The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32639
Title: Подільський молодіжний опір і Вінницька гімназія 1833 року (історико-психологічна реконструкція)
Authors: Бойко Ю.М.
Keywords: Правобережна Україна, Поділля, поляки, шляхта, молодь, Вінницька гімназія
Date of publication: 2023-03-22 11:47:11
Last changes: 2023-03-22 11:47:11
Year of publication: 2023
Summary: Перша третина XIX ст. в Правобережній Україні пройшла в умовах майже безроздільного соціально-політичного та культурного панування польської шляхти. Цьому сприяла полонофільська політика російських імператорів Павла І та Александра І. Кардинальні зміни розпочалися у правління Ніколая І (1825-1855), особливо після поразки повстання 1830-1831 рр.. Проведені організаційні заходи в галузі освіти, утворення Київського генерал-губернаторства і розгортання політики декласації основної частини польської шляхти разом з ліквідацією особливостей її самоврядування були спрямовані на культурну асиміляцію або витіснення польського населення з українського Правобережжя. Неможливість подальшого збройного протистояння призвела до зміни тактики польського патріотичного опору самодержавству, перехід до формування розгалуженої мережі підпільних осередків, до яких залучалася учнівська та студентська молодь. Пропонована стаття присвячена публікації архівних документів щодо однієї з таких молодіжних організацій, викритої у Вінниці навесні 1833 р. і пов`язаної з щойно відкритою тут російськомовною гімназією. Душею осередку став Юзеф Творковський, юнак шляхетного походження, який наприкінці 1820-х років у Меджибізькому повітовому училищі Подільської губернії, але поширення холери у квітні 1831 р. змусило його за протекцією вчителя Менглета мандруватиоселями місцевого панства, підробляючи домашнім вчителюванням. Восени 1832 р. вони знову зустрілись вже у Вінниці, до гімназії якої Менглета було переведено вчителем французької мови. На цей час Творковський вже мав зв`язки з польським підпіллям, вів патріотичне листування, намагався залучити до справи своїх приятелів Северина Шиманського та Ігнатія Калиновського і, не виключено, окремих гімназистів, зокрема, знайомого по Меджибожу Зволинського та учня 5-го класу Коссаковського. Подана нами документальна реконструкція подій супроводжується психологічними портретами їх основних фігурантів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32639.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.2023. № 1 (59). С. 19-33. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-1-3
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32639.pdf Size : 754346 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska