The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5399
Title: Навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв» для студентів спеціальності 7. 05050313 та 8. 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочно
Authors: Паламарчук І.П, Пазюк В.М, Пазюк О.Д, Турич В.В
Keywords:
Date of publication: 2012-11-28 15:13:33
Last changes: 2012-11-28 15:13:33
Year of publication: 2012
Summary: Курсовий проект з дисципліни «Експлуатація та ремонт харчових та пе-реробних виробництв» виконується з метою закріплення отриманих знань та набутих навиків з вибору: технологічного обладнання харчових та переробних виробництв, експлуатації та ремонту, проектування ремонтно-механічної майстерні; самостійно користуватись спеціальною літературою, довідниками і каталогами, а також оформлення та складання технічної документації, та ін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5399.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5399.pdf Size : 1506715 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska