The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35568
Title: Математична модель визначення технічного стану електронної системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee’d»
Authors: Боисюк Д.В., Спірін А.В., Зелінський В.Й.
Keywords: математична модель, діагностування, автомобіль, двигун, система управління двигуна, матриця діагностування, блок-схема, несправність, ознака несправності, булева функція.
Date of publication: 2024-04-16 09:30:42
Last changes: 2024-04-16 09:30:42
Year of publication: 2023
Summary: В якості об’єкту діагностування обрано електронну систему управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d». Представлено аналіз складових частин системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d», як об’єкта діагностування. Заміна реальних технічних пристроїв їх ідеалізованими моделями дозволяє широко застосовувати різні математичні методи. Запропоновано в загальному вигляді математичну модель, яка представляє собою систему функціональних залежностей між кожним діагностичним сигналом і структурними параметрами. Для системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d» складена матриця діагностування, яка включає перелік несправностей та ознак несправностей. За допомогою розробленої математичної моделі можна удосконалити інформаційно-вимірювальну частину програмного забезпечення діагностичних приладів, що дозволить ефективно проводити діагностування системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d». При розробці математичної моделі враховано, що зворотне перетворення кількості ознак несправностей у кількість структурних параметрів (несправностей) об’єкта було однозначним. Дослідження запропонованої математичної моделі діагностування електронної системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee`d» дозволить виявити несправності систем двигуна в залежності від їх ознак, що значно підвищить термін безвідмовної роботи як самого двигуна, так і транспортного засобу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35568.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2024. № 4. URL: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/712/679 DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2023-4-49-62
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35568.pdf Size : 1468890 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska