The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5827
Title: Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця
Authors: Джеджула О. М., Цуркан О. В.
Keywords: компетентний фахівець
Date of publication: 2013-03-27 10:10:16
Last changes: 2013-03-27 10:10:16
Year of publication: 2013
Summary: В монографії узагальнено досвід організації навчально-виховного процесу, самостійної, поза аудиторної та дослідницької роботи студентів і викладачів, належне місце відводиться впровадженню інтерактивних методів навчання міждисциплінарній інтеграції при підготовці фахівців для АПК країни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5827.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: колект. моногр. - Могилів-Подільський : Могилів-Подільс. технолог.-економ. коледж ВНАУ, 2013. - 232 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 5827.pdf Size : 5788191 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska