The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35579
Title: Експрес метод визначення моментних характеристик асинхронних електродвигунів
Authors: Граняк В.Ф., Кожушко О.В.
Keywords: асинхронний електродвигун, пусковий момент, кут повороту, вимірювальний контроль, математична модель, ротор, статор
Date of publication: 2024-04-19 07:49:25
Last changes: 2024-04-19 07:49:25
Year of publication: 2023
Summary: Актуальною тенденцією протягом останнього десятиріччя є зростаюча важливість автоматизованих електроприводів, які використовують асинхронні електродвигуни. Це пов`язано з розвитком теоретичних методів моделювання їхньої роботи з високою точністю і зниженням вартості силової напівпровідникової техніки, що сприяло покращенню ефективності та зменшенню вартості таких систем. Ця тенденція призвела до розширення застосування асинхронних двигунів не лише в традиційних системах електроприводу з легкими умовами пуску, але також у тягових системах та системах з великими пусковими моментами, які зазвичай використовували двигуни постійного струму. Однак це також призвело до технічних викликів у проектуванні та експлуатації асинхронних двигунів через їхні особливі механічні характеристики, які мають дещо занижене значення пускового моменту. Цей недолік може бути усунутий шляхом збільшення потужності двигуна при проектуванні, але це може призвести до зменшення ККД і збільшення вартості електроприводу. Тому важливо проводити подальші дослідження для покращення пускових характеристик асинхронних двигунів. З урахуванням цього, асинхронні двигуни залишаються найбільш поширеними електричними машинами, які використовуються в різних галузях. Їх використання в промисловості зростає, і їхнє застосування постійно розширюється. Розробка експрес методів визначення моментних характеристик, які дозволить знизити трудомісткість визначення пускових моментів асинхронних двигунів, є актуальною завданням, яке має велике значення в практиці. У цій статті пропонується експрес метод визначення моментних характеристик асинхронних електродвигунів, що допомагає значно зменшити складність випробування таких машин. Також розроблено загальну математичну модель для контролю моментних характеристик електричних машин, яка дозволяє однозначно встановити залежність пускового моменту асинхронного двигуна від кутового положення ротора на основі даних, отриманих під час експериментів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35579.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2023. № 3 (122). С. 124-130. DOI: 10.37128/2520-6168-2023-3-14
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35579.pdf Size : 2825960 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska