The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35575
Title: Управління ризиками господарської діяльності підприємства та шляхи їх зниження
Authors: Балдинюк В.М.
Keywords: господарська діяльність, внутрішні ризики підприємства, управління ризиками, оцінювання ризиків, регулювання ризиків
Date of publication: 2024-04-17 12:26:12
Last changes: 2024-04-17 12:26:12
Year of publication: 2023
Summary: У статті розглядаються питання управління ризиками господарської діяльності підприємства та шляхи їх зниження. Визначено, що ризик є невід`ємною частиною будь-якої господарської діяльності, і його вплив на діяльність підприємства може бути як позитивним, так і негативним. Негативний вплив ризиків може призвести до втрат фінансових ресурсів, погіршення фінансового стану підприємства, а в деяких випадках навіть до його банкрутства. Розглянуто ключові ризики, з якими може зіткнутися підприємство, включаючи фінансові, оперативні, стратегічні та інші види ризиків. Проаналізовано методи ідентифікації, оцінки та мінімізації цих ризиків, а також запропоновано ефективні стратегії їх управління. Особлива увага приділяється ролі корпоративного управління та етики в управлінні ризиками. Стаття містить практичні рекомендації щодо зниження ризиків господарської діяльності підприємства. Наголошено, що для зниження негативного впливу ризиків на діяльність підприємства необхідно здійснювати управління ризиками. Вказано, що управління ризиками – це комплекс заходів, спрямованих на виявлення, оцінку, мінімізацію та контроль ризиків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35575.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2023. Вип. 57. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3130/3053 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-1
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35575.pdf Size : 1790751 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska