The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32561
Title: Вплив процесу діджиталізації на організацію обліку та оподаткування
Authors: Правдюк М.В.
Keywords: діджиталізація, цифрова економіка, бухгалтерський облік, оподаткування, інформаційні технології, інноваційні рішення.
Date of publication: 2023-02-20 20:02:58
Last changes: 2023-02-20 20:02:58
Year of publication: 2023
Summary: У статті досліджено вплив процесів діджиталізації на організацію обліку та оподаткування діяльності підприємств. Цифрове середовище вимагає певних трансформацій, як в усіх сферах суспільнополітичного життя, так і в управлінні господарськими процесами, здійсненні документообігу та формуванні звітності. Досліджено вплив 4.0 індустрії на цифрову епоху та її вплив на суспільство, творчість, інформацію, в тому числі на облік та оподаткування. Визначено діджиталізація сприяє розширенню
інформаційного простору, створюючи нові інформаційні продукти, сприяє зниженню інформаційних витрат. Підкреслено, що впровадження цифрових технологій у сферу оподаткування сьогодні зумовлене необхідністю спрощення процесу обробки податкової інформації, зменшення корупційної необхідність підвищення якості послуг, підвищення якості планування та прогнозування розвитку фіскальної системи та національної економіки в цілому. Констатовано, що без впровадження сучасних технологій бізнес не зможе залишатися в конкурентному середовищі. Впровадження діджитал технологій зобов’язує підприємства повинні переглянути всі свої процеси та способи ведення бізнесу. Бухгалтерський облік став простішим і ефективнішим завдяки швидшому програмному забезпеченню, яке може виконувати більш складні функції в режимі реального часу. Зміни в технологічному розвитку та цифровізація матимуть значний вплив на професію бухгалтера в найближчому майбутньому. Встановлено, що сучасні інформаційно-комунікативні технології зумовлюють потребу постійно вдосконалювати професійні компетенції і цифрові навички працівників. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку та оподаткування дозволить зробити процес їх ведення для підприємств конкурентоспроможним, більш ефективним та якісним, а також простішим й дешевшим.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32561.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Актуальні питання в сучасній науці. 2023. № 2 (8). С. 45-59. DOI:https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-2(8)-45-59
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32561.pdf Size : 2410058 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska