The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8752
Title: Вібровідцентрова фільтруюча машина (Пат. на корисну модель № 57010)
Authors: Янович В. П.
Keywords: вібровідцентрова фільтруюча машина
Date of publication: 2011-02-08 14:23:11
Last changes: 2011-02-08 14:23:11
Year of publication: 2011
Summary: Вібровідцентрова фільтруюча машина, що містить встановлений на рамі за допомогою пружних елементів робочий контейнер із розміщеним в
ньому активним фільтруючим ротором та обладнаний пристроєм для створення коливного руху, яка відрізняється тим, що містить фільтруючий
елемент для розділення рідини на фракції та приєднаного кінематичного віброзбуджувача.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8752.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Ураїні
Publication: Пат. 57010 UA, МПК B07B 1/40. - № u 201006965 ; заявл. 07.06.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. - 2 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8752.pdf Size : 118862 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska