The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32563
Title: Використання сучасних технологій маркетингу у сфері ринку освітніх послуг
Authors: Бєлкін І.В.
Keywords: маркетинг, ринок, освіта, економіка, стратегія.
Date of publication: 2023-02-20 20:11:00
Last changes: 2023-02-20 20:11:00
Year of publication: 2023
Summary: Сучасний процес розвитку багатьох сфер суспільства вимагає від соціуму максимальної гнучкості. Не залишились осторонь і такі важливі віхи економіки суспільства як наука та ринок. Два поняття, які на перший погляд можуть майже нічого подібного між собою не мати, проте аналізуючи ринкові процеси у цілому, враховуючи їх кардинальний взаємозв’язок один з одним, можна зробити остаточні висновки про те, що сучасні технології маркетингу, тісно і глибоко прижилися в тому числі і в освіті, а сучасна освіта просто необхідна для того, щоб ринок був і розвивався
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32563.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Актуальні питання в сучасній науці. 2023. № 2 (8). С. 22-33. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-2(8)-22-33
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32563.pdf Size : 3908813 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska