The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8147
Title: Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н
Authors: Бандура В. М. .Фіалковська Л.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-11-26 15:31:11
Last changes: 2014-11-26 15:31:11
Year of publication: 2014
Summary: Перед перероб.Вною і харчовою промисловістю поставлена задача підвищення якості продукції, а також розробка і впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій і технологічного обладнання, покращення санітарно-гігієнічних умов виробництва, техніки безпеки, послідовне скорочення застосування ручної і важкої фізичної праці, а також використання нових конструкційних матеріалів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8147.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8147.pdf Size : 1430656 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska