The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32622
Title: Параметри кореневих систем бобових багаторічних трав як чинник впливу на агроекологічний стан ґрунту
Authors: Ткачук О.П., Врадій О.І.
Keywords: бобові багаторічні трави, кореневі системи, індивідуальні параметри, ґрунт, агроекологічний стан, взаємозв’язок
Date of publication: 2023-03-14 12:48:56
Last changes: 2023-03-14 12:48:56
Year of publication: 2023
Summary: Досліджено індивідуальні параметри кореневих систем шести видів бобових багаторічних трав: люцерни посівної (Medicago sativa), конюшини лучної (Trifolium pratense), еспарцету піщаного (Onobrychis arenaria), буркуну білого (Melilotus albus), лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus) та козлятнику східного (Galega orientalis) у динаміці їх чотирирічного росту і розвитку: сумарна довжина, площа поверхні, об’єм та маса кореневої системи, а також комплексно-групові параметри: об’єм і маса кореневих систем усіх рослин на площі 1 га. Зазначені індивідуально-групові параметри кореневих систем були співставленні з агроекологічними показниками ґрунту, що були досягнуті при вирощуванні бобових багаторічних трав: вміст гумусу, азоту легкогідролізованого, фосфору рухомого, калію обмінного, величина гідролітичної кислотності, реакція ґрунтового розчину рН, вміст рухомих форм важких металів: свинцю, кадмію, міді та цинку. Встановлено, що коренева система конюшини лучної (Trifolium pratense) відзначається великою сумарною довжиною та площею поверхні, але найменшою масою; коренева система лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus) має найменші загальну довжину, площу поверхні, об’єм та масу; коренева система козлятнику східного (Galega orientalis) має найбільшу довжину та масу; коренева система буркуну білого (Melilotus albus) має найбільший об’єм, але найменшу сумарну довжину; коренева система еспарцету піщаного (Onobrychis arenaria) характеризувалась найбільшими сумарною довжиною, площею поверхні та об’ємом. Найбільший об’єм, площа поверхні та сумарна довжини кореневої системи еспарцету піщаного (Onobrychis arenaria) на кінець другого року вегетації серед усіх видів бобових багаторічних трав забезпечує накопичення у ґрунті найвищого вмісту гумусу, легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору та обмінного калію, а також найменший вміст рухомих форм важких
металів: свинцю, кадмію, міді та цинку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32622.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Екологічні науки. 2023. № 1 (46). С. 153-161. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.26
In the collections :
Published by: Куценко Микола Ігорович
File : 32622.pdf Size : 657253 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska