The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19336
Title: Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив
Authors: Друкований М.Ф. Янович В.П., Сосновська Л.В.
Keywords: глауконіт, механоактивація, вібраційний дезінтегратор, органічні добрива, біогаз
Date of publication: 2019-02-05 12:35:57
Last changes: 2019-02-05 12:35:57
Year of publication: 2017
Summary: В статті проведено аналіз технологічних особливостей виробництва біологічноактивних добрив як вторинної сировини при енерготрансформації тваринних решток в біогаз. Запропоновано застосування механоактивованого глауканітового піску у якості біологічностимулюючого компонента гумусу. Розроблено перспективну технологічну схему вібраційного дезінтегратора кутових коливань, яка дає можливість реалізувати технологічний процес високоактивного подрібнення сипких матеріалів за умови їх механоактивації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19336.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2017. - № 1(96). - С. 56-59.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19336.pdf Size : 2730467 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska