The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4397
Title: Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти
Authors: Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-03-28 09:49:31
Last changes: 2012-03-28 09:49:31
Year of publication: 2012
Summary: Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації денної та заочної форми навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4397.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4397.pdf Size : 996286 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska