The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8643
Title: Вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів (Пат. на винахід № 39269)
Authors: Берник П. С., Зозуляк І. А., Ярошенко Л. В.
Keywords: вібрація, сушарка, вібраційна сушарка, контейнер
Date of publication: 2001-06-04 10:58:50
Last changes: 2001-06-04 10:58:50
Year of publication: 2001
Summary: Вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів, яка має контейнер U-подібної форми із завантажувальними та розвантажувальними лотками та патрубків для підведення і відведення теплоносіїв, яка відрізняється тим, що днище контейнера містить вивантажувальну поздовжню щілину розміром 1,5-2 діаметра гранул дисперсного середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8643.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 39269 UA, МПК F26B17/26. - № 98126463 ; заявл. 08.12.1998 ; опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5. - 2 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8643.pdf Size : 140416 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska