The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32650
Title: Соціальні комунікації: особливості їх запровадження в період війни
Authors: Красняк О.П., Амонс С.Е.
Keywords: соціальна комунікація, суспільні відносини, інформація, історія, культура, суспільство, війна.
Date of publication: 2023-03-28 15:03:32
Last changes: 2023-03-28 15:03:32
Year of publication: 2023
Summary: Соціальна комунікація стає невід`ємним соціально-конституюючим чинником існування і суспільного розвитку. Вона розглядається як універсальний поліфункціональний феномен, що впливає на всі сфери функціонування суспільства та сприяє формуванню стабільних міжособистісних та інтерсуб`єктних відносин між людьми. В даній статті проаналізовано поняття соціальної комунікації, процеси її функціонування у системі суспільних відносин, а також основи формування – матеріальні та духовні фактори. Показано роль соціальної комунікації у створенні консолідованого суспільства, його гармонійному сталому розвитку, а також особливості та механізми їх запровадження у період війни. Проведеними дослідженнями встановлено, що комунікація відіграє важливу роль у розробці продукту, відносинах з клієнтами, управлінні персоналом – практично всі аспекти діяльності підприємства. Люди є ключовими суб`єктами комунікації, тому що вони часто служать як провідники людського спілкування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32650.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-35
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32650.pdf Size : 570364 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska