The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8868
Title: Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 46798)
Authors: Янович В. П.
Keywords: вібровідцентровий змішувач
Date of publication: 2010-01-11 10:46:45
Last changes: 2010-01-11 10:46:45
Year of publication: 2010
Summary: Вібровідцентровий змішувач, що містить підпружинений робочий контейнер з електромеханічним приводом обертового руху, дебалансний вібропривод плоских коливань, який відрізняється наявністю обода та водила, що через відкриту
конічну передачу надають сфероподібному робочому контейнеру два обертових рухи у взаємно перпендикулярних площинах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8868.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 46798 UA, МПК B01F 11/00. - № u200906332 ; заявл. 18.06.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8868.pdf Size : 116400 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska