The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2023

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
32657 Розвиток фермерських господарств в Україні в 90-і роки ХХ ст. (історичний аспект) Левчук К.І. Сун Встановлено, що зародження фермерського господарювання в Україні відбулося під впливом соціально-еко 7
32656 Theoretical and practical aspects of enterprise income accounting: today’s requirements Koval N. Мвз In connection with the full-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine, domestic bus 12
32652 Accounting support of management commodity debt of enterprises Podolianchuk O.A. Мвз The paper examines settlements with debtors and creditors, defines the content of receivables and pa 15
32651 Taxation of income in conditions of martial law Pravdiuk M. Мвз The section of the monograph examines the assessment of the state of ensuring the stability of the f 21
32650 Соціальні комунікації: особливості їх запровадження в період війни Красняк О.П., Амонс С.Е. Сун Соціальна комунікація стає невід`ємним соціально-конституюючим чинником існування і суспільного розв 17
32648 Огляд методів та засобів для сушіння волоського горіха в шкаралупі Руткевич В.С., Дідик А.М. С Розглядається питання підвищення якісних показників волоського горіха в процесі зберігання та переро 138
32647 Підходи до визначення структури іншомовної комунікативної культури Малик В.М. Сун Стаття присвячена обґрунтуванню компонентів, критеріїв та показників комунікативної культури та похі 16
32646 Вплив агропромислової інтеграції на підвищення ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції Томашук І.В. Сун У статті досліджено вплив агропромислової інтеграції на підвищення ефективності виробництва та перер 22
32644 Theoretical and methodological aspects of the marketing mechanism in the activities of agricultural enterprises Mazur K., Koval O. Сун The article examines the theoretical and practical aspects of the introduction and development of ma 21
32641 Аdaptability and agroecological sustainability of fast ripening soybean varieties Tkachuk O.P., Didur I.M., Mazur O.V. Сун The growing season of ultra-fast ripening and fast ripening soybean varieties comprises 83-85 days. 19
32639 Подільський молодіжний опір і Вінницька гімназія 1833 року (історико-психологічна реконструкція) Бойко Ю.М. Сун Перша третина XIX ст. в Правобережній Україні пройшла в умовах майже безроздільного соціально-політи 23
32637 Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Мвз The monograph highlights the results of research of theoretical, methodological and practical aspect 26
32636 Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування Томашук І.В. Дк На сучасному етапі Україна, відповідно до основних положень Європейської хартії місцевого самоврядув 20
32635 Determinants of agricultural companies’ financial performance: The experience of Poland, Slovakia and Ukraine Lehenchuk S., Chyzhevska L., Meluchova J., Zdyrko N., Voskalo V. СSc The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the determinants affecting the fina 21
32630 Вібраційні технологічні машини із вертикальним приводним валом Ярошенко Л.В. Мвв Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки вібраційних машин із верти 15
32629 Маркетинг в системі управління фінансами підприємства Коваль О. В., Томашук І. В. Дк Фінанси – це система економічних взаємовідносин у процесі формування розподілу і використання грошов 21
32625 Improved method of brewing peanut mouth with blending fruit drink of a high degree of readiness Zahorulko A., Zagorulko A., Mikhaylov V., Rudska N., Dmytrevskyi D., Ibaiev E., Tytarenko N. Суз The method of production of peanut paste with blended fruit and vegetable semi-finished products of 41
32622 Параметри кореневих систем бобових багаторічних трав як чинник впливу на агроекологічний стан ґрунту Ткачук О.П., Врадій О.І. Сун Досліджено індивідуальні параметри кореневих систем шести видів бобових багаторічних трав: люцерни п 27
32621 Удосконалення технології купажування соків шляхом використання надвисокочастотної енергії Коляновська Л.М. Дк Технології прагнуть вдосконалення і цей процес практично безкінечний. В технології купажування соків 28
32620 Математичне моделювання наповнення об’ємних геометричних структур робочих органів бункерного типу матеріалами сферичної форми Дубчак В.М. Сун Дослідження даної роботи є продовженням деяких попередніх результатів. Питання наповнення певних зов 30
32619 Регресійна модель рівня злочинності на основі головного індикатора економічного розвитку України Шевчук О.Ф. Сун Постановка проблеми. Кримінологічне моделювання є одним із актуальних та недостатньо вивчених, вітчи 25
32617 Математичний аналіз. Дубчак В.М., Новицька Л.І. Нп Рукопис містить теоретичний матеріал, приклади вирішення типових практичних задач з дисципліни «Мате 6
32616 Information security of Ukraine: information influence and information wars Pravdiuk A. Суз The article is devoted to the current problem of information security of Ukraine and the protection 35
32615 Спілкування та комунікація: співставлення понять Малик В.М. Сун Статтю присвячено обґрунтуванню внутрішньої логіки розвитку філософії та педагогіки, що у поєднанні 41
32613 Accuracy of Potentiometric Methods for Measuring Ion Activity in Solutions Vasilevskyi O. M., Sevastianov V.M., Ovchynnykov K.V., Didych V.M., Burlak S.A. СSc Structural realizations of the digital ion selective transducers, constructed on different rutotom p 34
32611 Екологізація аграрного виробництва як основа формування системи продовольчої безпеки України Амонс С.Е., Красняк О.П. Сун Стаття присвячена дослідженню проблем екологізації аграрного виробництва та формування ефективної си 48
32610 Activities of non-government organizations of commodity proucers of Ukraine under the conditions of reforming economic relations (90s of the 20 century) Levchuk K. Мвз The failure of state structures to ensure compliance with basic constitutional and legislative guara 32
32609 Society of the forest-steppe ukraine by statistical data (Kyiv, Podillia, Volyn, Poltava, Chernihiv, and Kharkiv provinces in the 1840s – early 1860s) Boiko Yu. Мвз In the proposed research, the author`s attention is focused on the structure of the social organism, 39
32604 Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Сун Стаття присвячена розробці заходів забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах військового ст 31
32602 Sorting, Logistics and Secondary Use of Solid Household Waste in Ukraine on the Way to European Integration Tokarchuk D., Pryshliak N., Yaremchuk N., Berezyuk S. СSc The study is aimed at solving the problem that has arisen in Ukraine in the feld of household waste 28
32598 Астротурфінг в соціальних мережах як загроза демократичному державотворенню Правдюк А.Л. Сун Досліджено свободу слова та потенційні ризики зловживання цим правом через використання соціальних м 31
32597 Методичні аспекти обліку та проблеми адміністрування єдиного податку фермерськими господарствами – суб’єктами малого підприємництва Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Сун У статті визначено сутність податкового адміністрування та його основні завдання. Обґрунтовано власн 30
32595 Пристрій для вібраційного відцентровопланетарного обробітку Ярошенко Л.В. Пнк Описано конструкцію пристрою для вібраційного відцентрово-планетарного обробітку 21
32593 Сортові ресурси сої в Україні Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В. Мвв У монографії представлені дослідження, які розкривають питання щодо значення та історії культури сої 35
32592 Renaissance forms of determinism in the context of the becoming of classical scientific nomology. Makarov Z. Мвз The study of traditional forms of determinism covers the natural philosophical ontology of the Renai 21
32591 Pavlo Chubynskyi. The life path of a great Ukrainian Bogatchuk S. Мвз P. Chubynskyi`s scientific and cultural and educational activity dates back to the early 60s of the 25
32590 Market of educational services of Ukraine. Analysis, perspectives and development trends Belkin I. Мвз The section of the collective monograph examines the position of educational services in today`s con 25
32587 Theoretical Study of the Trajectory of Movement of a Ploughing Aggregate with a Reversible Plough on the Headlands Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuk V., Nadykto V., Ivanovs S., Aboltins A., Kaletnik H., Santoro F., Vicino F., Nowak J. СSc Ploughing with reversible ploughs is increasingly used. Their main advantage is that the aggregates 25
32584 Organic agricultural production in the system of modernization of environmental safety Kaletnik G.M., Lutkovska S.M. Суз The article defines the role of organic agricultural production in the system of the agrarian comple 42
32571 Fractioning of grain materials in the vertical ring air channel during electric field imposition Kotov B., Stepanenko S., Tsurkan O., Hryshchenko V., Pantsyr Y., Garasymchuk I., Spirin A., Kupchuk I. СSc The problem of obtaining high-quality (commercial) food grains and seeds of cereals and oilseeds can 44
32565 Інтернет-магазин як етап розвитку продаж закладу традиційної форми торгівлі. Ліман В.В., Шевчук О.Ф., Коляденко С.В. Сун Широке впровадження Інтернет-комунікацій зумовлює привабливість цього ресурсу в якості інструменту м 31
32564 Розвиток прав людини в умовах інформаційного суспільства Правдюк А.Л. Сун В статті розглядається сутність інформаційних прав людини у сучасному суспільстві, виділено основні 27
32563 Використання сучасних технологій маркетингу у сфері ринку освітніх послуг Бєлкін І.В. Сун Сучасний процес розвитку багатьох сфер суспільства вимагає від соціуму максимальної гнучкості. Не за 21
32562 Статистичний аналіз динаміки кількості вчинених злочинів на території України у 1990-2020 роках Шевчук О.Ф. Сун В роботі проводиться інформаційно-аналітичне дослідження динамічного ряду загальної кількості вчинен 37
32561 Вплив процесу діджиталізації на організацію обліку та оподаткування Правдюк М.В. Сун У статті досліджено вплив процесів діджиталізації на організацію обліку та оподаткування діяльності 35
32560 Пільги як інструмент стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану Правдюк М.В. Сун Військові дії на території нашої держави негативно впливають на функціонування та розвиток усіх суб’ 36
32559 Виявлення кібератак та підвищення інформаційної безпеки на основі технології нейронних мереж в умовах кібервійни Лебідь О.В, Кіпоренко С.С., Вовк В.Ю. Сун У статті подано короткий аналіз методів машинного навчання та нейромережевих технологій, які викорис 33


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska