The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32611
Title: Екологізація аграрного виробництва як основа формування системи продовольчої безпеки України
Authors: Амонс С.Е., Красняк О.П.
Keywords: екологізація, аграрне виробництво, економіка, управління, система, населення, продукти харчування, продовольча безпека.
Date of publication: 2023-03-05 14:25:57
Last changes: 2023-03-05 14:25:57
Year of publication: 2023
Summary: Стаття присвячена дослідженню проблем екологізації аграрного виробництва та формування ефективної системи продовольчої безпеки України в умовах системних ринкових трансформацій. Розкрито сутність
продовольчої безпеки та її місце в структурі економічної безпеки держави; охарактеризовано систему забезпечення продовольчої безпеки; методично обґрунтовано послідовність комплексного оцінювання рівня продовольчої безпеки країни. Встановлено, що формування продовольчої безпеки України знаходиться на етапі активної інституційної трансформації економіки, що сприяє побудові ефективного взаємозв’язку та взаємозалежності між населенням держави, аграрним виробництвом та екологізацією економіки. Охарактеризовано механізми формування та окреслено ієрархічні рівні системи забезпечення продовольчої безпеки в контексті посилення євроінтеграційних процесів в Україні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32611.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-41
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32611.pdf Size : 234435 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska