The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32604
Title: Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану
Authors: Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О.
Keywords: продовольча безпека, військовий стан, переробка, експорт, імпорт, дотації.
Date of publication: 2023-03-03 13:48:54
Last changes: 2023-03-03 13:48:54
Year of publication: 2023
Summary: Стаття присвячена розробці заходів забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах військового стану. Отриманні результати включають в себе комплекс заходів в агропромисловому сектору економіки Укра-їни орієнтованих на забезпечення продовольчої безпеки держави.Досліджено стан експортно-імпортних опе-рації за видами агропродовольчої продукції. Обґрунтована необхідність модернізації переробних підприємств АПК з метою зменшення собівартості виробництва основної продукції та часткового самозабезпеченням аль-тернативними енергоносіями. Доведена перспективність використання дигестату в сільському господарстві для забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Аргументована необхідність доту-вання особистих селянських господарств (ОСГ) які утримують 2 та більше корів та фермерських господарств, а також розвитку малих переробних підприємств АПК в сільській місцевості з метою забезпечення місцевого населення продовольством
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32604.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32604.pdf Size : 383437 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska