The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32564
Title: Розвиток прав людини в умовах інформаційного суспільства
Authors: Правдюк А.Л.
Keywords: глобалізація, права людини, інформаційні технології державна політика, цифрові права, Інтернет, краудсоринг.
Date of publication: 2023-02-20 20:14:31
Last changes: 2023-02-20 20:14:31
Year of publication: 2023
Summary: В статті розглядається сутність інформаційних прав людини у сучасному суспільстві, виділено основні інформаційні права і свободи людини та громадянина та окреслено рівень їх практичної реалізації. Розвиток засобів масової комунікації, інформатизація суспільства, а за сучасних умов і суттєве збільшення долі дистанційної взаємодії сприяють посиленню ролі соціальних мереж як платформи для формування громадської думки, взаємодії із суб’єктами політики, бізнесу тощо. Висвітленню проблеми глобалізації як світового процесу, її впливу на сферу прав людини. Проаналізовано фактори взаємодії між глобалізаційними змінами та правами людини у сучасному суспільстві. Виокремлено ряд проблем реалізації безпечного інформаційного середовища. Гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Розвиток методів обміну і поширення інформації, зумовлений безпрецедентними темпами науково-технічного прогресу в галузі телекомунікаційних технологій, привів до виникнення практично необмежених можливостей інформаційного впливу на всі сфери життя сучасної людини. Із розвитком інформаційного суспільства сприйняття інформації виключно як відомостей про щось або когось у світі перестало відображати її соціальне значення. Зважаючи на глибоку інформатизацію сучасного життя і загальне визнання пріоритетів інформаційного суспільства, інформаційні права людини мають значення не тільки як певна сукупність правомочностей, а й як пріоритетний життєво важливий інтерес, реалізація якого визначально впливає на життєдіяльність сучасної людини. Об’єктом інформаційних прав необхідно розглядати не стільки інформацію як відомості, скільки інформацію як знання, що визначає і відповідні шляхи захисту таких прав.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32564.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Актуальні питання в сучасній науці. 2023. № 2 (8). С. 133-147. DOI:https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-2(16)-133-147
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32564.pdf Size : 1680840 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska