The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35569
Title: Шум як ергономічний фактор виробничого процесу
Authors: Борисюк Д.В., Спірін А.В., Присяжнюк Д.В., Твердохліб І.В.
Keywords: шум, звук, гучність, частота, інтенсивність, вплив, безпека, виробничий процес, здоров’я людини, захворювання.
Date of publication: 2024-04-16 09:39:12
Last changes: 2024-04-16 09:39:12
Year of publication: 2023
Summary: В умовах високого технічного оснащення праці, комплексної механізації та автоматизації виробництва та інформатизації всього суспільства, коли продуктивність праці залежить насамперед від умілого використання машин, виникає нагальна потреба як найдоцільнішого поєднання живої праці й засобів виробництва, впровадження таких форм і методів обслуговування машин, які забезпечують їхнє найефективніше застосування за умови збереження здоров’я та високої працездатності працівників. Визначено, що шум, як і будь-який інший фактор навколишнього середовища, здійснює вплив на організм людини. Дослідження біологічного впливу шуму на людину показали, що цей вплив залежить від фізичних параметрів звуку. Слід зазначити, що вплив цей залежить не тільки від спектру звукових частот, амплітуди та гучності, але і від послідовності їх появи і звикання до них людини. Встановлено, що у результаті тривалого впливу шуму на людину, порушується нормальна діяльність серцево-судинної і нервової системи, травних і кровотворних органів, розвивається професійна глухуватість, прогресування якої може привести до повної втрати слуху.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35569.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2024. № 4. URL: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/711/678 DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2023-4-8-16
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35569.pdf Size : 1123045 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska