The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2023

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
35579 Експрес метод визначення моментних характеристик асинхронних електродвигунів Граняк В.Ф., Кожушко О.В. Сун Актуальною тенденцією протягом останнього десятиріччя є зростаюча важливість автоматизованих електро 16
35576 Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для здобувачів вищої освіти (магістр) денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Вінниця: РВВ ВНАУ, 2023. 30 с. Позняков С.П., Дем`янчук Ю.В., Правдюк А.Л., Маньгора Т.В., Маньгора В.В. Мв 2 Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для здобувачів вищої ос 5
35575 Управління ризиками господарської діяльності підприємства та шляхи їх зниження Балдинюк В.М. Сун У статті розглядаються питання управління ризиками господарської діяльності підприємства та шляхи їх 28
35569 Шум як ергономічний фактор виробничого процесу Борисюк Д.В., Спірін А.В., Присяжнюк Д.В., Твердохліб І.В. Сун В умовах високого технічного оснащення праці, комплексної механізації та автоматизації виробництва т 31
35568 Математична модель визначення технічного стану електронної системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee’d» Боисюк Д.В., Спірін А.В., Зелінський В.Й. Сун В якості об’єкту діагностування обрано електронну систему управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d 37
35555 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Інженерний менеджмент» для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 208 «Агроінженерія», освітнього рівня другого (магістерського). Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менеджм 4
35554 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього рівня другого (магістерського) форма навчання денна. Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менеджм 5
35544 Digital Tools for Accounting and Analytical Support of Enterprises: Innovation and Management Aspect Prodanchuk M., Dankevych A., Aksonova O., Tomchuk O. СWeof The modern global economy requires the digitalization of all spheres of enterprise activity, includi 34
35520 Research of energy consumption of the vibration machine for surface restoration of working bodies of tillage units Tsurkan O., Horbatiuk R., Spirin A., Borysiuk D., Tverdokhlib I., Trukhanska O. СScof An urgent issue for the development of the agro-industrial complex is the increase in the production 27
35519 Simulation of algorithms for detection, localization and tracking of moving objects in video streams Krasilenko V.G., Kychak V.M., Nikolskyy A.I., Lazarev A.A., Nikitovich D.V. Дк In this work, algorithms for detecting, localizing and tracking moving objects in a stream of video 113
35518 Зміна фітотоксичності субстратів піщаних кар’єрно-відвальних комплексів центрального Поділля під впливом потенційно-родючих порід Мудрак О.В., Магдійчук А.П., Мудрак Г.В. Сун В статті наведено результати біотестування субстратів піщаних кар’єрно-відвальних комплексів 28
35511 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 38 с. Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35510 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 37 с. Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35509 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 19 с. Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35508 Етичні вимоги до правничої професії. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35507 Етичні вимоги до правничої професії. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35506 Етичні вимоги до правничої професії. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп Етичні вимоги до правничої професії 0
35505 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 38 с. Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 0
35503 Порівняльне правознавство. Порівняльне правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп Порівняльне правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) р 0
35502 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп Міжнародне приватне право 0
35490 Growth rate, indicators of slaughter and quality of pork with the additional introduction of a chelated copper complex into the diet of pigs Razanova O., Skoromna O., Chudak R., Poberezhets Y., Ohorodnichuk H. СSc The effciency of conducting industrial competitive pig breeding in Ukraine depends on the level of f 28
35488 The laboratory estimation of essential oils as biological methods against black cherry aphids M. cerasi Eisa M.A.S., Matsera O., Cagáň Ľ. СSc Plants` essential oils play a considerable role in the plant integrated protection systems against h 23
35487 Variability of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Provenances in Central Ukraine Neyko I., Matusyak M., Neyko O., Tsyhanska O. СSc A total of 65 pedunculate oak (Quercus robur L.) provenances from the southern, central, northern, a 25
35479 Financial performance determinants of Ukrainian agricultural companies in the pre-war period Lehenchuk S., Raboshuk A., Zhyhlei I., Zakharov D., Fedoryshyna L. СScof Panel data regression analysis, carried out using the GRETL software, was used as a research method. 36
35469 Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Берник І.М., Соломон А.М., Коляновська Л.М., Новгородська Н.М., Овсієнко С. Мв Підвищення ефективності та якості виробництва потребує раціонального поєднання теоретичних знань здо 4
35459 Аналітичні дослідження віджимної насадки двогвинтового пресу для зневоднення кормів Луц П., Авлєв В. Сун Результатами проведених досліджень дозволили отримати теоретичні залежності розподілу тиску за довжи 28
35451 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Дриманова Л.М. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні п 12
35450 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галу Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Дриманова Л.М. Мв Методичні вказівки містять перелік тем із тестовими завданнями, питання для самоперевірки щодо зас 5
35449 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адмін Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Дриманова Л.М. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту», 4
35448 Environmental safety of agricultural business in Ukraine: accounting and analytical support Lepetan I., Hutsalenko L., Prodanchuk M., Cherednichenko T. Суз Delimitation of the environmental component of national and corporate economic activity is one of th 32
35436 Directions and methods of modernization of the energy sector through the use of biofuels Burlaka S., Воretska Т., Kupchuk I. Суз This article presents current directions and methods of modernization of the energy sector using bio 32
35417 Пероральна імунологія диких м’ясоїдних тварин в умовах Вінниччини, нова ера в системі антирабічних заходів Паладійчук О.Р. Дк Сказ – одна з самих небезпечних вірусних хвороб спільних для тварин та людей. Нозоареал сказу в світ 35
35403 2 Програма атестаційного іспиту за спеціальністю. Освітньо-професійна програма Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринниц Огороднічук Г.М., Скоромна О.І., Чудак Р.А., Разанова О.П., Соломон А.М. Нп Програму атестаційного іспиту підготовлено відповідно до освітньо- професійної програми Технологія 0
35402 Методичні вказівки до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів денної ізаочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Скоромна О.І., Чудак Р.А., Разанова О.П., Побережець Ю.М., Голубенко Т.Л. Мв Завершальним етапом підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП Технологія 0
35401 Методичні вказівки до проведення виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо- професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 Технологія виробництва і перероб Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Огороднічук Г.М., Разанова О.П., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Главатчук В.А. Мв Методичні вказівки до проведення виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищо 1
35396 Modeling of a Cryptographic Protocol for Matching a Shared Secret Key-Permutation of Significant Dimension with its Isomorphic Representations Saiko V., Krasilenko V., Kiporenko S., Chikov I., Nikitovych D. СSc A protocol for agreement by user parties of secret keys-permutations of significant dimension and th 130
35395 Modeling of Multiport Heteroassociative Memory (MBHM) on the Basis of Equivalence Models Implemented on Vector-Matrix Multipliers Saiko V., Krasilenko V., Chikov I., Nikitovych D. СSc The work is devoted to consideration of issues related to associative processing of information for 114
35394 Financial outsourcing in the analysis of environmental fiscal revenue management Koval V., Fostolovych V., Kubai O., Tkachyk F., Prystupa L., Laktionova О. СScof Despite changes in regulatory policy, greenhouse gas emissions into the atmosphere have not decrease 35
35385 Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва в умовах системних безпекових викликів Шеленко Д.І., Дюк А.А., Мацола М.М. Сун У час системних безпекових викликів необхідно постійно досліджувати напрямки державного регулювання 30
35369 Стратегія сталого розвитку природи та суспільства. Методичні вказівки з виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту а Мудрак Г.В., Вітер Н.Г. Мв Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та зао 9
35357 Вібраційна конусна дробарка з керованим віброприводом Гончарук І.В., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А., Руткевич В.С., Войціцький О.В. Пнк Вібраційна конусна дробарка з керованим віброприводом містить електродвигун, приводний вал з дебалан 32
35356 Вібраційна дробарка з керованим віброприводом Гончарук І.В., Купчук І.М., Яропуд В.М., Бурлака С.А. Бистрицький О.П. Пнк Вібраційна дробарка з керованим віброприводом містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, 32
35354 Управління організаційно-інституційним та ресурсним потенціалом соціальних підприємств у розвитку сільських територій: теоретичний концепт аналізу Шпикуляк О.Г., Дюк А.А., Балдинюк І.Ф. Сун У статті розкрито теоретико-методологічні засади соціальної та економічної соціалізації підприємницт 26
35353 Екологобезпечне землекористування у повоєнний період Дячинська О.М. Дк Земля є важливим економічним ресурсом України, який може допомогти Україні пережити повномасштабну в 29
35352 Вплив мінерального премікса на показники забою свиней та морфологічний склад туш Разанова О.П. Дк Гарантування продовольчої безпеки країни нерозривно пов’язане з успішним розвитком галузей тваринниц 25
35351 Effects of Hydroxychloroquine and Tacrolimus on Discoid Facial Lupus Erythematosus in a Dog Zhelavskyi M., Kernychnyi S., Betlinska T. СSc Discoid lupus erythematosus is lupus in dogs an autoimmune disease that affects the skin. A 6-year-o 23
35350 Ensuring cybersecurity in accounting in the digital economy era Laichuk S., Yatsko M., Koval L., Dovzhyk O., Harkusha S. СScof The study emphasizes the importance of protecting accounting data in cyberspace, namely th 31
35349 Weed infestation of winter wheat in organic crop rotation and economic efficiency of its cultivation Sobko M., Medvid S., Amons S., Zakharchenko E., Nechyporenko V., Masyk I., Pylypenko V., Kolodnenko N., Rozhko V., Karpenko O., Toryanik V., Selezen O. СWeof Organic farming is an important way to get healthy food and build a healthy nation. There is no alte 38
35345 Content of heavy metals in the phytomass of the natural meadow ecosystems of Vinnytsia region under general background pollution and as a result of anthropogenic transformation of land Titarenko O. Сун Meadows as plant ecosystems of the Forest-Steppe zone are secondary in origin. They were formed on t 34
35340 Облікове забезпечення соціальної відповідальності аграрного бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і опо Коваль Л. В. Мв Методичні вказівки до практичних занять здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адмі 1
35337 ООблік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік і фінансова звітність за 0
35336 Ультразвукова гомогенізація у виробництві молочних продуктів Луговський О.Ф., Берник І.М., Гришко І.А., Желяскова Т.М., Желясков В.П. Сун В промислових масштабах актуальним є питання продовження терміну придатності та збереження якості мо 29
35335 Європейський досвід виробництва біогазу й біометану з відходів за принципом циркулярної економіки у сільському господарстві Гончарук І.В. Сун У статті проаналізовано виробництво біогазу з відходів сільськогосподарської діяльності у контексті 39
35334 Оцінка потенціалу агробіомаси АПК України для виробництва біопалив Гончарук І.В., Гонтарук Я.В., Ємчик Т.В., Голембівський С.О. Сун Обґрунтовано необхідність розвитку використання потенціалу агробіомаси для виробництва біопалив, що 36
35333 Estimation of biomethane yield from silage fermented biomass of oilseed radish (Raphanus sativus l. var. oleiformis Pers.) for different sowing and harvesting dates Tsytsiura Y. СSc The potential possibility of using oilseed radish biomass of different sowing dates (technological i 32
35331 Математичне моделювання як засіб формування фахової компетентності майбутніх економістів Новицька Л. Сун Стаття присвячена дослідженню компетентнісного підходу у контексті підготовки майбутніх фахівців еко 32
35329 Фізико-математична модель процесу пресування паливних брикетів з рослинних матеріалів Говоруха В.Б., Луц П.М., Кисельов О.В. Сун У процесі утворення брикету стискання характеризується зміною щільності, тобто відбувається процес п 33
35328 Управління екологічними параметрами галузі овочівництва за критерієм показника використання та відтворення родючості ґрунту Логоша Р.В., Гарбар Ж.В. Сун У статті наведені результати пошуку оптимального балансу між рентабельністю сільського господарства 43
35327 Основні чинники формування поведінки людини у суспільстві Березюк С.В., Пронько Л.М., Года О.О. Сун У статті встановлено основні чинники, що впливають на поведінку людини у суспільстві, які взаємодіют 37
35322 Learning english under the sounds of air raid sirens: analysing undergraduate efl students’ sustainable learing practices Kapranov O., Voloshyna O. СSc The article presents a mixed-methods study that examines how undergraduate students of English as a 42
35318 Цифровізація економічних і логістичних систем: створення та впровадження кластерного хабу Коляденко С.В. Сун Дослідження містить аналіз теоретичних аспектів цифровізації, визначення концепції кластерних хабів, 35
35315 Features of the formation and implementation of the strategy for the development of agricultural enterprises in war and post-war period Нarbar Zh., Нarbar V. Мвз The strategy of the development of agro-industrial complex enterprises foresees processes of qualita 28
35311 Financial mechanism in the system of economic vectors of development of hotel and restaurant and agricultural enterprises Aleskerova Y., Fedoryshynа L. СWeof The purpose of the work is to study the aspects of the financial mechanism of the hotel-restaurant a 34
35310 Audit of Financial Statements as a Component of Economic and Financial Security of an Enterprise under Martial Law: Approaches and Analysis Nazarova H., Abasov V., Holovchak H., Mulyk Y., Ponomarova N. СWeof The analysis of the financial security of an enterprise is used primarily to identify threats to its 39
35309 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 20 Скоромна О.І. Мв Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищ 1
35308 Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі Скоромна О.І. Мв Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної робо 2
35304 Tax Policy in EU Member States and Their Experience as a Guide for Ukraine Pravdiuk M., Kolomiiets H., Magopets O., Mushenok V., Lutsenko I. СWeof In the context of Eurointegration and the formation of tax policy in Ukraine per EU standards, it is 42
35303 Ensuring reliability and resource conservation coulters discs of grain seeders Trukhanska O., Hadaichuk M. Сун A study was conducted aimed at studying the problems of the reliability of coulter discs and proposi 35
35301 Маркетингові аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств із виробництва біопалив Гончарук І.В., Логоша Р.В., Семчук І.А. Мвв Конфліктний зміст сучасного розвитку сільськогосподарських підприємств України обумовлений двома осн 38
35299 Hematological and Biochemical Parameters of Macropod Progressive Periodontal Disease in Wild Western Gray Kangaroos Zhelavskyi M., Kernychnyi S., Betlinska T. СSc Macropod progressive periodontal disease (MPPD), known as Lumpy Jaw, poses a persistent and potentia 24
35298 Вплив способу формування рослин на ріст і розвиток індетермінантного гібриду помідора Тойво F1 Вдовенко С.А., Сєвідов В.П. Сун У дослідженні розглянуто ефективність різних способів формування рослин при вирощуванні помідора. По 26
35296 Похибки цифрової обробки сигналів при віброакустичному діагностуванні Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Гудок В.С., Коробко Д.О. Сун Інтенсивний розвиток засобів обчислювальної техніки, цифрових методів вимірювання і мікроелектронної 24
35295 Математична модель віброакустичного сигналу отриманого при віброакустичному діагностуванні машин Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Ковальчук О.О. Сун Сучасний етап розробки та використання засобів діагностування характеризується інтенсивною комп`ютер 30
35294 Використання робочого органу універсального вібромлина для сушіння зернового матеріалу Солона О.В., Твердохліб І.В., Котов Б.І., Панцир Ю.І. Сун Одним з перспективних напрямків інтенсифікації тепло і – масопереносу в процесах сушіння рослинних м 26
35293 Система діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотнокерованих асинхронних електроприводів із застосуванням FPGA Грабко В.В., Проценко Д.П., Бартецький А.А., Чмих К.В. Сун У даній статті представлена інноваційна система діагностики гальмівних коліс у перетворювачах частот 26
35292 Вплив освітнього простору університету на виховання іншомовної комунікативної культури студентів Малик В.М. Тд Доведено, що однією із основних тенденцій іншомовної підготовки в ХХІ столітті стало створення сприя 31
35291 Environmental indicators of the operation of a diesel generator running on a mixture of biofuels Galushchak O., Burlaka S., Kupchuk I., Bondarenko V., Gontaruk Y. СSc The article examines the environmental performance of a diesel generator that runs on a biofuel mixt 37
35288 Synthesis, characterization, molecular docking studies of new alkyl derivatives of 5-(2-bromo-4-fluorophenyl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol Shcherbyna R., Kalchenko V., Kulish S., Salionov V., Morozova L., Nedorezaniuk N., Mazur O. СSc The main goal of this article is to present the results of the synthesis of new alkyl derivatives of 30
35286 Представництво об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів in situ листяних порід у розрізі типів лісу в умовах Правобережного Лісостепу України Нейко І.С., Матусяк М.В., Нейко О.В. Сун У статті проведено аналіз формування та локалізації об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів 32
35285 Перспективи вирощування рослин роду Eustoma L. в закритому ґрунті Вдовенко С.А., Матусяк М.В., Данилюк Б.М. Сун У статті наведено результати досліджень, щодо вирощування рослин Eustoma L. в умовах закритого ґрунт 27
35284 Investigation of the energy indicators for the surface treatment of soil by a harrow with a screw-type working body Bulgakov V., Kaletnik H., Trokhaniak O., Lutkovska S., Klendii M., Ivanovs S., Popa L., Yaropud V. СScof Restoration of the soil fertility is an important task for scientists and practitioners. Based on th 32
35283 Wood waste processing as an alternative fuel economy Sereda L., Shvets L., Trukhanska O., Shkuta V. Сун Being dependent on energy carriers, Ukraine becomes dependent on energy carrier exporters, who const 27
35282 Main directions of establishing a socially–oriented labor market in modern conditions Germaniuk N. Мвз Ensuring food security both in Ukraine and in the world is always one of the priority areas of the g 46
35281 Методичні положення індикативної оцінки регулювання та розвитку підприємництва в сільському господарстві Мамчур В.А, Германюк Н.В. Сун У статті удосконалено підходи до трансформації методологічних основ оцінювання інституціонального се 35
35280 Оптимізація тривалості працездатності закочувального ролика Паладійчук Ю.Б., Стецюк П.М. Сун Для забезпечення високої якості процесу консервування, критично важливо мати надійне обладнання, зок 29
35279 Research of the vibratory formation of the compassion of powder materials by hydro-impulse loading Paladiychuk Y., Telyatnіk I., Kubai M. Сун Modern trends in the field of mechanical engineering require constant improvement of production thro 25
35277 Influence of biologisation of the nutrition system on the transformation of biological nitrogen and formation of soybean productivity Didur I., Tsyhanskyi V., Tsyhanskа O. Сун Rising prices for mineral fertilisers stimulate the search for alternative ways to optimise the exis 26
35275 Environmental determinants of health of the population of Ukrainian regions in the context of sustainable development Mudrak O.V., Yermishev O.V., Mudrak H.V., Skrypnyk S.V. СScof The World Health Organisation`s 2030 Agenda notes that health and well-being, in combination with en 31
35273 Study of the kinematics of the positioning mechanisms of wide-grip machine-tractor units Шаргородський С.А., Кондратюк Д.А. Сун Як зазначено у гуманітарній продовольчій програмі «Grain from Ukraine», що започаткована президентом 29
35272 Оцінка деформаційної стійкості матеріалу заготовок під час прямого витискування за допомогою методу штампування обкочуванням Ярошенко Л.В., Колісник М.А., Штуць А.А., Присяжнюк Ю.С. Сун Оцінка деформаційної стійкості матеріалу заготовок під час прямого витискування за допомогою методу 36
35271 Дослідження та удосконалення процесу обробки зображень навігаційної системи сільсько-господарських машин з урахуванням умов обмеженої видимості Возняк О.М., Штуць А.А., Булига А.І., Харченко Р.Є. Сун Сучасні технології обробки зображень вже широко використовуються в сільському господарстві. Трактори 39
35269 Харчова добавка натрій бензоат (Е211): безпека застосування в харчовій промисловості та вплив на організм людини. огляд літератури Морозова Л.П. Сун Предмет. Харчування є однією з найголовніших потреб людини. Якісна їжа є постачальником енергії для 33
35268 Аналіз показників екологічного стану басейну річки Південний Буг у м. Вінниця Морозова Л.П. Сун Здійснено аналіз сучасних екологічних проблем басейну річки Південний Буг, який дозволяє виявити най 40
35267 Процес формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови за допомогою застосування інформаційних технологій Кубай М. Сун У статті уточнено поняття “система дистанційного навчання”. Наведено основні переваги системи дистан 44
35266 Особливості конструкцій сучасних візків-підбирачів та ефективність їх роботи при заготівлі стеблових кормів для виробництва високопоживної білково-вітамінної пасти та жому Холодюк О.В., Твердохліб І.В., Кузьменко В.Ф. Сун У господарствах АПК України використовують усі різновиди листостеблових кормів, які складають майже 37
35265 Research of technological equipment for the production of bulk food mixtures Polievoda Y., Volynets Ye. Hryshchyshyn V. Сун The development of technologies and modern equipment for the agricultural sector, as well as growing 43
35264 Інтенсивність накопичення важких металів насінням та шротом соняшнику Гуцол Г., Мазур О. Сун Сьогодення показує, що соняшник залишається одним із прибуткових продуктів на внутрішньому ринку, як 35
35263 Ефективність використання стрічкової сушарки Бабин І., Бурлака С., Холодюк О Сун В роботі досліджено ефективність використання стрічкової сушарки для процесу сушіння різни 42
35260 Лексична семантика англомовних термінів в агрономії Малик В.М. Сун Актуальність даної статті обумовлена тим, що у зв’язку з постійним розвитком науково-технічного прог 33
35259 Іноземна мова як інструмент виховання іншомовної комунікативної культури Малик В. Сун Стаття присвячена аналізу особливостей іноземної мови. Доведено, що мова виступає сполучною ланкою м 38
35255 Development of machine unit for resource-saving technologies of soil processing Shvets L., Ostapenko V. Сун Water and wind erosion are possible on crop rotation fields. By using various agrotechnical techniqu 29
35253 Garden pea yield depends on sowing time and application of waterretaining granules in the Right-Bank Forest-Steppe Palamarchuk I.I. Сун The article describes a study of the influence of different periods of sowing vegetable pea seeds us 38
35252 Моделювання багатопортової гетероасоціативної пам’яті (БГАП) на основі еквівалентністних моделей, що реалізуються на векторно-матричних перемножувачах Красиленко В., Чіков І., Нікітович Д. Тд Робота присвячена розгляду питань стосовно асоціативної обробки інформації з метою апаратно- 58
35251 Simulation of a cryptographic protocol for agreement a shared secret key-permutation of significant dimension with its isomorphic representations Krasilenko V.G., Kiporenko S.S., Chikov I.A., Nikitovych D.V. Тд A protocol for agreement by user parties of secret keys-permutations of significant dimension and th 131
35250 Modeling a method for generating a stream of secret keys in the form of permutation matrices for encryption-masking of video frames and studying its characteristics Krasilenko V., Pidlubnyi V., Nikitovich D. Сун The article considers a method of forming a stream of secret matrix keys in the form of permutation 132
35247 Corporate social responsibility in Ukraine under martial law: accounting aspects Pokynchereda V., Bondarenko V., Pravdiuk N., Ivanchenkova L., Sokoliuk I. СWeof Conducting socially responsible activities is an important component of modern business, creating pr 41
35245 Analysis of current trends in teaching English in Ukraine Ivashchuk A., Malyk V., Trubenko I., Varha N., Zhalinska I. СWeof The article aims to study the latest trends used in teaching English in Ukraine. The comparative and 37
35243 Спосіб підвищення продуктивності бугайців молочної породи та поліпшення якості яловичини в умовах дефіциту мікроелементів Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І., Огороднічук Г.М. Пнк Спосіб підвищення продуктивності бугайців молочної породи та поліпшення якості яловичини в умовах де 46
35242 Вібраційна шахтна сушарка Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пнк Вібраційна шахтна сушарка містить теплоізольовану камеру із поярусно встановленими за допомогою пруж 35
35241 Вібраційна сушарка з інфрачервоними випромінювачами та рознесеними опорами віброзбудників Ярошенко Л.В., Гончарук І.В., Телекало Н.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Пнв Об`єктом винаходу є вібраційна сушарка з інфрачервоними випромінювачами та рознесеними опорами вібро 38
35240 Optimization of energy-efficient processes in the production and processing of agricultural products Kravets S. Сун The article presents materials for the analysis of energy efficiency of foreign and domestic agricul 29
35239 Огляд конструкцій зернозбиральних комбайнів компанії New Holland Єленич А.П. Сун Сьогодні зернозбиральні машини вдосконалюються у напрямах підвищення продуктивності та стійкості тех 24
35238 Конструктивні особливості тракторів компанії Massey Ferguson Єленич А.П. Сун Всі, хто сьогодні купує трактор Massey Ferguson очікує від нього відповідність новітнім експлуатацій 33
35237 Підвищення ефективності прийняття організаційно-економічних та безпекових управлінських рішень у системі публічного управління в умовах активізації інтелектуальних драйверів смарт-економіки та конкурентного розвитку міжнародного агробізнесу Овєчкіна О.А., Колесник Т.В., Арбузова Т.В., Чайка М.О. Сун В статті узагальнено підсистеми публічного управління, а саме: політичну, економічну, соціальну, адм 29
35236 Управління прибутком підприємства в умовах цифрової трансформації Мулик Т. О. Дк Прибуток є важливим показником, що визначає ефективність діяльності будь-якого господарюючого суб’єк 31
35235 Technological progress in solar panels: achievements and innovations Kravets S. Сун The modern world faces a major problem of meeting energy needs, which requires us to develop sustain 32
35234 Оцінка цільових індикаторів розвитку підприємництва в механізмі його регулювання Мамчур М., Германюк Н. Сун Метою статті є оцінка цільових індикаторів розвитку підприємництва в механізмі його регулювання. Виб 27
35233 Дослідження технологічного процесу механічного зневоднення відходів харчових виробництв шляхом математичного моделювання Калетнік Г.М., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А. Сун Відокремлення вологих дисперсних матеріалів стає актуальним завданням для промисловості України та і 30
35232 Особливості взаємодії роторних очисників з головками коренеплодів цукрових буряків Борис М.М., Мартинюк А.В., Грицун А.В., Швець Л.В. Сун Цукрові буряки - одна з найбільш важливих технічних культур та одне із джерел отримання цукру в Укра 47
35231 Технологія виробництва рослинної білково-вітамінної пасти Твердохліб І.В., Солона О.В., Полєвода Ю.А., Холодюк О.В. Сун Проблема забезпечення населення України продукцією тваринного походження наразі є дуже актуальн 33
35230 Ways to stabilize the condition of the transportation of agricultural products in the conditions of large-scale russian aggression Hunko I., Kholodiuk O., Lipnitskiy R. Сун The issue of transportation of agricultural products from the producer to the buyer is important for 23
35229 Особливості організації обліку виробництва й збуту органічної продукції у підприємницьких структурах малого бізнесу Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Сун Мета статті полягає у вивченні підходів до відображення в обліку й звітності виробництва, а також зб 38
35228 Економічна безпека в контексті реалізації національних інтересів в умовах інформаційної економіки Коляденко С.В. Сун В статті досліджено та конкретизовано внутрішні та зовнішні загрози та їх взаємозв’язок у за- безпеч 39
35227 Морфологічні особливості та урожайність ячменю ярого залежно від системи удобрення Паламарчук В.Д. Сун Система удобрення впливає на характеристику формування морфологічної системи рослин та можливості ут 31
35226 Теоретико-правові основи формування сучасного безпекового середовища Дем’янчук Ю.В., Новак Я.В., Сидоренко В.В., Добренька Н.В. Сун У даній статті велика увага приділяється, визначенню та характеристиці безпеки в країні під час воєн 37
35220 Міжнародний агробізнес. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» за осв Колесник Т.В., Підвальна О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю 0
35218 Ukraine's agricultural sector in times of war: turning challenges into opportunities Mazur K., Alieksieieva O. Мвз The russian federation’s invasion of Ukraine on 24 February 2022 caused heavy civilian casualties, d 41
35216 Алгоритм експериментального дослідження гідроімпульсного пристрою для зміцнення деталей деформацією Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун У галузі машинобудування, для виготовлення заготовки або деталі машини, зазвичай використовуються рі 25
35215 Значення аграрного сектора економіки у забезпеченні продовольчої безпеки України Томашук І.В., Борболюк Є.А. Сун У статті розглянуто вплив аграрного сектору економіки на формування продовольчої безпеки країни. За- 36
35212 The Management of Innovation Processes in Higher Education Institutions of Ukraine on the Way to the Formation and Development of the European Knowledge Market Makarov Z., Ovsiankina L., Tokuieva N., Shevchenko S., Zahorodnia A., Tadeush O. СWeof Ukraine as an independent state with a European vector of development and an orientation towards Eur 33
35211 Study of the characteristics of vibrorheological models of bulk raw materials in the working area of a vibrocentrifugal mixer Polievoda Y., Volynets Ye. Сун Determining the movement of loose media in vibrating equipment (in particular, vibratory volume proc 37
35210 Математичне моделювання процесу переміщення зернового матеріалу на поверхні безпровального решета вібропневмоімпульсного сепаратора Степаненко С.П., Котов Б.І., Волик Д.А., Замрій М.А. Сун Наведено результати теоретичного дослідження руху зернового матеріалу на поверхні безпровального реш 31
35209 Застосування динамічної синхронізації при агрегатуванні віброзбуджувачів адаптивного вібраційного млина Солона О.В., Замрій М.А. Сун Одним із прогресивних типів подрібнювачів є вібраційні млини, які мають високу продуктивність, та по 30
35208 Дослідження процесів штампування обкочуванням за рахунок аналізу моделювання деформовності матеріалу заготовок Михалевич В.М., Штуць А.А., Колісник М.А. Сун У даній науковій статті розглядається актуальна проблема моделювання деформовності матеріалу при вик 31
35207 Встановлення основних механічних характеристик класичних геометричних ємностей з однорідними наповнювачами Дубчак В.М., Манжос Е.О. Сун Актуальним питанням багатьох галузей сучасної економіки є можливість різноманітних використань ємнос 39
35204 Simulation of the process of vibrating sunflower drying Zozulyak I. Сун This work is devoted to the research and substantiation of the technology of drying sunflower seeds 28
35203 Improving the organization of centralized restoration of agricultural equipment parts Trukhanska O., Ostapenko O. Сун Effective use of machines largely depends on timely and high-quality maintenance and repair. Due to 27
35202 Innovative methods of expanding the functional capabilities of the single-spindle lathe Veselovska N., Kosakivskyi A., Romanov V. Сун Turret lathes, which are automated turret machines, are widely used in large-scale and mass producti 32
35201 Модернізація рухомих з’єднань секції посівного комплексу Макаренко Д.О., Деркач О.Д., Говоруха В.Б., Веселовська Н.Р. Сун Ефективність вкладання насіння та, отже, врожайність сільськогосподарських культур значно залежать в 28
35199 Possibilities of using FijiimageJ2, WipFrag and BASEGRAIN programs for morphometric and granulometric soil analysis Tsytsiura Y. СWeof The process of determining the granulometric sludge of soil is represented by the dominant method of 40
35197 Експериментальні дослідження ефективності функціонування систем забезпечення мікроклімату від’ємного тиску в тваринницьких приміщеннях Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Сун Обґрунтування раціональної схеми системи забезпечення мікроклімату від’ємного тиску в тваринницьких 33
35195 Фотосинтетична діяльність посівів ячменю озимого (Hordeum vulgare L.) залежно від мінерального живлення та біостимуляторів Шкатула Ю.М., Барський Д.О., Забарний О.С. Сун Ячмінь в Україні завжди був і є провідною зернофуражною культурою, зерно якого найбільше збалансован 40
35194 Якісна оцінка грунтів ФГ «Флора А.А.» Тульчинського району Шкатула Ю.М., Капріца А.О. Сун Деградація ґрунтового покриву в Україні виникла через неправильний підхід до використання земельних 42
35193 Intensity of heavy metal contamination of fodder grain obtained in the conditions the Right Bank Forest Steppe Vradii O. Сун In the conditions of technogenic load on the environment, one of the priority areas is the monitorin 40
35192 Особливості державного стимулювання відновлення діяльності підприємств України Мазур К.В., Лиманець А.Л. Сун Військова агресія росії спричинила спад всієї економіки України: у перші місяці вторгнення більшість 35
35191 Інтенсивність накопичення важких металів у перзі з квіткового пилку лісопаркових нектаропилконосів Правобережного Лісостепу Врадій О.І. Сун Досліджено концентрацію важких металів у перзі виробленій бджолами з пилку липи серцелистої та широк 32
35190 Ecological plasticity and stability of soybean varieties under climate change in Ukraine Mazur O., Kupchuk I., Biliavska L., Biliavskyi Yu., Voloshyna O., Mazur O., Razanov S. СSc Due to the climate change, constant increase in air and soil temperatures, moisture defi ciency, agr 59
35188 Efficiency of a food supplement containing Saccharomyces cerevisiae culture in the diet of broiler chickens Poberezhets J.M., Yaropud V.M., Kupchuk I.M., Kolechko A.V., Rutkevych V.S., Hraniak V.F., Burlaka S.A., Voitsitskyi O.V. СScof Currently, high productivity parameters in poultry farming are achievable only by maximum fulfillmen 59
35187 Institutional security in relations of ownership of natural resources: state environmental and economic policy and decentralization Artyushok K.,Verstiak A., Kravchuk P., Dorofyeyev O., Polova O., Kapelista I. СScof The article defines the natural resource sphere of the national economy as the largest territorial a 53
35185 Regularities of Plasticity Reserve Restoration and Method of Its Calculation for Deformation by Intermediate Heat Treatment Haydamak O.L. СSc Холодна пластична деформація металів приводить до зростання твердости, міцности, а також пониження 45
35182 Експериментальні дослідження дозатора висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В. М., Говоруха В.Б., Дацюк Д.А. Сун Розроблено макетний зразок дозатора висівного апарата селекційної сівалки у складі лабораторного сте 36
35181 Особливості росту і розвитку рослин сої залежно від елементів технології вирощування Циганська О. Сун Інокуляція насіння препаратом Різолайн, поєднання інокуляції із біопротектором Різосейв та обприскув 49
35179 Microsphaera viburni (Duby) S. Blumer: Ecological and biological features, methods of control in the system of ornamental and fruit horticulture Moskalets T., Serzhuk O., Marchenko A., Verheles P., Fomenko O. СSc The research relevance is determined by the need for a comparative assessment of different viburnum 52
35178 Productive parameters of rabbits fed with additives containing lactic and succinic acid, amino acid and vitamins Ohorodnichuk G.M., Tsyganchuk O.B., Holubenko T.L., Skoromna O.I., Pikula O.A., Solomon A.M. СScof Prebiotics are an effective technological element of increasing the productivity of animal husbandry 63
35177 Degradation risks and prospects for valley and river landscapes conservation in east Podilsk Transnistria (on the example of the Nemiya river) Hudzevich A., Matviichuk O., Korobkova H., Hudzevich L., Bronnikova L. СWeof Formulation of the problem. The urgency of the problem put forward is associated with the growth of 64
35176 Development of object detection algorithm in halftone images Voznyak O., Polievoda Y., Kupchuk I., Trukhanska O., Shvets L., Zamrii M. СScof This paper researches the detection method in halftone images using AdaBoost algorithm for training 123
35175 Modeling of the technological process of walnut drying in a convective dryer Kaletnik H., Yaropud V., Kupchuk I., Aliiev E., Babyn I., Lavreniuk P. СScof The article presents the results of simulation in the Simcenter STAR-CCM+ software package of the wo 87
35174 Облікова інформація в системі управління витратами молочного скотарства Іщенко Я.П., Вишинська А.Ю. Сун У статті узагальнено визначення поняття «управління витратами» за економічними джерелами. Виявлено н 53
35173 Стратегічні основи інноваційного розвитку територіальних громад Томашук І.В., Томашук І.О. Сун У дослідженні розглядаються стратегічні аспекти інноваційного розвитку територіальних громад. Акцен- 50
35172 Business etiquette: principles of communication with partners Belkin I. Мвз There are no small details in business. Partners, clients and colleagues form an idea about you thro 73
35171 Application of advanced technologies in agricultural sector for increasing gross production and exporting agricultural products Kolisnyk O.M., Lebid О.V., Kovka N.S. Сун This scientific article examines the influence of information technologies on the agroindustrial com 64
35170 Індикація системи живлення ріпаку озимого за показниками індукції флуоресценції хлорофілу Цицюра Я.Г., Томчук О.М. Сун Метою досліджень було дослідити можливість та ефективність застосування методу індукції флуоресценці 57
35169 Дискусійні аспекти протидії корупційним діям в умовах воєнного стану в Україні Дем’янчук Ю.В., Сидоренко В.В., Гнатюк А.Р., Гоцуленко І.О., Григорук М.І., Жовмір М.І. Сун Сучасна Україна стала полігоном для різних соціальних експериментів. Тому в її історії неважко знайт 94
35168 Правові засади протидії корупції в умовах вивчення освітньої дисципліни «Цивільне судочинство» Дем’янчук Ю.В., Добренька Н.В., Коліщук Х.В., Мшанецька Т.А. Сун Нині, дана стаття передбачає дослідження цивільно-правових засад протидії корупції в умовах вивчення 57
35167 Вплив мікоризації насіння та грунтового біодобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої Дідур І.М., Циганський В.І. Сун У даній статті представлено результати наукових досліджень щодо впливу обробки насіння мікоризоформу 56
35166 Analysis of the development of the financial mechanism of activity of small enterprises on the example of the farm «Iryna – O.T.» Aleskerova Yu., Fedoryshyna L. Сун It is substantiated that small business has a special role in the socio-economic progress of any cou 63
35165 Модель ефективного біоенергетичного менеджменту побутових відходів індивідуальних користувачів для ефективного поводження з ТПВ Токарчук Д.М. Сун Метою статті є розробка моделі ефективного біоенергетичного менеджменту побутових відходів індивідуа 58
35164 Особливості утворення відходів на сільських територіях і методика розробки програми поводження з ними Токарчук Д.М., Пронько Л.М. Сун Стаття присвячена вивченню характерних особливостей утворення відходів на сільських територіях Украї 57
35163 Особливості функціонування аграрного підприємництва в умовах міжнародної економічної інтеграції Доцюк С.О. Сун У статті висвітлено теоретичну сутність поняття «підприємництво» і розкрито погляди вітчизняних наук 75
35162 Європейські практики регулювання та поводження з дигестатом у контексті агроекологічного переходу країн ЄС у рамках Європейського Зеленого Курсу Гончарук І.В. Сун У статті наведено ключові напрями реалізації Європейського Зеленого Курсу задля подолання негативних 82
35161 Фенотипові показники маточного поголів’я джерсейської породи Разанова О.П., Фаріонік Т.В., Голубенко Т.Л., Колечко А.В. Сун Останнім часом у зв’язку із переходом до індустріального підходу в тваринництві та збільшенням попит 58
35160 Блокчейн-технологія у бухгалтерському обліку: перспективи й наслідки впровадження Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Коваль Л.В. Сун У статті обґрунтовано сутність технології блокчейн, розглянуто її роль, значення та напрями використ 52
35159 Електронний документообіг й електронний підпис у бізнес середовищі Лепетан І.М., Коваль Л.В. Сун У статті досліджено основні аспекти щодо сутності та значення електронного документообігу та його ви 59
35158 Особливості нормативно-правового регулювання публічних закупівель в умовах правового режиму воєнного стану й повоєнного відновлення України Здирко Н.Г., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Сун У статті досліджено трансформацію законодавства про публічні й оборонні закупівлі у період дії воєнн 61
35157 Production of biofuels as a direction to ensure energy independence of Ukraine under martial law Kupchuk I., Yemchyk T., Gontaruk Ya., Tarasova O., Shevchuk H., Okhota Yu. Мвз Energy production from renewable resources is currently one of the main topics discussed both in Eur 80
35156 Алелопатичний вплив бур’янів на проростання насіння пшениці озимої Окрушко С.Є. Сун У статті узагальнено результати фітотоксичного впливу водорозчинних виділень із різних бур’янів на п 69
35155 Вплив важких металів на основні фізіологічні процеси зернових та зернобобових культур Амонс С.Е., Яковець Л.А. Сун Постійне зростання народонаселення та швидкий розвиток виробництва призвели наприкінці XX століття с 57
35154 The investment model of the enterprise personnel costs based on АВС–ХYZ analysis Chatchenko O., Kubai O., Kyrchata I., Shevchenko-Perepolkina R. Сун A model of personnel costs was built based on the criteria of personnel efficiency in order to incre 63
35153 Peculiarities of managing agricultural enterprises on the grain and meat market under martial law Lohosha R., Pidlubny V. Мвз Among the main problems of the functioning of the agricultural market of Ukraine during the war peri 59
35152 Formation of the organizational and economic mechanism of recreation of the production and resource potential of agricultural enterprises Kubai O. Мвз Ensuring food security both in Ukraine and in the world is always one of the priority areas of the g 60
35151 Еколого-економічні аспекти трансформації енергетичного забезпечення україни в умовах війни та повоєнного відновлення Вовк В.Ю., Красносельська А.А. Сун У статті досліджено еколого-економічні аспекти трансформації енергетичного забезпечення України в ум 54
35150 The role of immune mechanisms in mammary gland tumors of dogs and cats Zhelavskyi M.M. Дк The tumor-promoting inflammatory environment is one of the major hallmarks of cancer, and its influe 65
35149 Clinical and laboratory criteria for diagnosing and treating cats with chronic renal disease Zhelavskyi M.M. Дк Chronic renal disease, formerly known as chronic kidney failure, is a prevalent condition among agin 90
35148 Вторинне використання відходів: реалії сучасності та перспективи майбутнього Паламаренко Я.В. Тд Сучасне управління відходами, засноване на переробці, вирішує проблеми, пов’язані із захистом клімат 54
35147 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарс Інна Паламарчук, Олег Тисячний Мв етодичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навч 8
35146 Програма атестаційного екзамену з циклу дисциплін професійної підготовки для перевірки досягнення результатів навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа», Ставська Ю.В., Польова О.Л., Головня О.М., Табенська О.І., Дмитренко С.М., Опанащук Ю.Я., Мв Програма атестаційного екзамену розроблена відповідно до освітньо- професійної програми галузі знан 4
35145 Інвентаризація видового різноманіття роду Spiraea L на території ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та використання досліджуваних видів у створенні садово-паркових композицій Циганська О.І., Долінська О.М. Сун У статті розглядаються особливості використання видів та декоративних форм роду Spiraea в насадження 66
35144 Оцінка біоенергетичного потенціалу Ілінецької територіальної громади Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Сун Визначено, що органічні відходи доцільно використовувати на виробництво біогазу, що дасть наступний 51
35143 Виробництво біометану на цукрових заводах як напрям забезпечення енергетичної безпеки держави Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. Сун Визначено необхідність розвитку виробництва біогазу на цукрових заводах з метою реалізації в подаль- 58
35142 Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за біологізованої системи живлення Дідур І.М., Циганський В.І. Сун Процес фотосинтезу та інтенсивність його роботи є основою формування продуктивності рослин і рівня у 58
35141 Досвід країн ЄС у поводженні з відходами та їх біоенергетичному рециклінгу Гончарук І.В., Токарчук Д.М. Тд Визначено можливості використання відходів, зокрема в контексті отримання енергії. Залишки їжі, папі 83
35140 Перспективи створення біоенергетичного кластеру в Іллінецькій територіальній громаді Мельник М.В., Гонтарук Я.В. Тд Повномасштабне вторгнення росії на території України вплинуло й змінило громади, багато наших співві 64
35139 Конярство/ Огороднічук Г.М. Нп У навчальному посібнику висвітлено сучасні відомості про походження, одомашнення, доместикаційні змі 9
35138 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від біологізації системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного Дідур І.М., Циганський В.І., Телеватюк Б.І. Сун У маркетинговому 2022 р. ціни на зерно в Україні знижувалися внаслідок блокування портів та обмежено 54
35137 Програма виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти, освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Уп Л.О. Вдовенко, О.Л. Руда. Нп Програма виробничої практики призначена для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) р 11
35136 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ Л.О. Вдовенко, О.Л. Руда. Мв Методичні рекомендації містять інформацію щодо мети, завдання практики, порядку проходження та обов’ 10
35135 Improvement of the vacuum evaporator for the production of paste-like semi-finished products with a high degree of readiness Minenko S., Cherevko O., Skrynnik V., Tesliuk H., Bondar M., Skoromna O., Liulchak S., Postadzhiev A. СSc The object of this study is the process of cooking blended pureed mass based on apple, Jerusalem art 63
35134 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерськог 2
35133 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та природокористування факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форм навчання г Шкатула Ю.М. Мв Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки до виконання практичних робіт 3
35132 «English for agronomists» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 « Агрономія» Малик В. М. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (ба 0
35131 Екотехнології сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садовопаркового господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Пр Г.В. Гуцол, Н.С. Ковка Мв У методичних вказівках, викладено основні методичні вимоги щодо виконання практичних робіт з дисципл 6
35130 Professional English: методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Готельно- ресторанна справа», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуг Kovalova Мв Розширення економічних зв’язків України з зарубіжними партнерами робить нагальною потребу у висококв 0
35129 Міжнародний агробізнес. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхуванн Колесник Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для організації ефективної роботи здобувачів вищої освіти 6
35128 Вплив ширини міжрядь на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д., Дмитренко В.П., Дмитренко В.П., Борисов В.В. Сун Вирощування кукурудзи є складним процесом, успішність якого істотно залежить від дотримання технолог 76
35127 Податковий менеджмент та адміністрування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування галуз Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи призначені для здобувачів вищої освіти факультет 3
35126 Control of the of main pests of winter oilseed rape in the conditions of Vinnytsia region Rudska N., Zabarnyi O. Сун This article highlights the issue of improved and substantiated elements of the winter oilseed rape 105
35125 Біологічні особливості та врожайність сортів гороху овочевого в умовах Лісостепу правобережного Паламарчук І.І. Сун Дослідження з вивчення біологічних особливостей та технології вирощування рослин гороху овочевого по 51
35124 Роль регуляторів росту рослин у формуванні продуктивності гібридів соняшнику Паламарчук В.Д. Сун Приведено результати вивчення впливу регуляторів росту рослин та основних елементів живлення на прод 55
35123 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти студентів денної / заочної форми навчання зі спеціальностей: 242 Туризм і рекреація, 0 Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам спеціальностей: 051 Економіка, 122 Комп 12
35122 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», осв Скоромна О.І. Мв Методичні вказівки для практичних занять СМС 2
35121 Фондовий ринок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування т Марценюк О.В., Сьомченков О.А. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Фондовий ринок» для здобувачів ден 7
35120 Захист прав власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Позняков С.П., Маньгора Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальн 1
35119 Кримінальна юстиція. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціально 1
35118 Адміністративне судочинство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціально 1
35117 Захист прав власності. Методичні вказівки для самостійнлї роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійнлї роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спе 1
35116 Захист прав власності. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец 3
35115 Адміністративне судочинство. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец 1
35114 Адміністративне судочинство. Методичні вказівки для самостійних роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Адміністративне судочинство. Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійних роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спе 2
35113 Кримінальна юстиція. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора Т.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец 1
35112 Кримінальна юстиція. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Мв Кримінальна юстиція. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) р 3
35111 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної за заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адмініструв Голубенко Т.Л., Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам спеціальностей: 071 Облік і оподаткуван 15
35110 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальна програма з дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління та адміністрування; спеціальність 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справ Голубенко Т.Л., Скоромна О.І. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робот 4
35109 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, стр Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни розроблені з метою закріплення теоретичних зна 7
35108 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни розроблені з метою закріплення теоретичних зна 4
35107 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 5
35106 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів 2
35105 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 6
35104 Страховий менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, стра Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 2
35103 Страховий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий р Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Програма розроблена з метою закріплення теоретичних знань студентів денної та заочної форми навчання 6
35102 Інноваційний розвиток підприємства Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Програма розроблена з метою закріплення теоретичних знань студентів денної та заочної форми навчання 4
35101 Вплив рівня мінералізації питної води на вміст в ній важких металів Врадій О.І. Сун Досліджено, що вода є безцінним ресурсом, без якого неможливе існування всього живого на планеті. А 60
35100 Organic agriculture as an element of soil preservation and restoration Alieksieiev O.O., Vradii O.I. Сун The materials of the article are based on the study of the positive impact of organic farming on the 51
35099 Моделювання технологічних процесів харчових виробництв за використання нечіткої логіки Берник І.М. Дк Прогнозування ефективності технологічних процесів можливо проводити з використанням різних видів неч 46
35098 Advances in understanding immune response and tumor classification in mammary gland pathology in cats and dogs Желавський М. Дк Immune defense mechanisms play a crucial role in the development of reproductive pathology. Studies 48
35097 Перспективи створення «зелених конструкцій» у проєктуванні закритого середовища Панцирева Г.В. Сун У статті наведено науково-експериментальні дослідження з вивчення перспектив створення «зелених конс 48
35096 Clinical approaches to diagnosis and treatment of fibroadenomatosis of the mammary gland in cats Zhelavskyi M. Дк Fibroadenomatous changes (FAC) of the mammary gland in cats represents a benign, progesterone-associ 62
35095 Сlinical aspects and diagnostic markers in the treatment of cats for pyometra Zhelavskyi M. Дк Pyometra, literally meaning "pus-filled uterus," is a common illness in adult intact femal 91
35094 Mammary tumors of the dog and the cat: modern approaches to classification and diagnosis (review) Zhelavskyi, M.М., Dmytriv, O.Ya. Сун The study of oncopathology of the mammary gland of cats and dogs is a very relevant problem. This is 54
35093 Перспективи вирощування роду Eustoma L. в закритому ґрунті Вдовенко С.А. Сун У статті наведено результати досліджень, щодо вирощування рослин Eustoma L. В умовах закритому ґрунт 37
35092 Specific features of introduction and prospects of the genus Robinia L. use in landscaping of Vinnitysa Matusiak M.V., Kozak Yu.V. Сун After analyzing data from the literature sources, it was found that R. viscosa, which ranks second a 40
35091 Influence of presowing seed treatment with biopreparations on the yield of winter wheat in the conditions of the Right-Bank Forest Steppe Vergeles P.M., Amons S.E., Ovcharuk I.I. Сун Pre-sowing seed treatment is one of the elements of crop cultivation technology and is widely used i 55
35090 Breeding and genetic features of soybean varieties based on the manifestation of traits in F1 hybrids in topcrosses Mazur O.V., Poltoretskyi S.P., Mazur O.V. Сун Further increase in gross soybean production requires the introduction of new varieties with an opti 68
35089 Plasticity and stability of the elements of the yield structure of common bean varieties Mazur O.V., Mazur O.V., Dmytrenko O.V. Сун The article presents the results of long-term studies of the influence of hydrothermal conditions on 54
35088 Особливості надання поліграфічних послуг закладами вищої освіти Пронько Л.М., Собітнюк Т.В. Сун Стаття присвячена вивченню особливостей надання поліграфічних послуг студентству та дослідженню попу 55
35087 Стан та проблеми функціонування ринку м’яса в Україні в умовах воєнного стану та поствоєнного відновлення Логоша Р.В., Поліщук О.А. Сун Метою даної статті є дослідження функціонування ринку м’яса в Україні в умовах воєнного стану та пос 67
35086 Правовий захист комп’ютерної програми у національному законодавстві Позняков С.П., Маньгора Т.В. Сун У статті розглянуто актуальні питання правової охорони комп’ютерної програми в Україні як об’єкта пр 64
35085 Делібративна демократія як сучасний інструмент народовладдя Правдюк А.Л., Супрун Р.М. Сун На тлі передбачуваної кризи демократії уряди в усьому світі розширили можливості громадян для участі 55
35084 Міжнародне публічне право та захист прав людини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни. Міжнародне публічне право та захист прав людини 2
35083 Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Пікула О., Шпаковська Г. Мв Основна мета навчального курсу “Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин” – формування у м 4
35082 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Мв Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерськог 4
35081 Законодавство і право АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми 4
35080 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерсько 3
35079 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерськог 4
35078 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форм 4
35077 English for Mechanical Engineers: методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Можаровська О.Е. Мв Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів першого (ба 1
35076 «Deutsch» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностей 241 «Готельно - ресторанна справа», 242 «Т Малик В. М. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (ба 0
35075 Professional English for Agrarians: Методичні рекрмендації для практичних занять з дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальність: 201 "Агрономія". Волошина О. В. Кубай М.Г. Мв Методичні рекрмендації для практичних занять з дисципліни "Ділова іноземна мова" для студ 5
35074 Загальні правничі компетентності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань: 08 «Право»; спеціальність 081 «Право», для денної та заочної форм навчання Макаров З.Ю. Нп Загальні правничі компетентності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої осв 1
35073 Філософія науки та інновацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями денної та заочної форм навчання Макаров З.Ю. Нп Філософія науки та інновацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти 25
35072 Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології» спе Берник І.М. Мв Методичні вказівки щодо виконання практичних занять студентів спрямовані на надання методичної допом 4
35071 Інноваційні системи застосування добрив. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Аг Поліщук М.І., Неїлик М.М. Нп У програмі з навчальної дисципліни Інноваційні системи застосування добрив для студентів спеціальнос 0
35070 Інноваційні системи застосування добрив. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальнос Поліщук М.І., Неїлик М.М. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти з нав 0
35069 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 181 Харчові технології. Пікула О. Мв Дані методичні вказівки розроблені для систематизації засвоєння студентами норм та практичних навикі 0
35068 Генетика з біометрією. Генетика з біометрією. Методичні вказівки для практичних занять, галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійна програма. Технологі Колечко А.В., Шпаковська Г.І., Матвійчук Д.М. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 204 «Технологія виробни 2
35067 Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спе Разанова О.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни « 1
35066 Інноваційні технології зберігання сировини та харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі зна Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки до практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної і заочної форми 4
35065 Живлення тварин та якість кормів. Навчальна програма з дисципліни . Рівень вищої освіти - другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професі Побережець Ю.М. Нп Програму розроблено на основі вимог другого магістерського освітнього рівня і розраховано для студен 7
35064 Живлення тварин та якість кормів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціально Побережець Ю.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Живлення тварин та якіс 6
35063 Етнічна кухня. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 18 « Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові техноло Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 1
35062 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 «Аграрні науки та Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультет 1
35061 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціа Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факульте 2
35060 Етнічна кухня. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технолог Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультет 1
35059 Етнічна кухня. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології Коляновська Л.М. Нп Етнічна кухня 1
35058 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни . Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології Коляновська Л.М. Нп «Мікроструктурний аналіз харчових продуктів» 1
35057 Ресурсозберігаючі технології переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів Рівень вищої освіти другий (магістерськ 1
35056 Екотехнології промислового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокорист Алєксєєв О.О, Ковка Н.С. Мв У методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 1
35055 Екотехнології промислового виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористуванн Алєксєєв О.О, Ковка Н.С. Мв Методичні рекомендації написано із врахуванням вимог КМСОНП та програми навчальної дисципліни для пі 1
35054 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологі Врадій О.І., Ковка Н.С. Мв Викладено пояснювальний матеріал до проведення практичних робіт та практичні завдання для здобувачів 14
35053 Екологічна безпека. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування Врадій О.І., Ковка Н.С. Мв У методичних рекомендаціях до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» зі спеціа 6
35052 Сучасні технології біобезпеки. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня. Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та з 10
35051 Сучасні технології біобезпеки. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчан 10
35050 Оцінка екологічних ризиків внаслідок сільськогосподарської діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузізнань10 «Природничі науки» спеціа Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми 6
35049 Оцінка екологічних ризиків внаслідок сільськогосподарської діяльності. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчан 2
35048 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та приро Врадій О.І., Ковка Н.С. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти з нав 3
35047 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денн Врадій О.І., Ковка Н.С. Нп У програмі з навчальної дисципліни Міжнародна екологічна політика та діяльність для здобувачів вищої 5
35046 Екологія землекористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого ( Врадій О.І., Алєксєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету а 5
35045 Екологія землекористування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування ден Врадій О.І., Алєксєв О.О. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти з нав 5
35044 Екологічна безпека. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та з Врадій О.І., Ковка Н.С. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти з нав 4
35043 Сучасні технології біобезпеки. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та заочної ф Алєксєв О.О. Нп У програмі з навчальної дисципліни Сучасні технології біобезпеки для здобувачів вищої освіти спеціал 8
35042 Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористув Алєксєв О.О. Нп У програмі з навчальної дисципліни Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності для здобува 2
35041 Екотехнології промислового виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та Алєксєв О.О. Нп У програмі з навчальної дисципліни Екотехнології промислового виробництва для здобувачів вищої освіт 0
35040 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроінженерія денної та заочн Труханська О.О. Грицун А.В. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру практичних робіт, короткі теоретичні відомос 2
35039 Діагностування техніки для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Діагностування техніки для тваринництва» для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки Труханська О.О., Швець Л.В. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру практичних робіт, короткі теоретичні відомос 9
35038 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Конкурентоспроможність технологій і машин» для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 20 Аг Труханська О.О., Холодюк О.В. Мв Методичні вказівки включають розгляд енергетичної оцінки технологій; шкідливих наслідків по технолог 4
35037 Методичні вказівки до проходження виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, зі спеціальності 208 Агроінженерія денної та заочної форм навчання Гунько І.В., Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Труханська О.О., Холодюк О.В. Мв Методичні вказівки до проходження виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищо 69
35036 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно- технологічного факультету галузі знань Єленич А. П. Мв Метою вивчення дисципліни «Правила дорожнього руху» - є опанування студентами основних теоретичних і 1
35035 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Мв Методичні вказівки призначені для засвоєння студентами навичок самостійно виконувати кваліфікаційні 5
35034 Ґрунтознавство та агрохімія. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Агроінженерія Забарна Т.А. Нп Програму розроблено на основі вимог першого бакалаврського освітнього рівня і розраховано для здобув 0
35033 Прогнозування використання земельних ресурсів: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та природокористування факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форм навчання галуз Шкатула Ю.М. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та п 1
35032 Інженерно-технологічна регламентація охорони змель: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та природокористування факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форм навчання Шкатула Ю.М. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та п 1
35031 Інженерно-технологічна регламентація охорони земель: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та природокористування факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навча Шкатула Ю.М. Мв методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ННІ агротехнологій та 1
35030 Точне землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономі Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії, саді 3
35029 Точне землеробство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії, садівництва та захисту рослин галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрон Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної та заочної форм н 1
35028 Точне землеробство. Програма навчальної дисципліни «Точне землеробство» розроблена для підготовки здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування факультету агрономії, садівництва та захисту рослин галузі знань 2 Дідур І.М., Пелех Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Точне землеробство» розроблена для підготовки здобувачів вищої осві 1
35027 Інноваційні системи застосування добрив. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Поліщук М.І., Неїлик М.М. Мв Викладено методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти з навчальної дис 0
35026 Адаптивна система землеробства. Навчальна програма з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 201 Агрономія освітньо-професійної програми Агрономія Цицюра Я.Г., Неїлик М.М. Нп Програму розроблено на основі ОПП Агрономія для здобувачів другого (магістерського) рівня ищої осві 2
35025 Адаптивні системи землеробства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальнос Цицюра Я.Г., Неїлик М.М. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та 3
35024 Адаптивні системи землеробства. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальн Цицюра Я.Г., Неїлик М.М. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії 2
35023 Недеревні ресурси лісу. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садовопаркового господарства, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садов 2
35022 Недеревні ресурси лісу. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні н Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету екології, 0
35021 Матусяк М.В. Лісознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціал Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садов 0
35020 Методи біотехнології в декоративному розсадництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрн Циганська О.І. Мв Самостійна робота здобувачів вищої освіти є одною із основних форм навчального процесу, яку здійснюю 1
35019 Методи біотехнології в декоративному розсадництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та Циганська О.І. Нп Викладено форму організації освітнього процесу та види навчальних занять, обсяг годин з навчальної д 0
35018 Фітонцидологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росл Окрушко С.Є. Мв Містять короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які виносяться на практичне опрацювання 6
35017 Вплив редьки олійної за проміжного (сидерального) її використання на структуру ґрунту Цицюра Я.Г., Ліра О.М. Сун Представлено результати трьохрічного циклу вивчення впливу проміжної сидерації із застосуванням редь 37
35016 Дослідження стресостійкості сортів редьки олійної до мінусових температур методом феофітинізації хлорофілу Цицюра Я.Г. Сун У статті висвітлено результати вивчення особливостей формування стресостійкості 14 сортів редьки олі 60
35015 Організація готельного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань - 24 «Сфера обслуговування», за спеціальністю 242 «Туризм», ОПП «Туризм» Захарова Т. В. Мв Призначено для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельного господарства» для з 0
35014 Організація готельного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань - 24 «Сфера обслуговування», за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», Захарова Т. В. Мв Призначено для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельного господарства» для з 2
35013 PR-технології та брендинг у туризмі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О.М. Мв Методичні матеріали призначено для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського 2
35012 PR-технології та брендинг в туризмі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Головня О.М. Нп Програма навчальної дисципліни «PR-технології та брендинг у туризмі» призначена для здобувачів вищої 1
35011 PR-технології та брендинг у туризмі. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О.М. Мв В методичних вказівках наводиться тематика практичних пзанять, питання для диспуту, тематика реферат 2
35010 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» осві Сахно А.А., Доцюк С.О. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Підприємництво". 2
35009 Товарна інноваційна політика. методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» освітнь Сахно А.А., Болтовська Л.Л. Мв Освітня компонента «Товарна інноваційна політика» вивчається згідно з навчальним планом підготовки з 4
35008 Товарна інноваційна політика. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» осві Сахно А.А., Болтовська Л.Л. Мв Освітня компонента «Товарна інноваційна політика» вивчається згідно з навчальним планом підготовки з 3
35007 Туристичні та готельні ресурси України. Методичні вказівки для проведення самостійних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Вінниця, 2023. 3 Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для організації ефективної роботи здобувачів вищої освіти з метою формування інте 0
35006 Туристичні та готельні ресурси України. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 Готельно-ресторанна Прилуцький А.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Туристичні та готельні ресурси України» призначена для здобувачів ви 0
35005 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни розроблені з метою закріплення теоретичних зна 1
35004 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінков Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 1
35003 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 2
35002 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051«Економіка » галузі знань 05 «Соціальні та поведінк Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів 2
35001 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для практичних занять обов’язкової компоненти ОПП «Готельно-ресторанна справа» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань - 24 «Сфера обслуговування». Мельник С.Я. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельно-ресторанної 0
35000 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для практичних занять з обов’язкової компоненти ОПП «Готельно-ресторанна справа» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 241 «Сфера обслуговування» Мельник С.Я. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельно-ресторанної 1
34999 Географія туризму. Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Вінниця: ВНАУ, 2023. 82 с. Головня О.М., Табенська О.І. Мв Мета викладання навчальної дисципліни «Географії туризму» – формування у студентів компетентностей, 3
34998 Географія туризму. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Вінниця: ВНАУ, 2023. 24 с. Головня О.М., Табенська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Географія туризму» призначена для здобувачів вищої освіти на першому 0
34997 Географія туризму. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Вінниця: ВНАУ, 2023. 82 с. Головня О.М., Табенська О.І. Мв Методичні матеріали призначено для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського 1
34996 Організація туристичних подорожей. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Головня О.М. Нп Представлена програма включає в себе перелік лекції та практичних занять, самостійну роботу студенті 1
34995 Організація туристичних подорожей. Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», Головня О.М. Мв В методичних вказівках наводиться тематика практичних занять, питання для диспуту, тематика рефераті 2
34994 Організація туристичних подорожей. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Головня О.М. Мв Методичні матеріали призначено для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського 2
34993 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку, фіна 3
34992 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету обліку, фінанс 4
34991 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі» для здоб 3
34990 Методологія та організація наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Уп Коваль Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів факультету обліку, фінансів та аудиту включає перелік 8
34989 Програма виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Коваль Л.В. Нп Програма виробничої практики розкриває основні положення з організації та проходження практики здобу 16
34988 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять підготовлено з метою вдосконалення методичного забезпечення 7
34987 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» г Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи підготовлено з метою вдосконалення методичного з 3
34986 Організація бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 18
34985 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі зн Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять підготовлено для здобувачів вищої освіти другого (магістерсь 8
34984 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі зн Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для самос 8
34983 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адмініструва Н.Г. Здирко, Н.Л. Правдюк, Т.О. Мулик, О.А. Подолянчук, І.М. Лепетан, О.Ф. Томчук Мв Методичні вказівки призначено для виконання та оформлення кваліфікаційної роботи здобувачами вищої о 8
34982 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, стр Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних знан 3
34981 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, ст Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня о 2
34980 Бюджетна система. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалавр Мулик Т. О. Мв Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бюджетна система» призн 61
34979 Бюджетна система. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку Мулик Т. О. Нп Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бюджетна система» призн 6
34978 Податковий менеджмент та адміністрування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Коваль Н.І., Подолянчук О.А. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти о 1
34977 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподатку Коваль О.В., Шульган М.Я. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти о 8
34976 Освоєння виробництва нових видів продукції на підприємствах аграрної сфери як напрям забезпечення продовольчої безпеки держави Фурман І.В., Токарчук Д.М., Шевчук Г.В. Сун Визначено необхідність розвитку глибокої переробки зернових культур на крупи та комбікорм, що зумовл 54
34975 Обґрунтування параметрів і режимів інфрачервоного сушіння високовологої сировини Котречко Олег Миколайович Др20 Дослідження зосереджено на проблемі обґрунтування параметрів і режимів інфрачервоного сушіння високо 5
34974 Розвиток та формування молочної продуктивності теличок, вирощених за різних витрат молочних кормів в умовах фг «щербич» вінницького району Панімаш Вячеслав Володимирович. Др20 вивчення ефективності використання замінників незбираного молока в раціонах годівлі ремонтних телиц 51
34973 Вплив інтенсивності росту теличок на їх продуктивні показники в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Олесь Володимирович Др20 вивчення ефективності використання замінників незбираного молока в раціонах годівлі ремонтних телиц