865 Вібраційна центрифуга (Пат. на корисну модель № 66881) Янович В. П. Пнк 2012 408
8864 Вібровідцентрова дробарка (Пат. на корисну модель № 87816) Янович В. П. Пнк 2014 504
8863 Вібровідцентровий дезінтегратор (Пат. на корисну модель № 77877) Янович В. П. Пнк 2013 430
8862 Віброланцюгова дробарка (Пат. на корисну модель № 88614) Янович В. П. Пнк 2014 480
8861 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 48473) Янович В. П. Пнк 2010 454
8860 Віброеластичний транспортер (Пат. на корисну модель № 91328) Янович В. П. Пнк 2014 386
8859 Горизонтальний автоклав із аеродинамічним інтенсифікатором (Пат. на корисну модель № 91327) Янович В. П. Пнк 2014 770
8858 Вібровідцентрова сушарка (Пат. на корисну модель № 80873) Паламарчук І. П., Янович В. П., Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Пнк 2013 391
8857 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 91325) Янович В. П. Пнк 2014 480
8856 Роторний концентратор теплової енергії (Пат. на корисну модель № 91137) Янович В. П. Пнк 2014 445
8855 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 91136) Янович В. П. Пнк 2014 459
8854 Віброеластичний транспортер-змішувач (Пат. на корисну модель № 91135) Янович В. П. Пнк 2014 388
8853 Вітросонячна гідроенергетична електростанція "Сяйво" (Пат. на корисну модель № 91134) Янович В. П. Пнк 2014 436
8851 Вібровідцентрове обладнання для виробництва кісткового борошна (Пат. на корисну модель № 91133) Янович В. П. Пнк 2014 424
8848 Вібраційна дробарка "Якуп" (Пат. на корисну модель № 91028) Янович В. П. Пнк 2014 424
8847 Сонячний електроенергетичний генератор роторний "Сокіл" (Пат. на корисну модель № 60541) Янович В. П. Пнк 2011 493
8845 Сонячний теплоенергетичний генератор роторний "Сова" (Пат. на корисну модель № 60540) Янович В. П. Пнк 2011 437
8841 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальні технології переробних і харчових виробництв" для студентів фахового спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” де Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2015 22
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. С 2012 480
8817 Вітросонячна електроенергетична установка "Весна" (Пат. на корисну модель № 61259) Янович В. П. Пнк 2011 417
8816 Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором (Пат. на корисну модель № 61258) Янович В. П. Пнк 2011 378
8815 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 60988) Янович В. П. Пнк 2011 477
8814 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 85270) Янович В. П. Пнк 2013 410
8813 Міні-вітроелектроустановка акумулююча (аіст) (Пат. на корисну модель № 60408) Янович В. П. Пнк 2011 407
8806 Вітроелектроенергетична установка (Пат. на корисну модель № 60404) Янович В. П. Пнк 2011 414
8805 Вертикальний автоклав (Пат. на корисну модель № 93371) Янович В. П. Пнк 2014 326
8804 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 93370) Янович В. П. Пнк 2014 421
8803 Вібраційна овочерізка (Пат. на корисну модель № 93369) Янович В. П. Пнк 2014 442
8802 Спосіб виробництва полікомпозитних сипких сумішей (Пат. на корисну модель № 93368) Янович В. П. Пнк 2014 455
8801 Вібраційний змішувач рідинних сполук (Пат. на корисну модель № 93367) Янович В. П. Пнк 2014 427
8800 Вібраційний двоконтейнерний млин (Пат. на корисну модель № 93366) Янович В. П. Пнк 2014 389
8799 Вібраційний дезінтегратор (Пат. на корисну модель № 93365) Янович В. П. Пнк 2014 404
8798 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П. Пнк 2014 374
8797 Вібромашина для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкиплячому шарі (Пат. на корисну модель № 84564) Чубик Р. В., Зозуляк І. А. Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. Пнк 2013 505
8796 Керований синхронний віброзбуджувач (Пат. на корисну модель № 84565) Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. Пнк 2013 547
8795 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 74421) Янович В. П. Пнк 2012 328
8793 Вібраційний змішувач (Пат. на корисну модель № 74415) Янович В. П. Пнк 2012 363
8792 Планетарний млин (Пат. на корисну модель № 85667) Янович В. П. Пнк 2013 403
8791 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 85664) Янович В. П. Пнк 2013 422
8789 Реактор-змішувач (Пат. на корисну модель № 83087) Янович В. П. Пнк 2013 463
8788 Адаптивний пристрій для сушіння матеріалу у віброкиплячому шарі (Пат. на корисну модель № 80207) Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. Пнк 2013 397
8787 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П. Пнк 2014 411
8786 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини (Пат. на корисну модель № 93362) Янович В. П. Пнк 2014 644
8781 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Теплообмінні процеси та апарати у переробних і харчових виробництвах . Теоретичні основи » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 3
8779 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему «Процеси та обладнання для екстрагування у переробних та харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 1
8777 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та н Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 2
8775 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Процеси та обладнання для перегонки у переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підг Паламарчук І. П., Янович В. П. Кл 2015 3
8772 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» Частина 1. для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільськогогосподарстваспеціальності 6.09 БандураВ.М., Фіалковська Л.В., Зозуляк І.А. Мв 2015 94
8763 Процеси та обладнання для подрібнення у переробних і харчових виробництвах. Навчально-методичний презинтаційний матеріал Паламарчук І.П., Янович В. П. Кл 2015 5
8754 Вібраційний подрібнювач (Пат. на корисну модель № 79064) Янович В. П. Пнк 2013 413
8752 Вібровідцентрова фільтруюча машина (Пат. на корисну модель № 57010) Янович В. П. Пнк 2011 390
8750 Вертикальна вітроелектростанція "Зеніт" (Пат. на корисну модель № 76778) Янович В. П. Пнк 2013 417
8736 Методичний посібник для виконання дипломного проекту з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів фахового спрямування 7.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання. В.М. Бандура, І.П. Паламарчук, Л.В.Фіалковська Мв 2015 4
8645 Високоенергетичні екопелети (Пат. на корисну модель № 98223) Янович В. П. Пнк 2015 382
8644 Пристрій для вібраційної обробки (Пат. на винахід № 29835) Берник П. С., Ярошенко Л. В., Зозуляк І. А. Пнв 2000 482
8643 Вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів (Пат. на винахід № 39269) Берник П. С., Зозуляк І. А., Ярошенко Л. В. Пнв 2001 424
8642 Лоткова вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів (Пат. на винахід № 37394) Берник П. С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. Пнв 2001 435
8641 Лоткова вібраційна сушарка (Пат. на винахід № 37392) Берник П. С., Денісов П. Д., Зозуляк І. А. Пнв 2001 421
8638 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія, проектування і розрахунок обладнання переробних та харчових виробництв» для студентів факультету «Механізація сільського господарства» зі спеціальності 7.090221 - обладнання перероб Берник І.М. Мв 2015 14
8637 Курсове проектування з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання переробної галузі» для студентів за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія В. М. Пазюк, О. Д. Пазюк Мв 2015 2
8636 Методичні вказівки з курсу "Планування експерименту" для студентів денної та заочної форми навчання Пазюк В.М., Пазюк О.Д., Липовий І.Г. Мв 2015 2
8557 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» за галуззю знань «Машинобуду Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 5
8556 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах " для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.0505 Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 2
8555 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисцинліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентіа денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 3
8554 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни " Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015 4
8471 Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією Цуркан О.В., Герасимов О.О., Полєвода Ю.А. Риман Т.І. Станіславчук О.В. С 2015 428
8452 Розробка методики маштабного переходу “Фізична модель- натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015 495
8451 Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. С 2015 695
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2015 11
8147 Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н Бандура В. М. .Фіалковська Л.В. Нп 2014 18
7833 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія цукрового виробництва» для студентів напряму підготовки 6.051701»Харчова технологія та інженерія». Паламарчук І.П., Фіалковсьька Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2014 52
7788 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» Частина 4: Обладнання для подрібнення, перемішування та дозування для студентів напрямку підготовки 6.051701 – х Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7787 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» для студентів факультету «М Бандура В.М., Коляновська Л.М. Мв 2014 9
7786 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 3
7785 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів та заочної форми навчання" Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 1
7784 Навчально-методичний презентаційний матеріал на тему «Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підготовки «Процеси, Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 1
7783 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах" для студентів денної та заочної форми виробництва Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014 0
7782 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 2 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014 19
7781 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 1 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014 16
7771 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 3: Обладнання для розділення неоднорідних систем) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові тех Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7770 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 2: Обладнання ліній забою великої рогатої худоби, свиней та птиці) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 1
7769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 1: Механічні передачі та транспортуючі пристрої в м’ясній та молочній промисловості) для студентів напря Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7768 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 5: Обладнання для термічної обробки м’ясної та молочної продукції) для студентів напрямку підготовки 6.0 Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 0
7767 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 6: Обладнання для сушіння, екстрагування, випарювання в м’ясній та молочній промисловості) для студентів Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014 1
7711 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7710 ПРОГРАМА вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладнання переро Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7709 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014 1
7486 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 6.050503 "Обладнання переробних та Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2014 7
7485 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А Мв 2014 5
7132 Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 5
7131 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312 – «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Паламарчук І.П.,Паламарчук І.І. , Зозуляк О.В., Добранюк Ю.В. , Нп 2013 4
7130 Тематичний модуль 2. Частина 4 «Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робітдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 3
7124 Тематичний модуль 2. Частина 1 «Технологічне обладнання лінії первинної переробки молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 4
7123 «Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 4
7122 Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. "Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв" напряму підготовки 0505 Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013 10
6733 Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Контроль та управління якістю продукції" Паламарчук І. П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В Мв 2013 2
6663 Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом П. Г. Завальнюк, В. М. Пришляк С 2012 707
6662 Перспективна лінія фільтрування олії для виробництв малої потужності О. І. Єременко, М. М. Гулзенко С 2012 635
6652 Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного А. А Ящук, Р. В. Кірчук С 2012 479
6650 Дослідження руху частинок органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні В. В. Тарасюк, В. Ф. Дідух С 2012 492
6626 Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження Є. В. Штефан, Д. В. Риндюк, О. В. Таран С 2012 509
6625 Розробка обладнання для виробництва маргарину Л. В. Фіалковська, В. П. Янович, О. В. Зозуляк С 2012 716
6624 Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії О. В. Солона С 2012 520
6622 Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння І. П. Паламарчук, О. В. Зозуляк, О. О. Герасімов С 2012 546
6620 Приготування розсолів в м"ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. Д. Клюк, О. І. Некоз С 2012 799
6619 Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв В. М. Лисогор, В. М. Пришляк, В. П. Янович С 2012 541
6618 Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої Л. М. Коляновська, В. М. Бандура С 2012 582
6616 Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино-біологічних наповнювачів І. Г. Власенко, І. П. Паламарчук, Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2012 515
6611 Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу В. М. Мартишко, М. С. Волянський, В. М. Пришляк С 2012 502
6610 The utilization of phytomass for energy production in agriculture  Marek Angelovič,  Pavol Findura,  Martin Blaško,  Zuzana Bajusová С 2012 475
6599 Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, О. В. Дубчак С 2012 495
6581 Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С 2012 506
6531 Моделювання процесу сушіння насіння льону олійного А. А. Ящук, Р. В. Кірчук С 2012 536
6529 Теоретичні передумови виділення насіння огірка і дині машиною давильно сепаруючого типу А. С. Пастушенко С 2012 478
6528 Метод контролю об"ємного вмісту вологи в зерні О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2012 603
6526 Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей кисломолочних напоїв з ехінацеєю лікарською Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2012 561
6525 Застосування теорії подібності в моделюванні процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля Л. М. Коляновська, В. М. Бандура, О. В. Жегалюк С 2012 651
6523 Дослідження впливу конструктивних та технологічних параметрів шнекового пресу на процес відокремлення олії О. А. Горбенко, М. М. Огієнко, В. В. Стрельцов, Н. А. Горбенко С 2012 596
6522 Моделирование процесса измельчения биомассы в дезинтеграторе В. А. Войтов, С. В. Дригуля С 2012 571
6507 Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов С 2012 449
6445 Розширення функціональності гнучких універсальних малогабаритних агрегатів С. Ф. Вольвак, Р. В. Вихватнюк С 2012 557
6406 Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину Н. Г. Харітон, О. В. Грабовська С 2011 700
6404 Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії Л. В. Фіалковська, М. М. Дейдей С 2011 975
6403 Аналіз впливу різних способів охолодження на показник Рн м"яса О. М. Савінок, О. С. Титлов, В. В. Рибак,  Ацо Кузелов С 2011 533
6402 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І. П. Паламарчук, І. В. Зозуляк, І. А. Зозуляк С 2011 643
6401 Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення Пазюк О. Д., Паламарчук І. П., Пазюк В. М. С 2011 1832
6400 Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій О. Ф. Луговський, І. М. Берник С 2011 677
6399 Метод контролю вологості зерна О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2011 641
6398 Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є. Кравченко [та ін.] С 2011 590
6397 Вдосконалення процесу подрібнення зерна О. В. Гвоздєв, Т. О. Шпиганович, О. В. Ялпачик С 2011 1005
6396 Математична модель процесу екстрагування в системі «тверде тіло – рідина» С. М. Буйвол, П. І. Светлічний С 2011 518
6394 Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об"єктів при газорозрядній візуалізації Й. Й. Білинський, О. А. Павлюк, І. В. Милкулка С 2011 515
6130 Дослідження коливань спірального сепаратора при очищенні коренебульбоплодів від домішок В. М. Булгаков, В. М. Пришляк С 2012 525
5984 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація техніки в переробці» для студентів спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Пазюк В. М. , Пазюк О.Д., Цуркан О.В. Мв 2013 2
5983 Розрахунки підіймальних механізмів та машин. Любін М.В., Токарчук О.А., Єленіч М.П. Нп 2013 11
5982 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» для студентів напряму підготовки 0919 – Механізація та електрифікація сільського господарства спеціальності 6.091902 – Ме Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Коляновська Л.М., Жегалюк О.В. Мв 2013 40
5893 Навчальна програма практики для студентів спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Нп 2013 1
5892 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни ««Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль І частина 2 «Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах» дл Бандура В.М.; Коляновська Л.М Мв 2013 18
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О. М., Цуркан О. В. Мвв 2013 7
5742 Курсове проектування. Процеси та апарати харчових виробництв.Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія, галузь знань 0517 харчова промисловість та переробка с Паламарчук І.П. , Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. , Паламарчук В.І. Нп 2013 7
5701 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль ІІ Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2013 5
5700 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль І Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2013 7
5695 З"єднання в машинобудуванні. Навчальний посібник. Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В. Нп 2013 0
5677 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5676 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладн Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5675 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5666 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 6.051701 – Харчові технології та інженерія Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М., Янович В.П., Паламарчук В.І. Мв 2013 36
5461 Кондиціювання та охолодження. Навчальний посібник. Друкований М.Ф., Фіалковська Л.В., Друкований О.М. Нп 2012 2
5399 Навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв» для студентів спеціальності 7. 05050313 та 8. 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочно Паламарчук І.П, Пазюк В.М, Пазюк О.Д, Турич В.В Нп 2012 42
5357 Повышение целлюлолитической активности ферментов бактериальной и грибной культуры с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) А. Ю. Лымарь С 2012 345
5220 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Липовий І.Г. Мв 2012 10
5083 Курсове проектування. з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. , Янович В.П. Нп 2012 3
4523 Модель управління технологічним процесом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник, Ю. М. Лобань С 2011 547
4521 Моделювання динамічних режимів роботи установок термообробки зерна у віброзрідженому шарі з комбінованим енергопідведенням Б.І. Котов, В. О. Мирошник, Р. А. Калініченко [та ін.] С 2011 451
4518 Оптимальные параметры дробильной установки для тонкого селективного измельчения растительного сырья А. К. Гладушняк, И. В. Федоренко С 2011 470
4517 Аналіз методів екстрагування для збільшення кількості та підвищення якості олії, вилученої з олійного насіння В. М. Бандура, Т. В. Марчак, М. О. Романов, О. В. Жегалюк С 2011 1878
4414 Основи теорії і розрахунку підйомних механізмів та машин Любін М.В., Токарчук О.А. Нп 2012 8
4408 Машинно-апаратурні лінії переробки Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0902 Машинобудування, напряму підготовки 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних Паламарчук І.П., Берник І.М. Нп 2012 0
4407 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва» МОДУЛЬ 2 «Теплове та масобмінне обладнання для переробки м'ясо-молочної продукції» Берник І.М. Мв 2012 6
4406 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва» тематичний модуль 1 «Обладнання для механічної обробки тваринницької продукції» Берник І.М. Мв 2012 3
4405 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Берник І.М. Мв 2012 7
4397 Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. Нп 2012 3
4396 Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Стандартизація та контроль якості продукції" Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. Мв 2012 6
4395 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0505 “Машинобудування та металообробка ”, напряму підготовки 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих Паламарчук І.П., Зозуляк І. А. Нп 2012 2
4394 Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв. Паламарчук І.П., Зозуляк І. А., Зозуляк О.В. Мв 2012 23
4343 Програма виробничої практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 0
4342 Програма технологічної практики Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 0
4341 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук І. П., Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2012 1
4340 Наскрізна прогама практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Паламарчук, І.П., Паламарчук І.І., Фіалковська Л.В., Нп 2012 0
4339 Курсове проектування процеси та апарати переробного та харчового виробництва. Паламарчук, І.П., Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. . Нп 2012 2
4181 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва»тематичний модуль І Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 2
4178 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» тематичний модуль ІІ Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 0
4169 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв 2011 0
3875 Якість спредів виготовлених торговою маркою "Тульчинка" О. В. Паславська, П. П. Бігун С 2012 425
3871 Оптимізація cкладу модифікованих газових сумішей для упакування продуктів харчування Т. С. Красота С 2012 432
3867 Сучасні проблеми якості харчових жирів І. В. Дацюк С 2012 860
3604 Сертифікація як фактор розвитку ринку органічної продукції Р. М. Безус С 2011 516
3573 Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл О. С. Тітлов, С. М. Петушенко, С. М. Кудашев С 2011 586
3568 Відділення сирної пилюки від сироватки як шлях економії сировини і підвищення екологічної безпеки О. І. Кравець, М. М. Шинкарик С 2011 973
3563 Розробка нового типу побутових приладів Л. М. Тележенко, А. С. Тітлов, С. В. Вольневич, Ю. О. Козонова С 2011 488
3546 Перспективи застосування на морських суднах абсорбційних холодильних агрегатів (АХА) А. І. Кохановський, Г. М. Редунов, О. С. Тітлов С 2011 650
3545 Перспективы применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха И. Н. Ищенко, А. С. Титлов, А. Н. Краснопольский С 2011 623
3541 Рассмотрение процесса замеса теста в шнековых макаронных прессах Л. Н. Антропова, Н. А. Миронова С 2011 659
3537 Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві В. І. Савуляк, В. В. Савуляк, Т. І. Молодецька С 2011 578
3520 Удосконалення обладнання для виробництва майонезу Л. В. Фіалковська С 2011 2686
3519 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С 2011 423
3484 Дослідження якості сокоочистки у цукровому виробництві М. М. Чернявський С 2011 1663
3405 Оцінка якості паштетів у процесі теплової обробки при різних режимах стерилізації Т. М. Приліпко, В. М. Куций С 2011 515
3365 Перспективи використання комп"ютерних технологій щодо безпечності молочної сировини при виробництві сирів В. В. Власенко, О. В. Печенюк, М. В. Матіїшина, А. М. Гавриш С 2011 535
3070 Вплив процесів релаксації на в’язкопружні характеристики армованих епоксикомпозитів А. В. Букетов, П. Д. Стухляк, І. В. Чихіра, В. З. Сай С 2011 278
3038 Порівняльна оцінка конкурентоздатності вібраційного млина О. В. Солона С 2011 308
2914 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.100102 ,,Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання Павленко В.С., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2011 5
2913 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.050503 ,,Машинобудування" денної форми навчання Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2011 4
2911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник Мв 2011 53
2568 Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля – 90 років С 2011 400
2522 Обгрунтування технології та обладнання для первинного очищення олії соняшникової пресованої Л. В. Фіалковська, І. П. Паламарчук, В. П. Янович С 2010 1401
2507 Дослідження ефективності зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні з рослинної сировини В. Л. Зав"ялов, Ю. В. Запорожець, В. С. Бодров [та ін.] С 2010 614
2506 Залежність зусиль різання від фізико-механічних властивостей консервованих кормів В. Л. Іванов, А. В. Грицун, І. М. Подолянин, В. С. Руткевич С 2010 628
2505 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо В. М. Бандура, С. М. Буйвол С 2010 477
2504 Оцінка енергоспоживання вібраційних машин для оздоблювально-зачисної обробки деталей сільськогосподарської техніки І. П. Паламарчук, Р. М. Горбатюк С 2010 514
2457 МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СКЛАДСЬКИХ РОБІТ ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 6.090.200 - обладнання переробних та харчових виробництв Любін М.В., Гунько І.В., Кравченко І.Є. Тп 2009 1675
2454 Результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху вібраційної сушарки О.В. Цуркан, О.О. Герасимов, Л.Д. Величко, Янович В.П. С 2010 568
2450 Методика розрахунку ультразвукового кавітаційного обладнання для технологічного процесу гідролізу-екстрагування пектину І.М. Берник, І.А. Гришко, О.В. Луговський С 2010 449
2425 Механізація зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0919 «Механізація та електрифікація сільського госпо-дарства» спеціальності 7.130102 «Агрономія» Л.В. Фіалковська Нп 2010 0
2415 Курсове проектування процесів та обладнання переробного та харчового виробництва. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту з професійно-орієнтованих дисциплін І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, Л.В.Фіалковська, В.П. Янович Нп 2010 2
2410 Процеси та апарати переробних і харччових виробництв. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних закладах ІІІ– ІV рівнів акредитації І.П. Паламарчук Тп 2010 1
2400 Гідродинамічні методи інтенсифікації масообмінних процесів і гомогенізації середовищ В. А. Піддубний, А. І. Соколенко, С. В. Лензіон, О. Ю. Шевченко С 2010 589
2399 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Чалаєв, О. Д. Пазюк С 2010 665
2390 Технология нанесения защитного цинкового покрытия гальваническим и механохимическим вибрационным способами Л. А. Журавлева, Л. Г. Колодяжная, Н. Б. Чернецкая С 2010 528
2375 Адсорбція пектинових речовин із соку столового буряка палигорськітом Т. В. Шейко, Л. М. Мельник, Н. А. Жестерова, Л. С. Папіжук С 2010 703
2374 Адсорбційне очищення водно-спиртових розчинів глауконітом Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник, В. В. Манк С 2010 1084
2373 Сравнение двух способов определения коэффициента вязкости псевдоожиженной зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании Л. Н. Тищенко, Ф. М. Абдуєва, В. П. Ольшанський С 2010 404
2372 Исследование кинетики сушки семенного рапса в элементарном слое Ю. Ф. Снежкин, В. М. Пазюк, Р. А. Шапарь [та ін.] С 2010 575
2371 Энергосберегающая безотходная технология переработки плодоовощного и цитрусового сырья А. Н. Ободович С 2010 503
2370 Використання пароконденсаційної кавітації в умовах консервного цеху апк «пуща водиця» П. М. Немирович, М. М. Жеплінська, А. М. Матиящук, М. С. Вишневський С 2010 611
2364 Аналіз процесу подрібнення зерна у вальцьових верстатах з обертовим та коливальним рухом В. М. Бандура, В. С. Павленко С 2010 559
2362 Деформируемость заготовок в процессе закатки пары поршень-шатун аксиально-роторного поршневого насоса О. В. Нахайчук, В. А. Огородников, В. І. Музичук [та ін.] С 2010 451
2357 Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування нухт І. Ф. Малежик, О. С. Марценюк, Л. М. Мельник [та ін.] С 2010 1618
2356 Знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням при інкубації ікри риби С. Г. Похвалюк, В. М. Пришляк, М. А. Журавель С 2010 613
2355 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної машини для очищення гліцерину І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович С 2010 725
2354 Совершенствование технологического процесса выращивания товарных хлебопекарных дрожжей с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) А. Н. Ободович С 2010 448
2353 Використання фізичних полів для гідролізу протопектину рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник С 2010 516
2351 Дослідження процесів розділення підпресованих сирних блоків на порції в перевантажувальних пристроях Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська С 2010 389
2349 Визначення біологічно активних речовин у фруктових консервах профілактичного призначення М. М. Жеплінська, Г. М. Біла, В. М. Іщенко, М. В. Іщенко С 2010 668
2329 Курсове проектування з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції». Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник. Нп 2010 29
2323 Теоретичні дослідження синхронізації віброзбуджувачів вібраційного млина з чотирма віброзбуджувачами О. В. Солона С 2010 483
2156 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С 2010 455
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. С 2010 7
2069 Теоретичні дослідження процесу зволоження листової частини рослин В. В. Деркач С 2010 497
2067 Комплексные подходы в задачах расчета оболочек с разрезами-трещинами В. Н. Юрков С 2010 412
1956 Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп 2009 1
1864 Математична обробка еспериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методом багатофакторного експерименту В. М. Пазюк С 2010 494
1801 Аналіз конструкцій бітерних валів викопуючих пристроїв та пружно-захисних механізмів О. В. Халімон, М. В. Любін С 2010 299
1793 Удосконалення процесу екстрагування олії Ю. Ю. Кугай С 2010 413
1572 Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник Сивак Р.І. Деревенько І.А. Нп 2010 3596
1429 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля ТМ-7 «Обладнання для транспортування та зберігання молока» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв 2008 2
1376 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М., Зозуляк І.А. Мв 2008 14
1371 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2008 1
1369 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки продукції тваринництва» до виконання самостійної роботи «Норми технологічного проектування м'ясо-жирового корпусу» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв 2008 12
1250 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп 2009 2
1180 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп 2009 0
1136 Експлуатація техніки і обладнання в переробній галузі. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902, 7.091902 “Механізація сільського господарства” Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Тп 2009 1
1090 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бандура В.М., Берник І.М. Тп 2008 2
1066 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв 2008 5
1016 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тимчасова програма навчальної дисципліни для бакалаврів . І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп 2009 0
1015 Машиновикористанняі в переробному сільськогосподарському виробництві. Тимчасова навчальна програма. Л.В. Фіалковська Тп 2009 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska